Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ~ Atman Nityananda


Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Όπως η κάμπια πεθαίνει μέσα στο κουκούλι της και μεταμορφώνεται σε πεταλούδα, παρόμοια ο άνθρωπος πεθαίνει στο κατώτερο για να γεννηθεί στο ανώτερο.

Η αναγέννηση και η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε πνευματικό ον περιλαμβάνει και τον θάνατο και την μετατροπή.

Ο ψυχολογικός θάνατος

Ως κεντρικό θέμα θανάτου, είναι ο θάνατος του εγώ ή των εγώ θα λέγαμε καλύτερα αφού το κατώτερο εγώ είναι μια πολλαπλότητα. Είναι μια ψυχολογική οντότητα με πολλές απόψεις για αυτό και στην Ελληνική μυθολογία το συμβόλισαν με την Λερναία Ύδρα και την Μέδουσα που ήταν τέρατα με πολλά κεφάλια. Η μυθολογία περιγράφει συμβολικά τον θάνατο του εγώ στην περίπτωση του Ηρακλή μέσα από τους δώδεκα άθλους, στην περίπτωση του Θησέα με τον σκοτωμό του Μινώταυρου στο λαβύρινθο που συμβολίζει τα πολυδαίδαλα υποσυνείδητα επίπεδα και τέλος στην περίπτωση του Περσέα με τον σκοτωμό της Μέδουσας. 

Υπάρχουν ορισμένοι που δεν δέχονται τον θάνατο του εγώ ως μέρος της μεταμόρφωσης μας και άλλοι που πιστεύουν ότι τα ελαττώματα δεν εξαλείφονται αλλά μεταμορφώνονται.

Είναι φανερό ότι το εγώ ποτέ δεν θα δεχόταν τον θάνατο του, οπότε δικαιολογημένα κάποιοι δεν αποδέχονται τον θάνατο του εγώ ως προϋπόθεση της φώτισης. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει για φωτισμένο εγώ από κανένα αληθινό δάσκαλο, ούτε η εμπειρία μου, μου έχει δείξει ότι μπορεί να υπάρξει φωτισμένο εγώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική πνευματική πρόοδος χωρίς τον θάνατο του εγώ.

Σχετικά με την μεταμόρφωση των ελαττωμάτων σε κάτι θετικό ή ανώτερο, επίσης η εμπειρία μου δεν μου έχει δείξει κάτι τέτοιο, ούτε έχω διαβάσει κάτι παρόμοιο από μεγάλους δασκάλους. Τα ελαττώματα είναι ενεργειακές τοξίνες που προέκυψαν από κακή πέψη των αισθητηριακών εντυπώσεων και της λανθασμένης χρήσης του σώματος και των ενεργειών. Όπως οι σωματικές τοξίνες που προέκυψαν από κακή πέψη των τροφών δεν μπορούν να μετατραπούνε σε κάτι θετικό για το σώμα αλλά πρέπει να αποβληθούν, έτσι και οι ψυχολογικές τοξίνες πρέπει να αποβληθούν ή να καούν με κάποιο τρόπο. Τις φυσικές τροφές τις μετατρέπει η φυσική φωτιά που βρίσκεται στο πεπτικό σύστημα (και λέγεται Πίττα στην Αγιουρβέδα) και όταν δεν υπάρχει αρκετή τότε δημιουργούνται τοξίνες οι οποίες πρέπει να αποβληθούν με νηστείες και άλλες φυσικές μεθόδους, όπως τα κλύσματα, η εφίδρωση με σάουνα, η παντσακάρμα στην Αγιουρβέδα κ.λπ.. Την πέψη των ψυχολογικών ενεργειών
  την κάνει η ανώτερη μορφή του Πίττα (φωτιά) που λέγεται Τέτζας που παίρνει στον νου την μορφή της εγρήγορσης, της διάκρισης, της κατανόησης, και της οξείας αποσπασμένης παρατήρησης. Όταν δεν έχουμε ικανότητα να μετατρέψουμε τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες μας, τότε δημιουργούνται οι ψυχολογικές τοξίνες, τα γνωστά ελαττώματα (απληστία, ζήλια, υπερηφάνεια, θυμός κ.λπ.), τα οποία μπορούμε να εξαλείψουμε με την πνευματική άσκηση στο σύνολο της αλλά και με ειδικές πρακτικές που εξαλείφουν το εγώ άμεσα.

Για την διάλυση των ψυχολογικών τοξινών (ελαττωμάτων) μπορούμε χρησιμοποιούμε μια ποικιλία μεθόδων, όπως η επανάληψη των μάντρα και προσευχή, περισσότερα για αυτό διαβάστε το
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ). Με την διάλυση των ελαττωμάτων αποδεσμεύεται η ενέργεια που αυτά αποτραβούσαν από το ψυχικό πράνα για να ζήσουν και αυτή η ενέργεια (το πράνα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των θετικών (σαττβικών ιδιοτήτων του νου και της καρδιάς.

Η μετατροπή

Σε σχέση με την μετατροπή που συμβαίνει σε διάφορα επίπεδα κεντρικό θέμα έχουν η μετατροπή της σεξουαλικής ενέργειας και η μετατροπή του νου.

Η μετατροπή βέβαια είναι πολυσύνθετο φαινόμενο και δεν αφορά μόνο την σεξουαλική ενέργεια αλλά σχετίζεται με το σώμα, την ζωτική ενέργεια (πράνα) και τον νου. Μέσα μας συμβαίνουν με φυσικό τρόπο από μόνες τους κάποιες μετατροπές που σχετίζονται με το σώμα, την ζωτική ενέργεια και τον νου. Μόνο που στο επίπεδο του νου (συγκινησιακό και νοητικό επίπεδο) οι μετατροπές γίνονται ατελώς. Γίνεται δηλαδή κακή χώνευση των αισθητηριακών εντυπώσεων, λανθασμένη χρήση του νου και των αισθήσεων και έτσι δημιουργούνται ενεργειακά και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα (τοξίνες ενεργειακές, συγκινησιακές και νοητικές) και αναπτύσσονται βαριές ενέργειες στην μορφή των διαφόρων ελαττωμάτων.

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι να εξαλειφθούν οι τοξίνες, να ξεμπλοκάρει η ενέργεια (ζωτική και συγκινησιακή), να εξαλειφθούν οι ρατζασικές και ταμασικές καταστάσεις στο επίπεδο των συναισθημάτων και του νου, και να αναπτυχθούν οι σαττβικές.

Η μετατροπή της σεξουαλικής ενέργειας.

Η σεξουαλική ενέργεια στον άνθρωπο είναι άποψη της δημιουργικής ενέργειας του σύμπαντος (Μάχα-Σάκτι) από την οποία πηγάζουν τα πάντα. Στην σεξουαλική ενέργεια του ανθρώπου ενυπάρχουν ενέργειες οι οποίες μέσα από τον εξαγνισμό και τις πρακτικές μετατρέπονται σε λεπτές φωτεινές ενέργειες (Ότζας, Τέτζας και ανώτερο Πράνα) οι οποίες διαποτίζουν τον νου και αφυπνίζουν τις ανώτερες ικανότητες στον νου και στα τσάκρας. Η μετατροπή της σεξουαλικής ενέργειας σε συνδυασμό με τον εξαγνισμό του νου αφυπνίζουν την Σάκτι-κουνταλίνι που είναι η πνευματική έκφραση της συμπαντικής ενέργειας μέσα μας.

Η μετατροπή του νου

Η μετατροπή στο επίπεδο του νου σχετίζεται με την εξάλειψη των ποιοτήτων (γκούνας) ράτζας και τάμας από τον νου και την αύξηση της σάττβα ποιότητας μέχρι να γίνει ο νους τελείως σαττβικός. Ο σαττβικός νους με τον συνεχή διαλογισμό στην πηγή του, την Συνειδητότητα, αποκτά την ποιότητα της Συνειδητότητας μέσω της συγχώνευσης του σε αυτή σε βαθύ σαμάντι, και πετυχαίνει αυτό που ονομάζουμε φώτιση. Γίνεται ο νους (Μπούντι, -
Buddhi) ένας Βούδας, δηλαδή ένας φωτισμένος νους.