Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ -ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ- ΓΙΟΓΚΑ ~ Atman Nityananda

ΤΙ ΕΙΝΑΙ -ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ- ΓΙΟΓΚΑ

Γιόγκα είναι η ένωση με το Θεό (Μπράμαν, Συνειδητότητα, Πνεύμα)  αλλά ο όρος Γιόγκα χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους,  για αυτό θεωρώ σημαντικό να το διευκρινίσω για την ορθή κατανόηση σχετικά με τον όρο ΓΙόγκα.

1. Γιόγκα είναι η ένωση με το Θεό και γιόγκι είναι αυτός που έχει πετύχει την ένωση με το Θεό. Η ένωση με τον Θεό λέγεται επίσης Φώτιση, Αυτοπραγμάτωση, Απελευθέρωση, Θέωση.

2. Όμως Γιόγκα αποκαλείται και η προσήλωση του νου μέσα μας, στην καρδιά μας, (στο κέντρο της ύπαρξης μας) με σκοπό να πετύχουμε την ένωση με το Θεό. Όταν δηλαδή κάποιος ασκείται είτε στον διαλογισμό, είτε στην αυτο-έρευνα (Βιτσάρα-Vichara), είτε σε οποιαδήποτε άλλη πρακτική που έχει σκοπό την προσήλωση του νου στην καρδιά για την επίτευξη της ένωσης με το Θεό αυτό καλείται επίσης γιόγκα. 

3. Γιόγκα  καλείται επίσης όλο το πρόγραμμα άσκησης που εξασκεί κάποιος καθημερινά για να πετύχει την ένωση με το Θεό.


4. Επίσης η λέξη Γιόγκα χρησιμοποιείται σε σχέση με τα διάφορα μονοπάτια που οδηγούν στην ένωση με τον Θεό. Τα κυριότερα μονοπάτια είναι: η Γκιάνα Γιόγκα (η γιόγκα της γνώσης), η Ράτζα Γιόγκα (το οκταπλό μονοπάτι, ή η γιόγκα του διαλογισμού), η Μπάκτι Γιόγκα, (η γιόγκα της λατρείας), η Κάρμα Γιόγκα (η γιόγκα της δράσης), η Χάθα Γιόγκα, και η Τάντρα Γιόγκα.

5. Στην δύση είναι πολύ γνωστές οι ασάνας (στάσεις του σώματος) που είναι μέρος της  χάθα γιόγκα. Οι ασάνας  είναι μια σειρά σωματικών  στάσεων και αποτελούν στην πραγματικότητα μόνο ένα μέρος της συνολικής καθημερινής άσκησης γιόγκα, το οποίο αν και είναι σημαντικό δεν είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι ο διαλογισμός και το σαμάντι.
Οι ασάνας που είναι της μόδας στη δύση, και γίνονται στα γυμναστήρια ή κέντρα γιόγκα για καλή υγεία και ευεξία δεν είναι γιόγκα και καταχρηστικώς ονομάζονται γιόγκα. Κρατούν το όνομα γιόγκα ένεκα της προέλευσης τους από την παράδοση της γιόγκα και δεύτερον επειδή το όνομα γιόγκα 'πουλάει. Οι ασάνας της χάθα γιόγκα όταν χρησιμοποιούνται για καλή υγεία και ευεξία δεν είναι γιόγκα αλλά γυμναστικές ασκήσεις.

Το ίδιο ισχύει και με την πραναγυάμα (αναπνευστικές ασκήσεις για τον έλεγχο του πράνα) που είναι άλλο ένα μέρος της συνολικής άσκησης της γιόγκα. Οι ασκήσεις πραναγυάμα όταν χρησιμοποιούνται για καλή υγεία και ευεξία είναι απλά αναπνευστικές ασκήσεις και όχι ασκήσεις γιόγκα.

Ακόμη και ο διαλογισμός που είναι η πιο ουσιαστική άσκηση για την επίτευξη της Γιόγκα (ένωσης με το Θεό),  αν γίνεται για να αποκτήσουμε ηρεμία στο νου, νοητική δύναμη και οξύνοια και άλλες ικανότητες με σκοπό να τις χρησιμοποιήσουμε για κοσμικές επιδιώξεις και όχι να πετύχουμε την ένωση με το Θεό, δεν είναι άσκηση γιόγκα αλλά άσκηση αυτό-βελτίωσης. Δεν λέω πως αυτό είναι κακό, το αντίθετο μάλιστα είναι πολύ θετικό, αλλά παρά ταύτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άσκηση γιόγκα, αφού δεν γίνεται με σκοπό την Ένωση με τον Θεό.

Ο σκοπός δηλαδή, αλλά και ο τρόπος που κάνουμε οποιαδήποτε πρακτική ή άσκηση το μετατρέπει σε άσκηση γιόγκα.
Υπό αυτή την έννοια οποιαδήποτε δράση μας, ακόμη και η πιο μηδαμινή, και χωρίς να έχει σχέση με οποιαδήποτε πνευματική άσκηση όταν αφιερώνεται στο Θεό και γίνεται με σκοπό να υπηρετήσουμε τον Θεό και να ενωθούμε με τον Θεό είναι γιόγκα.

Διάβασε τα άρθρο

Πνευματική άσκηση για πολυάσχολους