Βιογραφία


Άτμαν Νιτυανάντα. Γεννήθηκα στην Ελλάδα. Αποφοίτησα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α., με ειδίκευση στο τένις. Εργάστηκα στην δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα για 22 χρόνια (Σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, Λύκεια και το Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης). Εργάστηκα επίσης ως προπονητής τένις.

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΓΚΑ: 
Είμαι λάτρης της Advaita VedantaJnana Yoga και Bhakti Yoga. Διδάσκω αυτογνωσία και γιόγκα. Γράφω κείμενα σχετικά με την αυτογνωσία την γιόγκα και την πνευματικότητα, τα οποία δημοσιεύω στο διαδίκτυο (Δες τους συνδέμους των ιστοσελιδων στο τέλος)*.

Ασχολούμαι με την έρευνα και τη μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας, της αυτογνωσίας και της γιόγκα από φοιτητικά μου χρόνια (1981) και έχω αφιερωθεί σε συστηματική μελέτη και πρακτική από το 1992. 
Ακολούθησα ως πνευματικό πρόγραμμα άσκησης μια σύνθεση των κύριων Γιόγκα, και συμπεριέλαβα στο πρόγραμμα μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και πρακτικών. Η Κάρμα Γιόγκα, Μπάκτι Γιόγκα, η Μάντρα γιόγκα, η Τάντρα γιόγκα, η Γκιάνα Γιόγκα, η Αντβάϊτα Βεδάντα, αλλά και διάφορες σύγχρονες μέθοδοι ήταν μέρος αυτής της σύνθεσης της Γιόγκα.Το 2008 συνέβη η αφύπνιση σε μια απροσδόκητη στιγμή, καθώς στοχαζόμουν στις διδασκαλίες του Νισαργκαντάττα (μέσα από το βιβλίο του, «Είμαι Εκείνο») και ερευνούσα προσεκτικά τον εαυτό μου.

Μετά από 25 περίπου χρόνια εμπειρίας δημιούργησα μια μέθοδο άσκησης την οποία ονομάζω Advaita Atma Yoga - Η διπλή προσέγγιση (Διάβασε περισότερα εδώ: Advaita Atma Yoga - The double approach). 

Είναι μια μέθοδος βασισμένη στις διδασκαλίες της Advaita Vedanta, τις κύριες μορφές γιόγκα Jnana Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga αλλά και διδασκαλίες μεγάλων πνευματκών δασκάλων. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: Haidakhan Babaji, Swami Sivananda, Nisargadatta, Ramana Maharshi, Samael Aun Weor, Omraam Aivanhov.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: Ασχολούμαι με τις φυσικές και εναλλακτικές θεραπείες από το 1997. Έχω μάστερ Ρέικι, κάνω θεραπείες με Ανθϊάματα του Μπαχ, είμαι Γεωπαθολόγος, και να κάνω επίσης πρανική Θεραπεία. Έχω καλή γνώση των βασικών αρχών Αγιουρβέδα (παραδοσιακή φυσική θεραπεία της Ινδίας) και ακολουθώ ένα Αγιουρβεδικό τρόπο διατροφής, θεραπείας και διαβίωσης.

LIFE STYLE: Αφιερώνω το χρόνο μου στην αυτο-έρευνα, τον στοχασμό, τον διαλογισμό, την γιόγκα τη μελέτη βιβλίων (πνευματικών, ψυχολογίας και φιλοσοφίας) και την συγγραφή κειμένων που σχετίζονται με την θεωρία και την πράξη της πνευματικής ζωής. Ακούω ιερή μουσική από διάφορες παραδόσεις (Βουδισμός, Σούφι, Ινδουισμό, Χριστιανισμό, κλπ). Επισκέπτομαι ιερούς τόπους, τόπους με θετικές δονήσεις και αγαπώ την παραμονή στη φύση. Μου αρέσει, επίσης, η μαγειρική και ο χορός.

Τώρα ζώ στη Βαρκελώνη, Ισπανίας

Ιστοσελίδες:

 Ειρήνη, αγάπη, αρμονία

~~~~~~~~~~~~~~~~
Nityananda Atman. I was born in Greece. I graduated in Physical Education, Aristotle University of Thessaloniki, specializing in tennis. I worked in the public education of Greece for 22 years (In primary schools, High schools and the Democritus University of Thrace). I worked also as a tennis trainer.

SELF-KNOWLEDGE and YOGA: I am a lover of Advaita Vedanta (Nonduality), Jnana Yoga and Bhakti Yoga.I teach yoga and self-knowledge. I write texts on self-knowledge, Yoga and spirituality, which I publish on my web blogs. 
I research and study human psychology, self-awareness and yoga since my student years (1981) and I have devoted systematically to practice since 1992. In 2008 awakening happened in an unexpected moment, due to Self-enquiry and reflection on Nisargadatta’s teachings of his book ‘I Am That’. 

After 25 years of experience created a method of spiriual practice which I call Advaita Atma Yoga. It is a method based on the teachings of Advaita Vedanta, and the main forms of yoga: Jnana Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga and te teachings of great spiritual masters. The main of them are: Haidakhan Babaji, Swami Sivananda, Nisargadatta, Ramana Maharshi, Samael Aun Weor, Omraam Aivanhov.

HEALING: I am dedicated to natural and alternative therapies since 1997. I have master Reiki, I am practitioner of Bach flowers, I do Pranic Healing and I heal the geopathic stress. I have good knowledge of the basic principles of Ayurveda (traditional natural healing of India) and I follow an Ayurvedic diet, healing and way of living.

LIFE STYLE: I dedicate my time to self-enquiry, reflection, meditation, yoga, the study of spiritual books and philosophy and I write texts on self-knowledge, Yoga and spirituality. I listen sacred music from various traditions (Buddhism, sufi, Hinduism, Christianity, etc). I visit sacred places, places with positive vibrations and I like to live nature. I like also cooking and dancing.

Now Ι live in Barcelona, Spain

 Peace love harmony