Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ. ~ ΑΜΜΑ


ΓΙΑΤΙ  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ;

Δημοσιογράφος:

Δεν λένε οι Γραφές ότι όλα είναι μέσα μας;

 Τότε ποια είναι η ανάγκη για όλες αυτές τις  πνευματικές πρακτικές  (σάντανα);

Άμμα:

 Αν και όλα είναι μέσα μας, αυτό το γεγονός δεν είναι χρήσιμο,  αν δεν το βιώνουμε πραγματικά. Γι 'αυτό, η πνευματική άσκηση (σάντανα) είναι απολύτως απαραίτητη.

Οι σοφοί (Ρίσις), που μας έδωσαν τις μεγαλες ρήσεις όπως το, "Είμαι Μπράμαν",  "Είσαι Εκείνο", ήτανε άνθρωποι που είχαν φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο εμπειρίας.

Ενώ εκείνοι είχαν τις ιδιότητες του Θεού, εμείς έχουμε τις ιδιότητες της μύγας.

Η μύγα ζει στην βρωμιά και στις ακαθαρσίες.  Παρόμοια κι ο νους μας μπορεί να δει (να  εστιάζεται) μόνο τα λάθη και τα ελαττώματα σε άλλους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνουμε ικανοί να δούμε το καλό σε όλα.

 Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια μέσω της άσκησης (σάντανα) και του διαλογισμού, δεν έχει νόημα να λέμε ότι όλα βρίσκονται ήδη μέσα μας.

Άνθρωποι που έχουν μελετήσει τις γραφές και την Vedanta (Η ύψιστη σχολή φιλοσοφίας της Ινδίας, με κυρία πηγή τις Ουπανισάδες) για σαράντα ή πενήντα χρόνια έρχονται εδώ, και λένε ότι δεν έχουν ακόμη ειρήνη στον νου.

Δεν μπορούμε να ανάψουμε το φως, κρεμώντας μια εικόνα λάμπας στον τοίχο. Για να δούμε πρέπει, πρέπει να ανάψουμε το πραγματικό φως.

 Το να μαθαίνουμε από τα βιβλία και να κάνουμε ομιλίες δεν αρκεί.

 Για να βιώσετε την αλήθεια, πρέπει να κάνετε τη άσκηση (σάντανα) και να ανακαλύψετε τον πραγματικό "Εαυτό". Σε αυτό, η βοήθεια του Γκουρού είναι ζωτικής να σημασίας.

~~~~~~

A reporter: Don't the scriptures say that everything is within us? Then what is the need for all these sadhanas (spiritual practices)?

Amma: Although everything is within us, that fact is useless if we don't actually experience it. For that, sadhana is absolutely necessary.

The Rishis, who gave us the mahavakyas such as 'I am Brahman', and 'Thou art that', were individuals who had reached that plane of experience.

While they had the qualities of God, we have the qualities of a fly.

A fly lives in dirt and excreta.
Our minds can see (are used) only the mistakes and defects in others. This has to change. We have to be able to see the good in everything. Until we realise the truth through sadhana and contemplation, there is no sense in saying that everything is already within us.

People who have studied the scriptures and Vedanta for forty or fifty years come here. Even they say they have no peace of mind.

We can't get light by hanging a picture of a lamp on the wall. If we need to see something, we have to turn on the real light.

 Learning from books and giving speeches is not enough. To experience the truth, one has to do sadhana, and discover the real "I". For this ,a Guru's help is essential.

- AMMA

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Η φύση της πλάνης ~ Atman Nityananda


Η φύση της πλάνης

Μάγια (πλάνη, άγνοια) είναι να βλέπεις το μέσα σου σαν εξωτερική πραγματικότητα, και την αληθινή σου φύση  ως ανύπαρκτη (να μην αντιλαμβάνεσαι  δηλαδή τον αληθινό Εαυτό σου -Συνειδητότητα).

Τα όπλα της Μάγια (πλάνης) είναι το εγώ και οι ράτζας και τάμας ποιότητες ή γκούνας. Ράτζας είναι η ποιότητα της προβολής και τάμας η ποιότητα που καλύπτει την αληθινή σου φύση.Σάττβα είναι η ποιότητα που μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε την αληθινή μας φύση. (Διάβασε εδώ για τις τρεις ποιότητες).

Γι' αυτό κύριος στόχος της πνευματικής άσκησης είναι να εξαλείψουμε τις ράτζας και τάμας ποιότητες από τον ψυχισμό μας μαζί με τις εγωϊκές τάσεις που σχετίζονται με αυτές τις δύο ποιότητες (θυμός, ζήλια, απληστία, λαγνεία, λαιμαργία, υπερηφάνεια κ.λπ.)  και να αυξήσουμε την σάττβα ποιότητα μέχρι να γίνει ο νους τελείως σαττβικός. (Διάβασε εδώ για την σαττβική ζωή)

Τελικά μέσω του συνεχή διαλογισμού ο σαττβικός νους συγχωνεύεται στην πηγή του, την Συνειδητότητα (Θεός, Μπράμαν, Πνεύμα), που είναι η αληθινή μας και αποκτά φύση πνευματική. Γίνεται φωτοειδής, μονοειδής και θεοειδής, όπως λένε οι σοφοί της φιλοκαλικής παράδοσης και ένα με τον Θεό και βιώνει την ειρήνη, την πληρότητα και την ευδαιμονία του Θεού.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΓΚΟΥΝΑΣ
(Σάττβα-Ράτζας-Τάμας)


Σύμφωνα με την Αγιουρβέδα η φύση αποτελείται από τρεις πρωταρχικές ποιότητες (γκούνας) οι οποίες είναι οι κύριες δυνάμεις της συμπαντικής σοφίας που καθορίζουν την πνευματική μας ανάπτυξη.
Για οποιαδήποτε πραγματική θεραπεία του νου και πνευματική πρόοδο πρέπει να κατανοήσουμε αυτές τις δυνάμεις και να μάθουμε πώς να εργαζόμαστε με αυτές, όχι μόνο σε σχέση με τον εξωτερικό κόσμο αλλά και μέσα στον ψυχισμό μας.
Ονομάζονται Γκούνας που στα σανσκριτικά σημαίνει «εκείνο που δεσμεύει» επειδή αν κατανοηθούν λάθος μας δεσμεύουν στον εξωτερικό κόσμο.
Οι τρεις γκούνας είναι οι πιο λεπτοφυείς ποιότητες της φύσης που αποτελούν το υπόβαθρο της ύλης, της ζωής και του νου.
Όλα τα αντικείμενα του σύμπαντος συνίστανται από διάφορους συνδυασμούς αυτών των τριών γκούνας. 

ΣΑΤΤΒΑ
Είναι η ποιότητα της ευφυΐας, της αρετής, της καλοσύνης, και φέρνει αρμονία, ισορροπία, σταθερότητα. Έχει μια κίνηση προς τα μέσα και προς τα πάνω και επιφέρει το ξύπνημα της συνείδησης. Μας δίνει ευτυχία και ικανοποίηση που έχουν διάρκεια. Είναι η αρχή της διαύγειας, της ευρείας αντίληψης και της ειρήνης. Είναι η δύναμη της αγάπης που ενώνει όλα τα πράγματα σε ένα. 

ΡΑΤΖΑΣ
Είναι η ποιότητα της αλλαγής, της δράσης και της αναταραχής. Είναι η δύναμη του πάθους που επιφέρει ανησυχία και διαμάχη (σύγκρουση). Έχει μια κίνηση προς τα έξω και αναζητά τη δράση και τις αισθησιακές απολαύσεις. Προκαλεί ανησυχία, αναστάτωση και θολώνει τη κατανόηση. Η ράτζας φέρνει απληστία, έλλειψη ικανοποίησης, πόνο και δυστυχία. Αναζητά δύναμη, χρήμα, εξουσία, φήμη. 

ΤΑMAΣ
Είναι η ποιότητα της βραδύνοιας, του σκότους και της αδράνειας. Είναι η δύναμη της άγνοιας που παρεμποδίζει την ορθή δράση και επιβραδύνει τα πράγματα. Έχει μια κίνηση προς τα κάτω και είναι αιτία αποσύνθεσης και διάσπασης. Το τάμας φέρνει άγνοια και πλάνη στο νου, νωθρότητα, τεμπελιά, υπερβολικό ύπνο, προκαλεί αναισθησία και χάσιμο της επαγρύπνησης. Είναι η αρχή του υλισμού και της ασυνειδησίας η οποία καλύπτει τη συνειδητότητα μας.
  
ΓΚΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ

ΣΑΤΤΒΑ
Μόνο όταν ο νους είναι ήρεμος και διαυγής μπορούμε να αντιληφθούμε ορθά οτιδήποτε. Η σάττβα φέρνει διαύγεια μέσω της οποίας αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια των πραγμάτων και δίνει φως, συγκέντρωση και αφοσίωση.
Αυξάνοντας κανείς τη σάττβα πετυχαίνει την ειρήνη, την αρμονία και επιστρέφει στην Πρωταρχική Φύση και το Αγνό πνεύμα στο οποίο βρίσκεται η απελευθέρωση. Η προσκόλληση στη σάττβα όπως είναι η προσκόλληση στην αρετή μπορούν να δεσμεύσουν το νου. Γι’ αυτό πρέπει να αναπτύξουμε τη σάττβα χωρίς προσκόλληση στις ιδιότητές της. Η αγνή σάττβα δεν καταδικάζει τη ράτζας και τάμας, αλλά κατανοεί τη θέση τους στην συμπαντική αρμονία σαν εξωτερικοί παράγοντες της ζωής και του σώματος.
 ΡΑΤΖΑΣ – ΤΑΜΑΣ
Η ράτζας και η τάμας είναι παράγοντες νοητικής δυσαρμονίας, προκαλούν την πλάνη και την αναστάτωση. Οδηγούν στη λανθασμένη φαντασία και τη λανθασμένη αντίληψη.
Από τη ράτζας προέρχεται η λανθασμένη ιδέα ότι ο εξωτερικός κόσμος είναι αληθινός, το οποίο  είναι η αιτία που αναζητούμε την ευτυχία έξω από τον εαυτό μας και χάνουμε το δρόμο προς την εσωτερική μας ειρήνη.
Η ράτζας δημιουργεί την επιθυμία, τη διαστρέβλωση, προκαλεί αναταραχή και συγκινησιακές αναστατώσεις. Σχετίζεται περισσότερο με τον αισθησιακό νου επειδή οι αισθήσεις κινούνται συνεχώς στην αναζήτηση διάφορων αντικειμένων. Όσο παραμένουμε εμπλεκόμενοι στην αναζήτηση της αισθησιακής απόλαυσης, είμαστε υποκείμενοι στην αστάθεια της ράτζας.
Από τη τάμας προέρχεται η άγνοια η οποία καλύπτει την αληθινή μας φύση και κάνει αδύναμη την ικανότητα της αντίληψης μας. Απ’ αυτήν προκύπτει η ιδέα του «εγώ» ή ξεχωριστού εαυτού εξ αιτίας του οποίου αισθανόμαστε μόνοι και απομονωμένοι. Η τάμας υπερισχύει στη συνειδητότητα που είναι ταυτισμένη με το σώμα, το οποίο είναι αδρανές και περιορισμένο.

Διάβασε   επίσης Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ~ Atman Nityananda


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

Η Συνειδητότητα είναι η άμορφη και άχρονη αρχή που ενώνει τα πάντα. Είναι η πηγή των πάντων και το κοινό υπόβαθρο που εμφανίζονται τα πάντα.

Όπως στην μια οθόνη του κινηματογράφου εμφανίζονται πάμπολες φιγούρες, έτσι και στην μία, ενιαία και ομοιογενής Συνειδητότητα εμφανίζονται όλες οι μορφές και όλα τα όντα

Η μια Συνειδητότητα ενοικεί μέσα σε όλα τα όντα, είναι ο εσώτερος Εαυτός, η κοινή πνευματική ουσία σε όλα τα όντα. Η Συνειδητότητα είναι αόρατη για τις αισθήσεις και μη αντιληπτή από το συγκινησιακό και τον κατώτερο νου.

Μπορεί να γίνει αντιληπτή όμως από τον εσωτερικό ανώτερο νου, και επίσης να γίνει αντιληπτό ότι η Συνειδητότητα μέσα μας είναι η Συνειδητότητα μέσα στους άλλους.

Αυτή η επίγνωση της ενότητας, του να βλέπουμε δηλαδή την ίδια Συνειδητότητα μέσα σε όλα τα όντα, δηλαδή τον εαυτό μας σε όλους και ένα με όλους, είναι η αληθινή αγάπη.

Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, η αγάπη είναι μια Συνειδητότητα που ενώνει.


Και όταν βλέπω αυτή την Συνειδητότητα στο πρόσωπο που έχω μπροστά μου (το κάθε πρόσωπο που βρίσκεται μπροστά μου), έχω επίγνωση ότι είναι ένα με μένα, έχω επίγνωση ότι εκείνη/ος είμαι εγώ, έχω επίγνωση ότι βλέπω σε αυτόν/ήν) τον εαυτό μου, και αυτή η ενότητα, αυτή η συνείδηση (ενότητας), είναι η ίδια η αγάπη στον εαυτό της.
~ Sergi Torres

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ~ Atman Nityananda


ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Δεν στεναχωριέσαι επειδή σκέφτεσαι, αλλά σκέφτεσαι (αρνητικά) επειδή στεναχωριέσαι,
δεν φοβάσαι επειδή σκέφτεσαι, αλλά σκέφτεσαι επειδή φοβάσαι,
δεν θυμώνεις επειδή σκέφτεσαι, αλλά σκέφτεσαι επειδή θυμώνεις.

Τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις  προκαλούν τις μηχανικές επαναλαμβανόμενες σκέψεις και οι σκέψεις ενδυναμώνουν το συναίσθημα. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος μεταξύ τους και το ένα ενδυναμώνει το άλλο.

Και αυτό συμβαίνει μέχρι να τραφεί καλά το συναίσθημα, να εξαντλήσει (από λίγο έως πολύ) την ζωτική σου ενέργεια και να ησυχάσει προσωρινά. Σε άλλους θέλει πιο συχνά φαί και πιο πολύ και σε άλλους αραιότερα και λιγότερο.

Το ίδιο συμβαίνει με τις επιθυμίες για απολαύσεις. Η επιθυμία εκδηλώνεται και χρησιμοποιεί την φαντασία και την σκέψη, (στο όνειρο) και επιπλέον το σώμα και τις αισθήσεις όταν είμαστε ξύπνιοι, για να ικανοποιηθεί.

Είμαστε και θα είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή την μηχανική αυτόματη διαδικασία, για όσο είμαστε ταυτισμένοι με τον νου και τα συναισθήματα.

Η ελευθερία μας ξεκινά με το να παρατηρήσουμε συνειδητά, όλες αυτές τις μηχανικές διαδικασίες, αποκτώντας απόσταση από αυτές μέσω της αυτεπίγνωσης (επίγνωση της σιωπηλής παρουσίας μέσα μας), που αναπτύσσεται με τον διαλογισμό και την αυτοέρευνα (βιτσάρα).

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ~ Μπαγκαβάντ Γκίτα 18
ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Σύμφωνα με τις τρεις ποιότητες-γκούνας (Σάττβα-Ράτζας-Τάμας) 

Απόσπασμα από το κεφάλαιο 18 της Μπαγκαβάντ Γκίτα 

20. Εκείνη (η γνώση) με την οποία ο άνθρωπος βλέπει σε όλα τα όντα την μία ακατάστρεπτη πραγματικότητα (Μπράμαν, Συνειδητότητα), μη χωρισμένη σε όλα τα χωρισμένα, γνώριζε ότι αυτή η γνώση είναι Σαττβική.

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτή η γνώση με την οποία  βλέπει* κανείς σε όλα τα φαινομενικά ξεχωριστά όντα, την μία δίχως δεύτερη αδιαίρετη και ακατάστρεπτη ουσία (Μπράμαν, Συνειδητότητα), αυτή είναι αγνή γνώση. Αυτή η γνώση βλέπει ότι σε όλα τα όντα κατοικεί η μια δίχως δεύτερη απόλυτη Ύπαρξη (Μπράμαν, Θεός, Συνειδητότητα).
  
Η Ύψιστη αλήθεια είναι Μία, αδιαίρετη, ακατάστρεπτη, αθάνατη και η πηγή όλων όσων υπάρχουν. Αυτή η μοναδική απόλυτη Ύπαρξη δημιουργεί μέσω της κοσμικής ενέργειας όλα τα όντα και ενοικεί σε αυτά ως ο εσώτερος Εαυτός τους. Συνεπώς ο κάθε άνθρωπος έχει ως κέντρο του, ως αληθινό Εαυτό του την μία και μοναδική Συνειδητότητα. Ο Εαυτός όλων είναι η ίδια Συνειδητότητα η οποία αν και αδιαίρετη αποτελεί την ουσία του κάθε όντος. Τα σώματα είναι διαφορετικά, οι νόες διαφορετικοί αλλά η Συνειδητότητα που κατοικεί μέσα σε όλα τα διαφορετικά σώματα και νόες είμαι η ίδια και αυτή, η αγνή ή απόλυτη Συνειδητότητα (Μπράμαν, Θεός, Πνεύμα).

Επίσης τα σώματα και οι νόες είναι διαφορετικά αλλά όχι ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε όλα τα επίπεδα, ζούμε όλοι  σε ένα κοινό ωκεανό ενέργειας και στο επίπεδο της ουσίας μας δεν είμαστε ενωμένοι αλλά ένα και το αυτό, η Μία Συνειδητότητα.

Όποιος βλέπει την ενότητα στην διαφορετικότητα, όποιος βλέπει την μια αλήθεια να κατοικεί σε όλα τα όντα, όποιος βλέπει ότι ο Εαυτός του και ο Εαυτός των άλλων είναι η ίδια Συνειδητότητα αυτός έχει σαττβική γνώση. 

βλέπει*: έχει επίγνωση, αντιλαμβάνεται

21. Η γνώση με την οποία βλέπει  κανείς σε όλα τα όντα, πολλαπλές διαφορετικών ειδών υπάρξεις, χωριστές την μία από την άλλη ξεχωριστού είδους σαν διαφορετική την μία από την άλλη, γνώριζε ότι αυτή η γνώση είναι Ρατζασική. 

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτή η γνώση που βλέπει τις διαφορετικές υπάρξεις ως ξεχωριστές μεταξύ τους, που δεν βλέπει την ενότητα πίσω από την φαινομενική ξεχωριστότητα, που δεν βλέπει σε όλους την Μία αλήθεια (Συνειδητότητα) που είναι κοινή σε όλους, αυτή η γνώση είναι ρατζασική.

Αυτός που έχει ρατζασική γνώση βλέπει τους άλλους σαν ξεχωριστά όντα και σαν αντικείμενα τα οποία θα τον βοηθήσουν να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του.   

22. Αλλά εκείνη η γνώση οποία εμμένει σε ένα απλό αποτέλεσμα σαν να ήταν το όλο (π.χ. θεωρεί ότι είναι η ύπαρξη του μόνο το σώμα), η σφαλερή και ασήμαντη, που δεν  είναι θεμελιωμένη στην αλήθεια, αποκαλείται σαν Ταμασική. 

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτή η γνώση που θεωρεί ότι το κάθε τι (κάθε τι που έχει μορφή) υπάρχει αφεαυτού και είναι τέλειο από μόνο του, αυτή η γνώση είναι ταμασική. Δεν αντιλαμβάνεται τον Εαυτό (Συνειδητότητα) ως διαφορετικό από τα σώμα, ούτε αντιλαμβάνεται ότι το σώμα είναι δημιούργημα μιας ανώτερης αρχής που είναι η ουσία της φαινομενικής ύπαρξη (σώματος και νου). Αυτή η γνώση αντιλαμβάνεται το σώμα ως το εαυτό, ή μπορεί να  βλέπει ένα είδωλο σαν τον Θεό. 

Αυτής της γνώσης της λείπει η λογική και η διάκριση και έτσι αδυνατεί να δει τα πράγματα ορθά.

ΠΑΡΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ~ Άτμαν Νιτυανάντα


ΠΑΡΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Πάρτο απόφαση ότι ως εγώ δεν μπορείς να αγαπάς. Είσαι η αντίθεση της αγάπης. Όταν ζηλεύεις δεν μπορείς να αγαπάς, όταν είσαι θυμωμένος δεν μπορείς να αγαπάς, όταν φοβάσαι, όταν νοιώθεις πληγωμένος, όταν μισείς, όταν κατακρίνεις, όταν, όταν..., δεν μπορείς να αγαπάς

Όσες φορές ένοιωσες αγάπη, χαρά,  ομορφιά και αγαλλίαση, ήταν επειδή το εγώ σου είχε πάει για λίγο στην άκρη και έδωσε χώρο στην ουσία σου (Πνεύμα, Ψυχή, Συνειδητότητα) να εκφραστεί. 

Δεν είναι λοιπόν πως εσύ (ως εγώ) αγάπησες, αλλά καθώς σιώπησες για λίγο, έγινες κανάλι να εκδηλωθεί μέσα από σένα η αγάπη. 

Πάρτο απόφαση, αν διψάς για αγάπη να πάψεις να τριγυρνάς έξω από την καρδιά σου, στων αισθήσεων τις ατέλειωτες διαδρομές και την παραζάλη. 

Κοίταξε μέσα σου να δεις κατάματα την πλάνη σου, και πάψε να ταυτίζεσαι με το εγώ σου. Ελευθερώσου από την ψευδαίσθηση "εγώ είμαι το σώμα", από τα 'μου', τις αρέσκειες, τις απαρέσκειες και τις ατέλειωτες επιθυμίες, ώστε να ανοίξεις χώρο να ξεπροβάλλει και να λάμψει η ουσία σου και να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι η ουσία, αγάπη, αιώνια, ειρήνη και ευδαιμονία.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ & ΘΕΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ~ Άτμαν Νιτυανάντα

Η  ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ & ΘΕΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟ

Μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μεθοδους για την εξάλειψη των ελαττωμάτων είναι η προσευχή. Η προσευχή μπορεί να συνδυαστεί με τις θετικές επιβεβαιώσεις και τον θετικό οραματισμό.

Ελάττωμα ή ελαττώματα  που αναγνωρίσαμε και παρατηρήσαμε, στην διάρκεια της ημέρας μπορούμε να το εξετάσουμε σπίτι μας , να τα αναλύσουμε, να τα κατανοήσουμε και στο τέλος να τα εξαλείψουμε μέσω της προσευχής. Την προσευχή μπορούμε να συνδυάσουμε με τον θετικό οραματισμό και τις θετικές επιβεβαιώσεις.

Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε την προσευχή για την διάλυση του εγώ, κάθε στιγμή στην διάρκεια της ημέρας, κάθε φορά που αντιλαμβανόμαστε την εκδήλωση κάποιας εγωϊκής τάσης μέσα μας. 

Στην προσευχή ζητάμε (από τον απρόσωπο Θεό ή την θεϊκή Μητέρα, τον Χριστό ή από οποιαδήποτε εκδήλωση του Θεού νοιώθουμε στην καρδιά μας) να εξαλείψει και να μας ελευθερώσει από το εγωϊκό στοιχείο που  ερευνήσαμε ( π.χ. υπερηφάνεια, ζήλεια, απληστία, φόβος, θυμός κ.λπ.). Μπορούμε αν θέλουμε μαζί με την προσευχή να οραματιστούμε φωτιά ή φως δυνατό να ‘αγκαλιάζουν’ και να διαλύσουν την εγωϊκή ενέργεια.   

Μπορούμε να κάνουμε την επίκληση με δύο τρόπους
1. Μαζεύουμε την προσοχή μέσα μας και  έχοντας επίγνωση της εσωτερικής σιωπής, του κέντρου της ύπαρξης μας, λέμε από την καρδιά μας: Η αγάπη του Θεού διαλύει αυτό το συναίσθημα (π.χ. του θυμού). Καθώς λέμε τα λόγια μια ή και παραπάνω φορές νοιώθουμε την αγάπη να μας πλημμυρίζει. Τονίζω ότι είναι σημαντικό και να είμαστε σε  επίγνωση της ύπαρξης μας, και να νοιώθουμε ότι λέμε και όχι απλά να λέμε λόγια ξερά.
2. Μαζεύουμε την προσοχή μέσα μας και  έχοντας επίγνωση της εσωτερικής σιωπής, του κέντρου της ύπαρξης μας, λέμε από την καρδιά μας: Θεέ μου ή Θεϊκή μου Μητέρα ή Χριστέ μου εξάλειψε ή ελευθέρωσε το νου μου από αυτό το συναίσθημα (π.χ. της ντροπής ή της απόρριψης). Τονίζω και πάλι ότι είναι σημαντικό και να είμαστε σε επίγνωση της ύπαρξης μας, και να νοιώθουμε ότι λέμε και όχι απλά να λέμε λόγια ξερά.
Μπορείτε να παραλλάξετε τα λόγια και τον τρόπο της επίκλησης και  να προσευχηθείτε όπως εσείς το νοιώθετε καλύτερα. 

Κάθε φορα που επικαλούμαστε την διάλυση κάποιου ελαττώματος, αυτό μειώνεται σε κάποιο βαθμό.

ΘΕΤΙΚΟΣΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Σε συνδυασμό με την προσευχή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον οραματισμό και τις θετικές επιβεβαιώσεις.

Θετικός οραματισμός. Σε περίπτωση για παράδειγμα που αναλύσαμε τον θυμό μας για κάποιο πρόσωπο, βλέπουμε τον εαυτό μας να δρα με αγάπη και ειρήνη, όπως και αν συμπεριφέρεται ο άλλος. Όχι μόνο το βλέπουμε αλλά νοιώθουμε την γαλήνη και την αγάπη να μας πλημυρίζουν (είναι πολύ σημαντικό να το νοιώθουμε). Μαζί με τον οραματισμό καλό είναι να κάνουμε και θετικές επιβεβαιώσεις.

Στις επιβεβαιώσεις, επαναλαμβάνουμε και νοιώθουμε (θυμίζω είναι σημαντικό να νοιώθουμε αυτό που λέμε) αρκετές φορές την αρετή που θέλουμε να εδραιώσουμε. (π.χ. είμαι ήρεμος, γαλήνιος, ειρηνικός ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω μου). Είμαι φως και αγάπη, Είμαι ειρήνη και αγάπη κ.λπ. 

Κάνουμε επιβεβαιώσεις σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο που εκδηλώθηκε το εγώ μας, π.χ. Αγαπώ το Γιάννη ή την Μαρία ανεξάρτητα από το πως μου συμπεριφέρεται ή ανεξάρτητα αν με έχει βλάψει θεληματικά ή αθέλητα. 
Μπορούμε να το κάνουμε και σε πρώτο πρόσωπο σαν να τον έχουμε μπροστά μας. Σ' αγαπώ και σου εύχομαι ολόκαρδα φως και αγάπη ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά σου, τα λόγια σου και τις πράξεις σου προς εμένα. 
Τελικός οραματισμός. Στη συνέχεια βλέπουμε τον εαυτό μας μαζί με τον άλλον/άλλους μέσα σε φως, χαρούμενους και με καλή διάθεση ο ένας προς τον άλλο, και επίσης βλέπουμε το πρόσωπο μέσα σε φως και του ευχόμαστε ευημερία, ειρήνη, υγεία και ευτυχία. 

Όλα αυτά τα κάνουμε με συγκέντρωση και μέσα στο φως της ήρεμης τρυφερής επίγνωσης.

Η εξάλειψη των ελαττωμάτων είναι σταδιακή και  θα χρειαστεί αρκετές συνεδρίες  η κάθε άποψη  του για να  εξαλειφθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πιο εύκολες και άλλες πολύ πιο δύσκολες. Χρειάζεται υπομονή, επιμονή, σταθερότητα, αντοχή και βέβαια θέληση, αποφασιστικοτητα και πίστη στον εαυτό μας και τον Θεό.