Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ~ Άτμαν Νιτυανάντα

 
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Το να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή μας φύση (η οποία είναι συνεχώς παρούσα) δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, αλλά διάκρισης. Στην πραγματικότητα η προσπάθεια (και μάλιστα η έντονη) γίνεται εμπόδιο σε αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια και η άσκηση δεν είναι απαραίτητες;

Τουναντίον, χρειάζεται, και πολύ μάλιστα. Αλλά η προσπάθεια σχετίζεται με τον εξαγνισμό του νου από τις κατώτερες ενέργειες (ράτζας και τάμας) και από τις εγωϊκές τάσεις που τον κάνουν χονδροειδή, θολό, σκοτεινιασμένο, νωχελικό, απρόσεκτο, ασταθή, αεικίνητο και χωρίς διάκριση. Η άσκηση έχει σκοπό να κάνουμε τον νου διαυγή, σταθερό, εστιασμένο και με διάκριση.

Όταν καταφέρουμε με την άσκηση να γίνει ο νους μας φωτεινός, διαυγής, εστιασμένος, σταθερός και με υψηλή ικανότητα διάκρισης, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την αληθινή μας φύση στο άκουσμα της αλήθειας....

~~~
181. Επομένως αυτός που αναζητά την Απελευθέρωση πρέπει να εξαγνίσει προσεκτικά το νου του. Όταν ο νους εξαγνιστεί, η Απελευθέρωση είναι τόσο εύκολη όσο το να πιάσουμε στην παλάμη μας ένα φρούτο." ~ Απόσπασμα από το βιβλίο Vivekachudamani του Σανκαρατσάρια