Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΑΛΧΗΜΕΙΑ. ~ Άτμαν Νιτυανάντα


ΑΛΧΗΜΕΙΑ

Αλχημεία είναι η μεταστοιχείωση των κατώτερων υλικών-ενεργειών σε ανώτερα.

Αλχημιστής είναι αυτός που εργάζεται σοβαρά για την μεταμόρφωση του σε όν του φωτός.

Η Αλχημεία λαμβάνει χώρα μέσα μας σε διάφορα επίπεδα.

Στο επίπεδο του νου είναι η αποβολή από τον νου των κατώτερων ποιοτήτων (ράτζας και τάμας) και η μεταμόρφωση του σε σάττβα  (η φωτεινή άποψη της  ενέργειας) που είναι η καθαρότερη έκφραση του πνεύματος στην δημιουργία, και  τελικά με τον συνεχή διαλογισμό  και την απορρόφηση  του  νου  στην πηγή του (Συνειδητότητα) την μεταμόρφωση του νου σε φώς πνευματικό.