Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ~ Atman Nityananda


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

Η Συνειδητότητα είναι η άμορφη και άχρονη αρχή που ενώνει τα πάντα. Είναι η πηγή των πάντων και το κοινό υπόβαθρο που εμφανίζονται τα πάντα.

Όπως στην μια οθόνη του κινηματογράφου εμφανίζονται πάμπολες φιγούρες, έτσι και στην μία, ενιαία και ομοιογενής Συνειδητότητα εμφανίζονται όλες οι μορφές και όλα τα όντα

Η μια Συνειδητότητα ενοικεί μέσα σε όλα τα όντα, είναι ο εσώτερος Εαυτός, η κοινή πνευματική ουσία σε όλα τα όντα. Η Συνειδητότητα είναι αόρατη για τις αισθήσεις και μη αντιληπτή από το συγκινησιακό και τον κατώτερο νου.

Μπορεί να γίνει αντιληπτή όμως από τον εσωτερικό ανώτερο νου, και επίσης να γίνει αντιληπτό ότι η Συνειδητότητα μέσα μας είναι η Συνειδητότητα μέσα στους άλλους.

Αυτή η επίγνωση της ενότητας, του να βλέπουμε δηλαδή την ίδια Συνειδητότητα μέσα σε όλα τα όντα, δηλαδή τον εαυτό μας σε όλους και ένα με όλους, είναι η αληθινή αγάπη.

Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, η αγάπη είναι μια Συνειδητότητα που ενώνει.
Και όταν βλέπω αυτή την Συνειδητότητα στο πρόσωπο που έχω μπροστά μου (το κάθε πρόσωπο που βρίσκεται μπροστά μου), έχω επίγνωση ότι είναι ένα με μένα, έχω επίγνωση ότι εκείνη/ος είμαι εγώ, έχω επίγνωση ότι βλέπω σε αυτόν/ήν) τον εαυτό μου, και αυτή η ενότητα, αυτή η συνείδηση (ενότητας), είναι η ίδια η αγάπη στον εαυτό της.
~ Sergi Torres