Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ειρήνη είναι η αληθινή μας Φύση! ~ Άτμαν Νιτυανάντα


Η Ειρήνη είναι Αιώνια, η Ειρήνη είναι η Αλήθεια, Ειρήνη είναι η αληθινή μας Φύση!

Είθε η Ειρήνη να κατοικεί στις καρδιές όλων των όντων!

Ομ Ειρήνη!

Peace is Eternal,  Peace is Truth, Peace is what we really Are!

May Peace reside in the hearts of all beings!

Om Peace!