Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ (Συνοπτικά)


ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ (Συνοπτικά) 

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΕΑΥΤΟΣ
 1. Σώμα
2. Πράνα (Ζωτική ενέργεια). Φυσικό και η ψυχικό Πράνα.
3. Μάνας-Manas (Εξωτερικός νους),
4. Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια). Η κατώτερη διάνοια και η ανώτερη διάνοια
5. Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα),
6. Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου

7. Αιτιατό σώμα


ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΑΥΤΟΣ - Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ  ΜΑΣ ΕΑΥΤΟΣ
8. Συνειδητότητα - Ψυχή ή Πνεύμα ( Άτμαν ή Μπράμαν)

Σύμφωνα με την Αντβάϊτα Βεδάντα ο κατώτερος μας εαυτός αποτελείται από τρία σώματα ή πέντε επικαλύψεις. 

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:
 1. Αναμάγια κόσα - Annamaya Kosha  (το κόσα της τροφής)
 2. Πραναμάγια κόσα - Pranamaya kosha ( το κόσα της ενέργειας)
 3. Μανόμαγια κόσα - Manomaya kosha  ( το κόσα του μάνας, ο εξωτερικός νους)
 4. Βιγναμάγια κόσα - Vijnanamaya kosha  ( το κόσα της Διάνοιας)
 5. Ανανταμάγια κόσα - Anandamaya kosha  ( το κόσα της Ευδαιμονίας)

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ
 1. ΦΥΣΙΚΟ  -   Το Annamaya Kosha αποτελεί το ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑ
 2. ΑΣΤΡΙΚΟ  -Τα τρια κόσας Pranamaya kosha - Manomaya kosha - Vijnanamaya kosha αποτελούν το ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
 3. ΑΙΤΙΑΤΟ - Το Anandamaya kosha   αποτελεί το ΑΙΤΙΑΤΟ ΣΩΜΑ
Το Μάνας-Manas, το Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια), ο Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα) και το Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου) ονομάζονται Ανταχκαράνα-Νους, το τετραπλό εσωτερικό όργανο. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 1. ΣΩΜΑ:
 
· τα 5 χοντροειδή στοιχεία (αιθέρας, φωτιά, αέρας, νερό, γή),
·  οι 7 ιστοί (πλάσμα-Rasa, αίμα-Rakta, Μύες-Mamsa, λίπος-Meda, Οστά-asthi
μυελός των οστών και των νεύρων-Majja, αναπαραγωγικά υγρά-Shukra,
· τα 3 ντόσας (Βάτα, Πίττα, Κάφα / Vata, Pitta, Kapha ) , Διάβασε για τις ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΕΣ -TA 3 DOSHAS
· τα διάφορα συστήματα οργάνων (αναπνευστικό, νευρικό, καρδιαγγειακό ή κυκλοφορικό, μυοσκελετικό-ερειστικό και μυϊκό, ενδοκρινικό, λεμφικό, ουροποιητοικό, πεπτικό, καλυπτήριο, αναπαραγωγικό.
· οι 3 ουσίες-ενέργειες Πράνα, Τέτζας, Ότζας (Prana, Tejas και Ojas) είναι λεπτοφυείς μορφές των τριών ντόσας Vata, Pitta και Kapha που διατηρούν την ζωτικότητα και ελέγχουν τις ψυχοσωματικές λειτουργίες. Μέσα από την πνευματική άσκηση ενεργοποιούν το υψηλότερο πνευματικό δυναμικό μας. Δεν είναι απλώς δυνάμεις του φυσικού σώματος, αλλά και του αστρικού και του αιτιατού. Διάβασε για τα PRANA,TEJAS AND OJAS (Αγγλικά)
· οι  5 αισθήσεις αντίληψης (μάτια:όραση, αυτιά:ακοή, μύτη:όσφρηση, δέρμα:αφή, στόμα:γεύση).
· οι  5 αισθήσεις δράσης (στόμα-ομιλία, σεξουαλικά όργανα-ερωτική πράξη, αναπαραγωγή, χέρια:εργασίες-επιδεξιότητες, πόδια:μετακίνηση-επιδεξιότητες, ουρητήρας-ορθό: αποβολή άχρηστων ουσιών. 


Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να διατηρούμε το σώμα υγιές για να μπορούμε να ασκούμαστε απρόσκοπτα για την επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης. Η υγεία επιτυγχάνεται με το να διατηρούμε σε ισορροπία τα τρία ντόσας, μέσα από την σωστή διατροφή, την άσκηση, τις σωστές σχέσεις, τον επαρκή ύπνο και την ορθή χρήση του σώματος, των αισθήσεων και του νου.

2.     ΠΡΑΝΑ (Ζωτική ενέργεια).  
Οι δύο κύριες απόψεις του Πράνα είναι η φυσική και η ψυχική ζωτική ενέργεια. Έχει πέντε κύριες απόψεις: (Πράνα, Απάνα, Ουντάνα, Σαμάνα και Βυάνα). Το φυσικό πράνα σχετίζεται με τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος και το ψυχικό με τις ψυχολογικές (συγκινησιακές και νοητικές). Υπάρχει και το ανώτερο ή πρωταρχικό Πράνα που σχετίζεται με τους πνευματικούς κόσμους. Είναι αυτό που λένε Άγιο Πνεύμα στη Χριστιανική θρησκεία, Θεϊκή Μητέρα ή Μαχασάκτι στην ανατολή.  Διαβαστε για τα 5 πράνας εδώ  Secrets of the Five Pranas (Αγγλικά)

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να μην σπαταλάμε την ενέργεια άσκοπα, να την διατηρούμε σε ισορροπία και να προσλαμβάνουμαι καθαρή ενέργεια από σαττβικές τροφές, επαφή με την φύση, πραναγιάμα και  διαλογισμό. 

 ΑΝΤΑΧΚΑΡΑΝΑ – ΝΟΥΣ  /  Τετραπλό εσωτερικό όργανο 

Το Ανταχκαράνα ή Νους είναι φτιαγμένο από τα 5 λεπτοφυή στοιχεία και απ΄ τη φύση του είναι σαττβικός. ‘Ομως εξ αιτίας της άγνοιας και της ταύτισης του με τα αντικείμενα των αισθήσεων και την ανάπτυξη του εγώ ‘μολύνεται’ από τις ράτζας και τάμας γκούνας. Σκοπός της πνευαματικής άσκησης είναι να εξαλείψουμε τις ράτζας και τάμας γκούνας από το νου και να τον επαναφέρουμε στην σαττβική του  κατάσταση. 
 • Μάνας-Manas (νους),
 • Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια),
 • Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα),
 • Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου).

3.      ΜΑΝΑΣ ο εξωτερικός νους

Έχει διάφορες λειτουργίες. Κάνει πραγματικά μια τεράστια εργασία. Συντονίζει την λειτουργία των 5 αισθήσεων πρόσληψης και 5 αισθήσεων της δράσης. Συντονίζει τις θεληματικές κινήσεις του σώματος και τις εναρμονίζει με τις αισθήσεις. Με το μάνας σχετίζονται, το εγώ, οι κατώτερες συγκινήσεις και οι μηχανικές σκέψεις. Ο μάνας φέρνει μέσω των αισθήσεων εξωτερικές πληροφορίες από τον κόσμο στην διάνοια και την Συνειδητότητα, και εκτελεί τις εντολές που παίρνει από την διάνοια. Δυστυχώς εξ αιτίας του εγώ ο μάνας λειτουργεί ανεξέλγκτα και ασυνείδητα. Και αυτό είναι η κύρια αιτία κάθε δυσαρμονίας, ασθένειας και της δυστυχίας μας. 

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να εξαγνίσουμε το νου (μάνας), να τον θέσουμε υπό το έλεγχο μας και στην υπηρεσία της διάνοιας κα ιτης Συνειδητότητας. Η τροφή του νου με σαττβικές εντυπώσεις (μαζί με τις πνευματικές πρακτικές) είναι από του βασικότερους τρόπους να εξαγνίσουμε το νου. 

4. Η ΔΙΑΝΟΙΑ- ΜΠΟΥΝΤΙ / Η κατώτερη διάνοια και η ανώτερη διάνοια 

Εδώ είναι η πραγματική δύναμη του ανθρώπου και αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει ουσιαστικά από όλα τα άλλα έμβια όντα. Η διάνοια έχει τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε την αυτοπραγμάτωση. 

Αν και η διάνοια είναι μία έχει δύο επίπεδα λειτουργίας. Όταν είναι εξωστρεφής και λειτουργεί κάτω από την κυριαρχία του εγώ, δυσλειτουργεί και λειτουργεί πολύ περιορισμένα. Όταν λειτουργεί ανεξάρτητα από το ρατζασοταμασικό εγώ και σε επαφή με την Συνειδητότητα τότε  λειτουργεί σύμφωνα με τη φύση της και αναπτύσει πλήρως όλες τις λειτουργίες της.

 Η κατώτερη διάνοια: Στην κατώτερη διάνοια ανήκουν οι πεποιθήσεις, τα δόγματα, οι πίστεις η ξεχωριστότητα, οι διαχωρισμοί, η διαίρεση, η αβαθής μεροληπτική σκέψη, η κατώτερη λογική η επηρεασμένη από τις συγκινήσεις. Λειτουργεί κάτω από την επίδραση του εγώ για αυτό στην πραγματικότητα λειτουργεί ως υπηρέτης του εγώ παρά σαν υπηρέτης της Ψυχής. Η επιστημονική πρόοδος και η τεχνολογία οφείλεται σε αυτό το μέρος της διάνοιας και σε μερική συμμετοχή της ανώτερης διάνοιας.  Στην διάνοια βρίσκεται η  ικανότητα της λογικής, το να αποφασίζουμε και να έχουμε διάκριση αλλά κάτω από την επίδραση του εγώ αυτά λειτουργούν περιορισμένα και λανθασμένα.

Ανώτερη διάνοια: Σε αυτή βρίσκεται η ανώτερη ευφυΐα μας, η διάκριση ανάμεσα στο αληθινό και το μη αληθινό, η συναίσθηση των λαθών μας, αυτό που λέμε συνείδηση συνήθως. Η αποσπασμένη παρατήρηση, η ανώτερη λογική, η διαισθησιακή γνώση και η ικανότητα να αποφασίζουμε αλλά με καθαρότητα και σε αρμονία με τη ψυχή μας. Επίσης η δύναμη της θέλησης ελεύθερης από το εγώ

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι εξαγνίσουμε την διάνοια και να αναπτύξουμε πλήρως τις δυνατότητες της.

5. ΑΧΑΜΑΚΑΡΑ -Ahamkara / ΤΟ ΕΓΩ

Το Εγώ είναι η ψευδαισθησιακή μας ταυτότητα. Το εγώ μαζί με τις τρείς γκούνας (σάττβα-ράτζας-τάμας) δημιουργούν την ταύτιση με το σώμα και μας κάνουν να ξεχνάμε τον αληθινό μας Εαυτό. Και πιο συγκεκριμένα είναι το ρατζασοταμασικό εγώ (όχι το σαττβικό) που δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είμαστε το σώμα και στρέφει το νου προς τα αντικείμενα των αισθήσεων και αναζητεί την απόλαυση και τις επίγειες επιτυχίες. 

Συνοπτικά, η απόλαυση, η επιθυμία για απόλαυση, η ξεχωριστότητα από το όλον, ο φόβος, η ψευδαίσθηση 'είμαι το σώμα' και η ψυχαναγκαστική ανάγκη να νιώθουμε ανώτεροι, είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται όλος ο εγωικός μηχανισμός. 

Μερικές από τις εκφράσεις του ρατζασοταμασικού εγώ -σε έναν ατέλειωτο κατάλογο- είναι:

Θυμός, επιθετικότητα, μίσος, υπερηφάνεια, απληστία, φιλαργυρία, λαγνεία, λαιμαργία, φιλοδοξία, κατάκριση, ανυπομονησία, φλυαρία, υπερκαταναλωτισμός, θλίψη, ζήλια, απαισιοδοξία, σύγκριση, παράπονα, πικρία, κατάθλιψη, ενοχές, βαρεμάρα, έλλειψη ικανοποίησης, έλλειψη πληρότητας, ανησυχία, άγχος, κατανάλωση καπνού και αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών και εθισμοί σε αυτά, τελειομανία, εργασιομανία, έλεγχος των άλλων, κυριαρχία στους άλλους, κακοποίηση ανθρώπων-ζώων-περιβάλλοντος, μυθομανία, παράνοια, μεγαλομανία, καχυποψία, συκοφαντία, ψέμα, αρέσκεια-απαρέσκεια, έλξη-απώθηση… 

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να διαλύσουμε το εγώ και να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή μας φύση (Άτμαν - Συνειδητότητα).  

Διαβάστε στην ιστοσελίδα μου ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΓΚΟΥΝΑΣ αλλά και πολλά άλλα άρθρα σχετικά με τη φύση του εγώ και της επιθυμίας.

6. ΤΣΙΤΤΑ-Chitta (Υποσυνείδητο με 49 επίπεδα, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου).  

Το Τσίττα-Chitta είναι το γενικό πεδίο του νου, ο πυρήνας θα λέγαμε του νου. Το Τσίττα είναι καταγραμένες όλες οι μνήμες εμπειριών: αισθητηριακές, συναισθηματικές, νοητικές, κινητικές και ενστικτώδης μνήμες.

Στο Τσίττα υπάρχουν όλα τα συναισθηματικά τραύματα λαθώς και όλοι οι νοητικοί και συναισθηματικοί προγραμματισμοί. Αυτοί οι προγραμματισμοί επηρεάζουν την αντίληψή μας και τη λειτουργία του Μάνας (εξωτερικός νους) και του Μπούντι (Διάνοια) και μας εμποδίζουν να έχουμε τις ανώτερες εμπειρίες της Συνειδητότητας (άνευ όρων αγάπη, την ευτυχία, την αρμονία, την ειρήνη κλπ). Η αγάπη και οι εκφράσεις της: οι συμπάθεια, συμπόνια, η καλοσύνη και η αφοσίωση σχετίζονται με το Τσίττα, αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, επειδή το Τσίττα είναι περοιορισμένο από τους προγραμματισμούς του εγώ (νοητικούς, συναισθηματικούς, ενεργειακούς).
 

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να αναπτύξουμε τη μνήμη και να δημιουργήσουμε θετικές συνήθειες. Είναι να καθαρίσουμε το Τσίττα από όλους τους προγραμματσμούς ώστε να αντανακλά με καθαρότητα την Συνειδητότητα για να λειτουργεί σε αρμονία με αυτή.    

7. ΑΙΤΙΑΤΟ ΣΩΜΑ

Σε αυτό βρίσκονται οι ρίζες-αιτίες του εγώ, αλλά και όλες οι εμπειρίες που περάσαμε σε αυτή την ζωή και σε προηγούμενες σαν σπόροι. Σε αυτό βρίσκεται ότι πρόκειται να εκδηλώσουμε μελλοντικά. Από αυτό εξαρτάται η γέννηση του σώματος και του νου. Λέγεται το σώμα της ευδαιμονίας γιατί αντανακλά την ευδαιμονία του Θεϊκού μας Είναι ή Άτμαν (Συνειδητότητα). Ανάλογα με την αγνότητα του βιώνουμε περισσότερο ή λιγότερο καθαρά την ευδαιμονία του Άτμαν.   

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να εξαλείψουμε τις ράτζας και τάμας γκούνας από το αιτιατό σώμα και όλες τις ρίζες-αιτίες του εγώ.

8. ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ- Ψυχή ή Πνεύμα ( Άτμαν ή Μπράμαν)

 Η Συνειδητότητα είναι ο αληθινός μας Εαυτός, η πηγή, η αρχή και το τέλος όλων. Αν και δεν έχει χαρακτηριστικά όπως οι μορφές παρά ταύτα ονομάζεται ως Σατ-τσιτ-ανάντα (Sat-chit-ananda), που σημαίνει απόλυτη Ύπαρξη-Συνειδητότητα-Ευδαιμονία. Η ατομική συνειδητότητα (Άτμαν) και η συπαντική συνειδητότητα (Μπράμαν) είναι ταυτόσιμες. Δεν υπάρχουν δηλαδή δύο Συνειδητότητες, και η φαινομενικά ατομική συνειδητότητα δεν είναι τμήμα ή μερος της συμπαντικής. Η μία και μοναδική χωρίς δεύτερη συμπαντική συνειδητότητα εξ αιτίας του ατομικού νου φαίνεται να είναι ατομική. Η συνειδητότητα αν και διαποτίζει και διαπερνάει τα πάντα είναι πέρα από την δημιουργία και ανέγγιχτη από οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή. Είναι η πηγή της σχετικής μας ύπαρξης (σώμα, πράνα, ανταχκαράνα- νους, αιτιατό σώμα) και ο τελικός σκοπός μας, δηλαδή η συνειδητοποίηση ότι είμαστε Συνειδητότητα.  Όλα τα πνευματικά μονοπάτια από την ανατολή στην δύση και από το βορρά στο νότο έχουν σαν προορισμό την επίγνωση της αληθινής μας φύσης.

 Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι η συνειδητοποίηση ότι είμαστε η Συνειδητότητα και όχι το σώμα και  ο νους που νομίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι έιμαστε εξ αιτίας της άγνοιας κα της ανάπτυξης του εγώ.
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΜΠΕΛΙΑ-ΑΔΡΑΝΕΙΑ-ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ


ΤΕΜΠΕΛΙΑ-ΑΔΡΑΝΕΙΑ-ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεπεράσει και να υπερνικήσει κάποιος στον πνευματικό δρόμο είναι η τεμπελιά και η αδράνεια.

Αλλιώς δεν θα μπορέσει ποτέ να εφαρμόσει σταθερά και συστηματικά ένα καθημερινό πρόγραμμα άσκησης. Και χωρις καθημερινή συστηματική άσκηση πρόοδος δεν μπορεί να υπάρξει.

Το δεύτερο είναι να σταματήσει να βρίσκει δικαιολογίες για την αμέλεια του, την ασυνέπεια του και την έλλειψη πειθαρχίας στην εφαρμογή του προγράμματος.

Οι περισσότεροι αποτυγχάνουν στο δρόμο από την αδράνεια, την τεμπελιά και την συνεχή αυτοδικαιολόγηση.

Το τρίτο είναι να κατωρθώσει να υπερνικήσει την εξωστρέφεια του νου (μάνας). Ο νους και το ρατζασικό εγώ από τη φύση τους είναι εξωστρεφή και ζητάνε συνεχώς αισθητηριακές εμπειρίες με ένα ψυχαναγκαστικό, μηχανικό τρόπο. Αυτό κάνει το νου υπερκινητικό, ανήσυχο, με διασπασμένη προσοχή και με την προσοχή στραμένη προς προς τα έξω.

Για να κάνουμε διαλογισμό χρειαζόμαστε ένα νου ήρεμο, ακίνητο και στραμένο προς τα μέσα. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον εξωτερικό αισθητηριακό νου και την εσωτερική σαττβική διάνοια η οποία είναι ο ηνίοχος των πέντε αισθήσεων και του νου, και έχει την ικανότητα (όταν είναι προετοιμασμένη και χρησιμοποιηθεί καταλλήλως) να δαμάσει το νου και τις αισθήσεις και να στρέψει την προσοχή προς τα μέσα, στην αληθινή μας φύση.

Αλλά χωρίς να ξεπεράσουμε, την τεμπελιά, την αδράνεια και την αυτοδικαιολόγηση δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ μια ουσιαστική προσπάθεια να τιθασεύσουμε το νου και να γίνουμε κυρίαρχοι του.  
Και χωρίς την κατάκτηση του νου, η αυτοπραγμάτωση δεν είναι δυνατή.


Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ (η σκέψη εγώ) ΟΥΤΕ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣΤΟ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ (η σκέψη εγώ) ΟΥΤΕ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Το εγώ δεν είναι ούτε μια σκέψη, ούτε η ταύτιση με τις σκέψεις, αλλά είναι αυτό που ταυτίζεται με τις σκέψεις και τις χρησιμοποιεί όπως και τη φαντασία για να εκφραστεί.

Το εγώ είναι κρυσταλλωμένη ενέργεια στο αστρικό σώμα. Η εγωική ενέργεια είναι ουσιαστικά η επιθυμία και οι τροποποιήσεις της, όπως η απληστία, η φιλαργυρία, η λαιμαργία, η ζήλια, η ανυπομονησία, οι συμπάθειες, οι αντιπάθειες και τα αρνητικά συναισθήματα.

Το εγώ της λαιμαργίας για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τις σκέψεις και τη φαντασία για να ικανοποιήσει τη σφοδρή επιθυμία του για απόλαυση μέσω της τροφής. Μέχρι να εκπληρωθεί η επιθυμία, η επιθυμία προσλαμβάνει την μορφή της ανυπομονησίας, άγχους και ανησυχίας και αν κάτι σας εμποδίζει να πάρετε αυτό που θέλετε η επιθυμία μεταμορφώνεται σε θυμό. Αν το φαγητό δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών και της φαντασίας του εγώ τότε την επιθυμία παίρνει τη μορφή της απαρέσκειας, της αντιπάθειας ή της δυσαρέσκειας, σύμφωνα με την περίσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις άλλες επιθυμίες για απόλαυση, ευχαρίστηση, φήμη, αναγνώριση, δύναμη, άνεση, αποκτήματα, αποδοχή, κλπ

Αυτός ο μηχανισμός ταύτισης του εγώ με τις σκέψεις και τη φαντασία συμβαίνει ασυνείδητα, ψυχαναγκαστικά και μηχανικά. Η λειτουργία του δεν εξαρτάται από τη θέληση και τη λογική μας. Το εγώ χρησιμοποιεί τις σκέψεις και τις ικανότητες του νου για να βρει τους τρόπους και τα μέσα για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του.

Φυσικά μπορούμε να απαλλαγούμε σιγά-σιγά από αυτό τον μηχανισμό, με την ανάπτυξη της αυτεπίγνωσης και της αποσπασμένης αυτοπαρατήρησης, με την διερεύνηση της φύσης του εγώ, της επιθυμίας και της ταύτισης, με την εξεύρεση τρόπων να σταματήσουμε την ταύτιση, να αναπτύξουμε την αυτεπίγνωση, την διάκριση, την απόσπαση, να αυξήσουμε την σάττβα γκούνα (ποιότητα) στο νου και να μειώσουμε την ράτζας και τάμας καθώς και άλλες αρετές και ικανότητες

Οι σκέψεις μπορούν να φορτίζονται με θετική δόνηση (σάττβα, αγάπη ...), όταν είμαστε συντονισμένοι με την αληθινή μας φύση και ο νους λειτουργεί σε σάττβα και αντίθετα φορτίζονται με αρνητική δόνηση όταν είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ και οι σκέψεις είναι έκφραση κάποιας εγωϊκής τάσης, για παράδειγμα, από ζήλια, θυμό, φόβο, υπερηφάνεια κ.λπ.

Οι σκέψεις είναι επίσης ενέργεια και έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν πραγματικότητα, αλλά μόνο όταν γονιμοποιούνται από το συναίσθημα ή είμαστε  σε μια υψηλότερη κατάσταση της συνείδησης. Γι 'αυτό όταν κάνουμε θετικές επιβεβαιώσεις (είμαι ειρήνη και αγάπη, για παράδειγμα) και να εξετάσουμε σε αυτές τις σκέψεις θα πρέπει να αισθανόμαστε αυτό που λέμε και να είμαστε συνειδητοί της εσωτερικής σιωπής, το κέντρο της ύπαρξής μας. Διαφορετικά, θα παραμείνουν στο νοητικό επίπεδο. 
Οι σκέψεις μας πραγματοποιούνται επίσης και γίνονται φυσική πραγματικότητα, και όταν είναι φορτισμένες με αρνητικό συναίσθημα, π.χ. φόβο, θυμό, επιθυμία. Για αυτό προσέχετε τι σκέφτεστε όταν είστε υπό την επίδραση κάποιου  συναισθήματος ιδιαίτερα όταν εκφράζεται με δύναμη. Θα γίνει η αυριανή σας πραγματικότητα.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΓΚΟΥΝΑΣ


ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΓΚΟΥΝΑΣ

Το εγώ μαζί με τις τρείς γκούνας (σάττβα-ράτζας-τάμας) δημιουργούν την ταύτιση με το σώμα και μας κάνουν να ξεχνάμε τον αληθινό μας Εαυτό. Και πιο συγκεκριμένα είναι το ρατζασοταμασικό εγώ που δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είμαστε το σώμα και στρέφει το νου προς τα αντικείμενα των αισθήσεων και αναζητεί την απόλαυση και τις επίγειες επιτυχίες.

Ο νους* (Ανταχκαράνα* ή τετραπλό εσωτερικό όργανο) και το εγώ που είναι μια από τις απόψεις του Ανταχκαράνα  προέρχονται από τις γκούνας, οι οποίες είναι και οι θεμελιώδεις ποιότητες που τα αποτελούν. Η ποιότητα λειτουργίας του νου και του εγώ εξαρτάται από την γκούνα που υπερτερεί σε αυτά. Κάθε γκούνα έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και ο νους λειτουργεί και εκφράζεται ανάλογα με την γκούνα που κυριαρχεί σε αυτόν. (Διαβάστε για τα χαρακτηριστικά του νου σε σχέση με κάθε γκούνα στις αναρτήσεις που προτείνονται στο τέλος αυτού του άρθρου για πληρέστερη γνώση  και καλύτερη κατανόηση).

ΣΧΟΛΙΟ: Ανταχκαράνα*, τετραπλό εσωτερικό όργανο: Στην ανατολική παράδοση ονομάζουν το νου (στο σύνολο του) με το όνομα Ανταχκαράνα. Αν και ο νους είναι ένα ενιαίο όργανο, έχει διάφορες λειτουργείες και επίπεδα. Τον ονομάζουν ως τετραπλό εσωτερικό όργανο, γιατί ο νους ή Ανταχαράνα έχει τέσσερις πολύ διακριτές απόψεις.. 

Οι τέσσερις απόψεις του Ανταχκαράνα ( ή του Νου με την γενική του έννοια) είναι: 
 1. Μάνας-Manas (νους), 
 2. Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια), 
 3. Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα), 
 4. Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου). 
Κάθε μία από τις παραπάνω απόψεις έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και λειτουργίες και η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από την γκούνα που κυριαρχεί σε αυτά.Η φυσική κατάσταση του νου είναι να λειτουργεί με το σάττβα. Το ράτζας και το τάμας είναι σαν τοξίνες για το νου (εδώ χρησιμοποιώ τη λέξη νου για όλα τα επίπεδα το νου)

Όπως βλέπεται η πρώτη του άποψη του Ανταχκαράνα, το μάνας μεταφάζεται στις δυτικές διαλέκτους με την λέξη νους (στα ελληνικά νους,  στα αγγλικά mind, στα ισπανικά mente ...). Οπότε όταν διαβάζουμε διάφορα κείμενα τα οποία αναφέρονται στο νου θα πρέπει να  διακρίνουμε αν αναφέρονται στο νου στο σύνολο του (Ανταχκαράνα) ή στην άποψη του μάνας. Προσωπικά χρησιμοποιώ τη λέξη νους για να εκφράσω το νου στο σύνολο του και όταν θέλω να αναφερθώ σε κάποια άποψη του συγκεκριμένα χρησιμοποιώ το σανσκριτικό όρο ή την ακριβή μετάφραση του. Για παράδειγμα χρησιμοποιώ την λέξη -μάνας όταν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν την άποψη του νου.

 Μια καλή γνώση των γκούνας είναι μεγάλης σημασίας και μεγάλη βοήθεια στο να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τον νου. Η γνώση των γκούνας θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε διάφορες ικανότητες και αρετές, να διαλύσουμε τα διάφορα εγωικά ελαττώματα και να αναπτύξουμε την ικανότητα μας στην αυτεπίγνωση και τον διαλογισμό. Η καθημερινή άσκηση και ένας σαττβικός τρόπος ζωής είναι η βάση για την πνευματική μας μεταμόρφωση και την Αυτοπραγμάτωση.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ

Με βάση τα γκούνας και την σύνδεση του εγώ με κάθε γκούνα υπάρχουν τρία είδη εγώ: το σαττβικό, το ρατζασικό και το ταμασικό. 

Προσωπικά προτιμώ όμως να το διαχωρίζω σε δύο κατηγορίες. Το σαττβικό και το ρατζοταμσικό εγώ.

Εφόσον είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ, και με το εγώ λειτουργούμε, είναι βέβαιο ότι το εγώ μας εμπλέκεται και στην πνευματική μας άσκηση, και με θετικό τρόπο και με αρνητικό τρόπο. Η σαττβική άποψη του νου και του εγώ εμπλέκονται θετικά και η ρατζασοταμσική με προεξέχουσα κατά πολύ την ταμασική αρνητικά. Το ράτζας συνδυαζόμενο με το σάττβα είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να διαλύσουμε την κατώτερη φύση του εγώ και του νου (ρατζασοταμασική). Το τάμας και το ράτζας συνδυαζόμενο με το τάμας είναι η καταστροφή μας, η αιτία της ταύτισης, του ύπνου (συνειδησιακού) και κάθε δυστυχίας μας.

Το σαττβικό εγώ

Το σαττβικό εγώ (εννοείται και ο σαττβικός νους) δημιουργεί την ατομικότητα (αλλά όχι την ταύτιση με το σώμα, την οποία δημιουργεί το ρατζασοταμασικό εγώ) και μας επιτρέπει να ζούμε με υγεία, αρμονία, ενότητα, αγάπη, ευτυχία ,ικανοποίηση και μας διευκολύνει τον δρόμο μας για την φώτιση και την απελευθέρωση. Το σάττβα είναι η πιο καθαρή άποψη της υλική δημιουργίας (υλικής δεν αναφέρομαι μόνο στην χοντροειδή ύλη, αλλά και στα λεπτοφυέστερα ενεργειακά επίπεδα, αστρικό νοητικό, αιτιατό) μέσω του οποίου εκφράζεται με καθαρό τρόπο η Συνειδητότητα.

Το σαττβικό εγώ (εννοείται και ο σαττβικός νους) είναι αυτό που συνεργάζεται με την ψυχή μας και μας βοηθάει στην πνευματική μας πορεία και την επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης (απελευθέρωσης ή φώτισης, είναι συνώνυμοι όροι). Το πρώτιστο στην πνευματική μας πορεία και άσκηση είναι να υπερβούμε το τάμας, στη συνέχεια, το ράτζας και να εδραιωθούμε στο σάττβα ,και τελικά μέσα από το συνεχή βαθύ διαλογισμό και το σαμάδι να υπερβούμε και το σάττβα και να εδραιωθούμε στην αληθινή μας φύση τον Άτμαν που είναι υπεράνω των τριών γκουνας. Γι αυτό ο φωτισμένος λέγεται και γκουνανίτα, δηλαδή αυτό που έχει υπερβεί τις γκούνας.

Tο ρατζασοταμασικό εγώ

Το ρατζασοταμασικό εγώ δημιουργεί μέσα μας την ψευδαισθησιακή μας ταυτότητα (το ‘εγώ’ ή 'εγωισμός' και το ‘δικό μου’) βασισμένη στην άγνοια, στην ταύτιση και στην φαντασία.
Το ‘εγώ’ ‘ή 'Εγωισμός'

Το ρατζασοταμασικό εγώ ταυτίζεται με το φυσικό σώμα και μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είμαστε το σώμα. Νοιώθουμε μια δυνατή αίσθηση ‘είμαι το σώμα’ ή πιο ακριβέστερα ‘το σώμα είμαι εγώ’. Αυτή η ταύτιση με το σώμα δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είμαστε οντότητες ξεχωριστές μεταξύ μας, από το Θεό και το σύμπαν και περιορισμένες από το σώμα και το νου. Επάνω σε αυτή την θεμελιώδη ψευδαίσθηση χτίζονται και οι υπόλοιπες ψευδαισθήσεις. Το εγώ ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά του σώματος (οπότε λεμε είμαι ψηλός, αδύνατος, ξανθός, όμορφος, κ.λπ.) και του νου (είμαι έξυπνος, ανόητος, πολυμαθής, κ.λπ._ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις φαντασίες, τις πεποιθήσεις, τις μνήμες και τις πίστεις καθώς και με εξωτερικά, πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις. 

Το ‘δικό μου’

Το εγώ ταυτίζεται με τις με εξωτερικά πράγματα και πρόσωπα. Εξ αιτίας της ταύτισης του εγώ με τα πρόσωπα και τα πράγματα που επιθυμεί και αγαπά, αυτά γίνονται η προέκταση του εγώ. Έτσι όταν αναφερόμαστε σε αυτά με τα οποία σχετιζόμαστε, το δικό μου αυτοκίνητο, η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο κήπος μου, το κινητό μου, η ταμπλέτα μου, το σακάκι μου,.. κ.λπ. τα νοιώθουμε σαν ένα κομμάτι του εαυτού μας (του εγώ μας για την ακρίβεια). Γι αυτό και όταν τα χάνουμε βιώνουμε αχρείαστο πόνο ή δυστυχία αναλόγως με το πόσο δυνατή ήταν η προσκόλληση μας σε αυτά.

Το εγώ είναι η ρίζα-αιτία και ο δημιουργός πάρα πολλών ταυτίσεων, προβολών, προσκολλήσεων και ψευδαισθήσεων οι οποίες είναι οι αιτίες της δυστυχίας σε προσωπικό και  συλλογικό επίπεδο.

Όλες οι εγωικές τάσεις ή απόψεις (αυτό που λένε στην χριστιανική ορολογία ελαττώματα και πάθη) όπως η αρέσκεια και η απαρέσκεια, ο πόθος, οι επιθυμίες (για χρήμα, δόξα, απόλαυση, αποκτήματα και ανέσεις), ο θυμός, η υπερηφάνεια, η οργή, το μίσος, η έχθρα, η δυσαρέσκεια, η ζήλια, ο φθόνος, η μνησικακία, η αλαζονεία, η κενοδοξία, η απληστία και οι διαστροφές ανήκουν στο κατώτερο ή ρατζασοταμασικό εγώ. Αυτό το κατώτερο εγώ το ονομάζω επίσης Βίταλ εγώ (vital ego) γιατί όλες οι απόψεις του εγώ που ανέφερα στην συντριπτική τους πλειοψηφία σχετίζονται με το ενεργειακό σώμα (το ψυχικό πράνα) και τον συγκινησιακό νου τον μάνας.

Το ρατζασοταμασικό εγώ (εννοείται και ο ρατζασοταμσικός νους) δεν ενδιαφέρεται για την πνευματικότητα, την άσκηση, την αρετή και την αυτοπραγμάτωση, αλλά για τις απολαύσεις, τα αποκτήματα και τις φιλοδοξίες. και είναι επίσης προφανές ότι το θέλει να μας εμποδίσει να κάνουμε άσκηση ή να μας κάνει να την εγκαταλείψουμε και στους περισσότερους τα καταφέρνει.

Το ρατζασοταμασικό εγώ μας κρατάει δεσμευμένους τον κύκλο των επαναγεννήσεων σε φυσικό σώμα, στον κύκλο της απόλαυσης και του πόνου (Σαμσάρα).

Το ρατζασοταμσικό εγώ και ο ρατζασοταμσικός νους είναι η αιτία των δεσμών μας και της δυστυχίας μας και βέβαια είναι αυτό που αντιστέκεται, αντιδρά στην προσπάθεια μας να συνειδητοποιήσουμε την Αληθεια. Μας δημιουργεί συνεχώς εμπόδια, και χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς για να αποτύχουμε και να εγκαταλείψουμε την πνευματική άσκηση (σάντανα). Το ρατζασοταμσικό εγώ ξέρει ότι μέσα από την άσκηση και την πνευματική ζωή θα χάσει τις απολαύσεις του και ότι τελικά θα εξαλειφθεί, γι αυτό αντιστέκεται και αντιδρά με όλη του την δύναμη. 

Στην αρχή και για όσο το ρατζασοταμσικό εγώ είναι δυνατό μέσα μας δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αδράνεια, την αντίσταση και όλα τα εμπόδια που μας βάζει. Το εγώ βέβαια στην αρχή της πνευματικής μας πορείας χρησιμοποιεί χοντροκομμένους τρόπους να μας ξεγελάσει. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει και πολύ, γιατί είμαστε ήδη υπνωτισμένοι και χειραγωγημένοι από αυτό. Αλλά καθώς προχωράμε στην αυτογνωσία και την διάλυση του εγώ χρησιμοποιεί όλο και πιο λεπτοφυείς τρόπους, που είναι δύσκολο να αναγνωριστούν από την διάκριση μας. Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, ατυτεπίγνωση, και αυτοέρευνα με αδιάκοπη εξάσκηση της απόσπασης και της διάκρισης για να ξεσκεπάσουμε τις απάτες του εγώ. 

Επειδή στα πρώτα χρόνια του δρόμου είμαστε έντονα ταυτισμένοι  με το εγώ και η διάνοια (Μπούντι) μας είναι υπνωτισμένη και χειραγωγείται από τις εγωικές ενέργειες η εργασία είναι δύσκολη με πολλά σκαμπανεβάσματα και μέρες και νύκτες δουλειάς όπως λέγονται στην πνευματικότητα. Σε αυτές τις νύκτες δουλειάς είναι που οι περισσότεροι αφήνουν το καλύτερο (εγκαταλείπουν την προσπάθεια για την απελευθέρωση) για λίγα ψίχουλα απόλαυσης. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί ακολουθούν το πνευματικό μονοπάτι, αλλά πολύ λίγοι (μέχρι τώρα τουλάχιστον) έχουν φτάσει στο τέλος, την φώτιση.

Κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας το εγώ δημιουργεί πολλές απατηλές ταυτίσεις, προβολές και υπερθέσεις, προκειμένου να εμποδίσει την διάνοια (Μπούντι, ευφυΐα, νοημοσύνη) να γίνει συνειδητή των τεχνασμάτων του εγώ. Το εγώ προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να θολώσει την διάνοια, διότι είναι βέβαιο ότι αν οι ταυτίσεις και οι αυταπάτες του εγώ αποκαλυφθούν από την δύναμη της διάκρισης (που είναι ικανότητα της διάνοιας) τότε το εγώ θα χάσει την κυριαρχία επάνω στο νου (μάνας) και στην διάνοια (μπούντι) και λίγο-λίγο οι εγωικές ενέργειες, το τάμας και το ράτζας θα διαλύονται με τη δύναμη των πνευματικών πρακτικών και τις θεϊκές ενέργειες που επικαλούμαστε μέσω της προσευχής.

Η μάχη ανάμεσα στον ανώτερο (σαττβικό νου και εγώ) και τον κατώτερο ρατζασοταμασικό) 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι υπάρχει ένα μέρος του εγώ και του νου, το σαττβικό, που στρέφεται προς το θεϊκό, την αρμονία, την ενότητα, την αγάπη και ένα άλλο το ρατζασοταμσικό εγώ που είναι γεμάτο αντιφάσεις, προκαταλήψεις, άγνοια, δυσαρμονία, πάθη, αρνητικότητα κ.λπ..
Το σαττβικό εγώ και νους είναι αυτά που μάχονται στο πλευρό της ψυχής μας ενάντια στο ρατασικοταμασικό εγώ. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι που συμβαίνει μέσα σε κάθε μαθητή του φωτός.

Ο σκοπός της πνευματικής άσκησης σε σχέση με το εγώ είναι: Η διάλυση ή εξάλειψη του εγώ σε όλες του τις απόψεις και η συνειδητοίηση ότι δεν είμαστε το σώμα ή ο νους αλλά η αγνή, αιώνια Συνειδητότητα, πάντα ειρηνική, ελεύθερη και ευδαιμονούσα.
Η εξάλειψη του εγώ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον εξαγνισμό του πράνα, της συναισθηματικής ενέργειας, του υποσυνείδητου (Τσίττα) γιατί όλες οι απόψεις του εγώ και οι επιθυμίες είναι αποθηκευμένες στα διάφορα υποσυνείδητα επίπεδα του Τσίττα (είναι 49 τον αριθμό)  Chitta.

Είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατό να διαλύσουμε το εγώ (τουλάχιστον για την συντριπτική πλειοψηφία) πολεμώντας άμεσα. Θα πρέπει να εργαστούμε συστηματικά με διάφορες μεθόδους και τεχνικές για να διαλύσουμε σταδιακά μια-μια τις διάφορες απόψεις του. Μόνο αυτός που έχει διαλύσει ήδη το μεγαλύτερο μέρος του εγώ και είναι πολύ επιδέξιος στην αυτοέρευνα, στον έλεγχο του νου και των αισθήσεων, τον διαλογισμό, στην επαγρύπνηση και στην διάκριση μπορεί να εργαστεί άμεσα με την διάλυση του εγώ  άμεσα. Να μην ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις διαφορετικές εκφράσεις του εγώ αλλά με την ρίζα του που είναι η αίσθηση είμαι το σώμα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΓΚΟΥΝΑΣ  (σάττβα-ράτζας-τάμας)

Σύμφωνα με την Αγιουρβέδα η φύση αποτελείται από τρεις πρωταρχικές ποιότητες (γκούνας) οι οποίες είναι οι κύριες δυνάμεις της συμπαντικής σοφίας που καθορίζουν την πνευματική μας ανάπτυξη.
Ονομάζονται Γκούνας που στα σανσκριτικά σημαίνει «εκείνο που δεσμεύει» επειδή αν κατανοηθούν λάθος μας δεσμεύουν στον εξωτερικό κόσμο. Οι τρεις γκούνας είναι οι πιο λεπτοφυείς ποιότητες της φύσης που αποτελούν το υπόβαθρο της ύλης, της ζωής και του νου. Όλα τα αντικείμενα του σύμπαντος συνίστανται από διάφορους συνδυασμούς αυτών των τριών γκούνας.

ΣΑΤΤΒΑ

Είναι η ποιότητα της ευφυΐας, της αρετής, της καλοσύνης, και φέρνει αρμονία, ισορροπία, σταθερότητα. Έχει μια κίνηση προς τα μέσα και προς τα πάνω και επιφέρει το ξύπνημα της συνείδησης. Μας δίνει ευτυχία και ικανοποίηση που έχουν διάρκεια. Είναι η αρχή της διαύγειας, της ευρείας αντίληψης και της ειρήνης. Είναι η δύναμη της αγάπης που ενώνει όλα τα πράγματα σε ένα.

ΡΑΤΖΑΣ

Είναι η ποιότητα της αλλαγής, της δράσης και της αναταραχής. Είναι η δύναμη του πάθους που επιφέρει ανησυχία και διαμάχη (σύγκρουση). Έχει μια κίνηση προς τα έξω και αναζητά τη δράση και τις αισθησιακές απολαύσεις. Προκαλεί ανησυχία, αναστάτωση και θολώνει τη κατανόηση. Η ράτζας φέρνει απληστία, έλλειψη ικανοποίησης, πόνο και δυστυχία. Αναζητά δύναμη, χρήμα, εξουσία, φήμη.

ΤAMAΣ

Είναι η ποιότητα της βραδύνοιας, του σκότους και της αδράνειας. Είναι η δύναμη της άγνοιας που παρεμποδίζει την ορθή δράση και επιβραδύνει τα πράγματα. Έχει μια κίνηση προς τα κάτω και είναι αιτία αποσύνθεσης και διάσπασης. Το τάμας φέρνει άγνοια και πλάνη στο νου, νωθρότητα, τεμπελιά, υπερβολικό ύπνο, προκαλεί αναισθησία και χάσιμο της επαγρύπνησης. Είναι η αρχή του υλισμού και της ασυνειδησίας η οποία καλύπτει τη συνειδητότητα μας. 

 Περισσότερα για τις γκούνας στον σύνδεσμο http://elmisasttva-ayurveda.blogspot.com.es/2012/03/blog-post.html

και επίσης στον σύνδεσμο http://elmisasttva-ayurveda.blogspot.com.es/2012/03/blog-post_05.html

Στα αγγλικά ακόμη πιο αναλυτικά  στον σύνδεσμοhttp://elmisasttva-ayurveda.blogspot.com.es/2013/11/the-three-gunas.html

Στη Μπακαβάντ Γκίτα υπάρχουν επίσης δύο κεφάλαια αφιερωμένα στις γκούνας (το 14 και το 18) και γίνονται κάποιες αναφορές και σε άλλα κεφάλαια. Προτείνω να διαβάσετε την την Μπακαβάντ Γκίτα του Θεόδωρου Παντουβά, εκδόσεις Καρδαμίτσα. Αν γνωρίζετε αγγλικά την Μπακαβάντ Γκίτα σε μετάφραση και σχόλια του Σουάμι Σιβανάντα και επίσης του Παραμαχάνσα Γιογκανάντα (2 τόμοι).