Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Κοίτα σταθερά στο φώς, μέχρι να γίνεις φώς ~ Άτμανάντα


Κοίτα σταθερά στο φώς, μέχρι να γίνεις φώς ~ Άτμανάντα