Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΡΧΗ - ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ ~ "I am That" - Nisargadatta


Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΡΧΗ - ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ

Ερωτών: Ποια είναι η πηγή της Συνειδητότητας;

Νισαργκαντάττα Μαχαράτζ: Η ίδια η Συνειδητότητα είναι η πηγή των πάντων.

Ερωτών: Μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς Συνειδητότητα;


  1. Νισαργκαντάττα Μαχαράτζ: Όχι, ούτε Συνειδητότητα χωρίς ζωή. Τα δύο είναι ένα. Αλλά στην πραγματικότητα μόνο το Υπέρτατο Είναι. Τα υπόλοιπα είναι θέμα ονόματος και μορφής. Και για όσο εμμένετε στην ιδέα ότι μόνο ό, τι έχει όνομα και μορφή υπάρχει, το Υπέρτατο θα σας φαίνεται ανύπαρκτο. 

Όταν καταλάβετε πως τα ονόματα και οι μορφές είναι κοίλα κελύφη χωρίς κανένα περιεχόμενο απολύτως. και πως εκείνο που είναι Αληθινό είναι χωρίς όνομα και μορφή, αγνή ενέργεια ζωής και φως Συνειδητότητας, θα είστε σε ειρήνη, βυθισμένος στην βαθιά σιωπή της πραγματικότητας (στο Υπέρτατο, στο φως της αγνής Συνειδητότητας).

~~~ ~~~ ~~~

Q: What is the source of consciousness?
M: Consciousness itself is the source of everything.

Q: Can there be life without consciousness?
M: No, nor consciousness without life. They are both one. But in reality only the Ultimate is. The rest is a matter of name and form. And as long as you cling to the idea that only what has name and shape exists, the Supreme will appear to you nonexisting.

When you understand that names and shapes are hollow shells without any content whatsoever, and what is real is nameless and formless, pure energy of life and light of consciousness, you will be at peace -- immersed in the deep silence of reality.

extract from the book "I Am That" ~ Nisargadatta Maharaj Chapter 13. The Supreme, the Mind and the Body