Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Η Γνώση του Μπράμαν σε μια Γιρλάντα από στίχους / Αντβάϊτα Βεδάντα ~ Adi SankaracharyaΑπελευθέρωση είναι η Συνειδητοποίηση της ταυτότητας του Εαυτού μας (Ατμαν) με το Μπράμαν
Η Γνώση του Μπράμαν σε μια Γιρλάντα από στίχους
Brahma Jnanavali Mala
 του Adi Sankaracharya
Σε αυτή την εργασία που αποδίδεται στον Σρι Σάνκαρα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι το Μπράμαν. Συνιστάται στον αναζητητή της απελευθέρωσης να διαλογίζεται σε αυτά με σκοπό να πετύχει την ίδια κατάσταση.
1.      Η εργασία με τίτλο Μπράμα Τζάναβαλι Μάλα (Brahma Jnanavali Mala), την οποία ακούγοντας μια φορά η Γνώση του Μπράμαν πετυχαίνεται, δίνει την δυνατότητα σε όλους να φθάσουν στην απελευθέρωση.
2.      Είμαι ελεύθερος από προσκόλληση, Είμαι ελεύθερος από προσκόλληση, Είμαι ελεύθερος από κάθε είδους προσκόλληση. Η φύση μου είναι Ύπαρξη-Συνείδηση- Ευδαιμονία. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και πάντοτε αμετάβλητος.
3.  Είμαι αιώνιος, Είμαι αγνός. Είμαι πάντοτε ελεύθερος. Είμαι χωρίς μορφή, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος. Η φύση μου είναι άπειρη ευδαιμονία. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
4. Είμαι αιώνιος, Είμαι αψεγάδιαστος (χωρίς ψεγάδια). Είμαι χωρίς μορφή, Είμαι ακατάστρεπτος και αμετάβλητος. Η φύση μου είναι ύψιστη ευδαιμονία. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
5.   Είμαι αγνή Συνειδητότητα, απολαμβάνω τον ίδιο μου τον Εαυτό. Η φύση μου είναι συμπαγής αδιαίρετη ευδαιμονία. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
6.    Είμαι η ενοικούσα Συνειδητότητα, Είμαι γαλήνιος (ελεύθερος από κάθε ταραχή), Είμαι πάνω από την Πράκριτι (Μάγια), η φύση μου είναι αιώνια ευδαιμονία.  Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
7.      Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, πάνω από όλες τις κατηγορίες [τέτοιες όπως Πράκριτι (Φύση), Μαχάτ (κοσμική διάνοια), Αχάμκαρα (Εγώ) κ.λπ.. Είμαι ο Ύψιστος ευοίωνος Ένας, πάνω από όλα εκείνα στο μέσον. Είμαι υπεράνω από τη Μάγια. Είμαι το Ύψιστο Φως.  Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
8.   Είμαι πέρα από όλες τις μορφές. Η φύση μου είναι αγνή Συνειδητότητα. Ποτέ δεν υπόκειμαι σε παρακμή. Η φύση μου είναι ευδαιμονία. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
9.      Δεν υπάρχει ούτε η Μάγια ούτε τα αποτελέσματα της, τέτοια όπως το σώμα σε Εμένα. Η φύση μου είναι ομοιογενής και αυτόφωτη. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
10.  Είμαι πέρα από τις τρεις Γκούνας (Σάττβα-Ράτζας-Τάμας). Είμαι ο μάρτυρας ακόμη και του Μπράμα και των άλλων. Η φύση μου είναι άπειρη ευδαιμονία. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
11.  Είμαι ο εσωτερικός κυβερνήτης, Είμαι αναλλοίωτος (αμετάβλητος), Διαπερνώ τα πάντα. Εγώ Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
12.  Στερούμαι από μέρη. Είμαι χωρίς δράση. Είμαι ο Εαυτός όλων. Είμαι ο πρωταρχικός Ένας. Είμαι ο πανάρχαιος, αιώνιος Ένας. Είμαι ο Εαυτός που γίνεται άμεσα αντιληπτός διαισθητικά. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
13.  Είμαι ο μάρτυρας όλων των ζευγών των αντιθέτων. Είμαι ακίνητος. Είμαι αιώνιος. Είμαι ο μάρτυρας των πάντων. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
14.  Είμαι μια μάζα Επίγνωσης και Συνειδητότητα. Δεν είμαι ούτε ο πράττων ούτε ο απολαμβάνων. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
15.  Είμαι χωρίς στήριγμα, είμαι το στήριγμα όλων. Δεν έχω επιθυμίες να εκπληρωθούν. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
16.  Είμαι ελεύθερος από τα τρία είδη οδύνης ( του σώματος, εκείνων που προκαλούνται από άλλα όντα και εκείνων που προέρχονται από ανώτερες δυνάμεις). Είμαι διαφορετικός από το χονδροειδές, λεπτοφυές και αιτιατό σώμα. Είμαι ο μάρτυρας  των τριών καταστάσεων της συνείδησης (της εγρήγορσης, του ονείρου και του βαθύ ύπνου. Είμαι ο Ύψιστος Εαυτός, ακατάστρεπτος και αμετάβλητος.
17.  Αυτός που συνειδητοποιεί μετά από επαναλαμβανόμενο στοχασμό ότι είναι μόνο ο μάρτυρας, αυτός μονάχα είναι απελευθερωμένος. Είναι ένας φωτισμένος. Αυτό διακηρύσσεται από την Βεδάντα.
18.  Η κούπα, ο τοίχος κ.λπ. δεν είναι τίποτε άλλο παρά πηλός. Παρόμοια, όλο το σύμπαν δεν είναι τίποτε άλλο παρά Μπράχμαν. Αυτό διακηρύσσεται από την Βεδάντα.
19.  Το Μπράμαν είναι αληθινό, το σύμπαν είναι Μίτυα (ούτε αληθινό ούτε απατηλό). Ο Τζίβα (ο ατομικός Εαυτός, Ο Άτμαν) είναι το ίδιο το Μπράμαν και όχι διαφορετικός από Αυτόν*. Αυτό θα πρέπει να κατανοηθεί ως η ορθή γραφή (Σάστρα). Αυτό διακηρύσσεται από την Βεδάντα.
20. Είμαι ο ευοίωνος Ένας, το εσωτερικό φως, το εξωτερικό φως, το ενοικόν φως, υψηλότερος από τα ύψιστα, το φως όλως των φώτων, αυτόφωτος, το φως που είναι ο Εαυτός.

ΟM TAT SAT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Μπράμαν είναι αληθινό, το σύμπαν είναι Μίτυα (ούτε αληθινό ούτε απατηλό). Ο Τζίβα (ο ατομικός Εαυτός, Ο Άτμαν) είναι το ίδιο το Μπράχμαν και όχι διαφορετικός από Αυτόν*: 
Στα Σανσκριτικά  Brahma satyam jagan mithya jivo brahmaiva naparah

 Αυτό είναι μια πολύ φημισμένη ρήση του Σάνκαρα που ορίζει με σαφήνεια ότι ο Εαυτός μας (Άτμαν, η Ατομική Συνειδητότητα) και το Μπράμαν  (Παγκόσμια Συνειδητότητα είναι ένα και το Αυτό (είναι Ταυτόσημα).

Μεταφρασμένο στα αγγλικά από τον S. N. Sastri

Η μετάφραση στα ελληνικά από τον Άτμαν Νιτυανάντα

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Θησέας και Αριάδνη / Η εσωτερική σημασία του μύθου ~ Ατμαν Νιτυνάντα

Ο Θησέας και η Αριάδνη
Η εσωτερική σημασία του μύθου του Θησέα και της Αριάδνης   

Με δύο λόγια ο μύθος έχει ως εξής: Ο Θησέας έπρεπε να σκοτώσει το Μινώταυρο ο οποίος ήταν μέσα στο λαβύρινθο, ένα κτιριακό συγκρότημα που κατασκεύασε ο Δαίδαλος. Όταν κάποιος έμπαινε στο λαβύρινθο, ήταν αδύνατο να φύγει και τον καταβρόχθιζε τελικά ο Μινώταυρος. Για να μην χαθεί ο Θησέας στον λαβύρινθο και δεν μπορέσει να βρει τον δρόμο προς την έξοδο, η Αριάδνη του έδωσε ένα καρούλι με νήμα το οποίο άφησε να ξετυλιχτεί καθώς μπήκε στον λαβύρινθο και άρχισε να ψάχνει τον Μινώταυρο. Ο Θησέας κατάφερε να σκοτώσει τον Μινώταυρο και ξαναβγήκε από το λαβύρινθο χρησιμοποιώντας αυτό το νήμα.

Ο λαβύρινθος και ο Μινώταυρος αντιπροσωπεύουν κατώτερο εαυτό μας, την κατώτερη φύση, το σύνολο των παθών, των επιθυμιών, του φόβου και των απωθημένων στο υποσυνείδητο πτυχών του εγώ μας.

Ο ήρωας Θησέας που πρέπει να σκοτώσει το εγώ (Μινώταυρος) είμαστε εμείς, και η Αριάδνη αντιπροσωπεύει το φως της Συνειδητότητας. Το νήμα αντιπροσωπεύει τη σύνδεσή μας με το φως της  Συνειδητότητας. Είμαστε σε συνειδητή επαφή με την ψυχή μας (Συνειδητότητας), όταν έχουμε επίγνωση της ζωντανής σιωπηλής παρουσίας μέσα μας. Το να θυμόμαστε να είμαστε σε επίγνωση της ζωντανής σιωπηλής παρουσίας μέσα μας (που είναι η αληθινή μας φύση) λέγεται αυτεπίγνωση ή αυτοενθύμινση.

Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ταύτιση με τις εγωϊκές τάσεις αν δεν είμαστε σε συνειδητή επαφή με τον εσωτερική σιωπηλή παρουσία, τον σιωπηλό χώρο μέσα μας. Αυτή η  ζωντανή σιωπηλή παρουσία είναι η η πρωταρχική πηγή μας και ο τελικός προορισμός μας, η Ιθάκη μας. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήμασταν χωρισμένοι από την πηγή μας αλλά δεν έχουμε σαφή επίγνωση αυτού του γεγονότος.Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο
Δεν θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε το εγώ (Μινώταυρος), αν δεν το ανακαλύψουμε μέσω της αυτοπαρατήρησης, αν δεν δούμε το εγώ σαν κάτι διαφορετικό από τον εαυτό μας. Αλλά δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε και να το δούμε σαν κάτι παρείσακτο στον ψυχισμό μας, σαν κάτι που δεν είναι μέρος της φύσης μας, αν είμαστε συνεχώς ταυτισμένοι με το εγώ και της αμέτρητες εκφράσεις του οι οποίες εκδηλώνονται στο νου, στην καρδιά (συγκίνηση), το σώμα και το ενεργειακό πεδίο (πράνα).

Για να μην ταυτιζόμαστε με το εγώ και τις εγωϊκές εκφράσεις και για να μην χανόμαστε στις αυταπάτες και ψευδαισθήσεις του ρατζασοταμασικού εγώ μας είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητο η συνεχής αυτεπίγνωση (να θυμόμαστε δηλαδή την εσωτερική σιωπηλή παρουσία). Είναι αναγκαίο να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μην πέφτουμε στην λήθη (να μην ξεχνάμε την εσωτερική σιωπηλή παρουσία) και στην ταύτιση με το εγώ και τις μορφές, από αμέλεια και απροσεξία. Γίνετε εφευρετικοί, βρείτε τους δικούς σας τρόπους για να είστε συνεχώς εγρήγορση και σε αυτεπίγνωση (επίγνωση της εσωτερικής σιωπηλής παρουσίας). Αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση στην πορεία της απελευθέρωσης. Αυτό είναι το νήμα της Αριάδνης που μας επιτρέπει να ερευνήσουμε και τελικά να 'σκοτώσουμε' το εγώ (τον Μινώταυρο), χωρίς να χαθούμε στον λαβύρινθο του νου.

 Μαζί με την αυτεπίγνωση, η διάκριση, η απόσπαση, η απάθεια (αταραξία), η αδιαφορία για τις αισθητηριακές απολαύσεις, το θάρρος, η αποφασιστικότητα, η πίστη, η αυτοπεποίθηση, η ειλικρίνεια, η αντοχή στις αντιξοότητες και δυσκολίες, η υπομονή και η επιμονή είναι οι απαραίτητες αρετές για να σκοτώσουμε τον Μινώταυρο, το πολυπρόσωπο και πολυσχιδές εγώ. 

Πάρτε θάρρος ξανά και ξανά, αντλείστε πνευματική δύναμη από το Είναι σας και εργαστείτε με το φως. Το φως πάντα θριαμβεύει και διαλύει το σκοτάδι της άγνοιας.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Η δεύτερη γέννηση από νερό και πνεύμα ~ Ατμαν Νιτυανάντα 
 
  Η δεύτερη γέννηση από νερό και πνεύμα

Η πνευματικότητα είναι ένας τρόπος ζωής και άσκησης με τελικό σκοπό την συνειδητοποίηση της ενότητας μας (της ατομικής Συνειδητότητας ή Ψυχής), με την παγκόσμια Συνειδητότητα (Μπράμαν, Θεός. Πνεύμα κ.λπ.). Η πνευματική άσκηση έχει σκοπό τον
εξαγνισμό και την μεταμόρφωση του νου ώστε να γίνει ικανός να προσηλώνεται σταθερά στο Θεό και να πετύχει τελικά την συγχώνευση και πλήρη ένωση του με Αυτόν (Πνεύμα, Μπράμαν, Παγκόσμια Συνειδητότητα).
 
Τι σημαίνει να ξαναγεννηθούμε από νερό και πνεύμα;

Κατά την συζήτηση με τον Νικόδημο, ο Ιησούς είπε
"... H αλήθεια είναι, και σε διαβεβαιώνω, πως αν κάποιος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού."
Ο Νικόδημος τον ρώτησε, " Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος τη στιγμή που είναι κιόλας γέρος; Μπορεί μήπως να μπει στην κοιλιά της μάνας του για δεύτερη φορά και να ξαναγεννηθεί;
Ο Ιησούς του απάντησε, "Πράγματι, σε βεβαιώνω, αν δεν γεννηθεί κανείς από το νερό και από το Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού." (Κατά Ιωάννην 3:3-6).

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Η γέννηση από το νερό σχετίζεται με το μετασχηματισμό της σεξουαλικής ενέργειας. Η σεξουαλική ενέργεια σχετίζεται με την δεύτερο τσάκρα (που ονομάζεται
Svadhisthana και το στοιχείο του είναι το νερό) και το πρώτο τσάκρα (που ονομάζεται Muladhara). Η κοσμική ενέργεια σε ατομικό επίπεδο ονομάζεται Σάκτι-Κουνταλίνι και βρίσκεται (στο ενεργειακό επίπεδο) στο τσάκρα Muladhara  (στον κόκκυγα) σε λανθάνουσα κατάσταση τρεισήμισι φορές κουλουριασμένη σαν φίδι. Για αυτό και ο κόκκυγας ονομάζεται ιερό οστό, πράγμα που αγνοούν οι γιατροί και κανείς περιέργως δεν αναρωτιέται γιατί ένα κόκκαλο ονομάζεται ιερό. 

Η κοσμική ή συμπαντική Σάκτι αντιστοιχεί στο Τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας στο χριστιανισμό το Άγιο Πνεύμα και είναι η δημιουργική ενέργεια του Θεού μέσα από την οποία Θεός δημιουργεί και στηρίζει όλο το Σύμπαν. Ο ασκούμενος μέσω της σεξουαλικής αγνότητας, των εξαγνισμών και του συνεχή διαλογισμού στο Θεό και με τη χάρη του Θεού καταφέρνει να ξυπνήσει την κοσμική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος η οποία σηκώνεται ως ένα ενεργειακό φίδι μέσα από το κεντρικό κανάλι της σπονδυλικής στήλης αφυπνίζοντας τα 7 τσάκρας. Σύμφωνα με κάποιες διδασκαλίες δημιουργεί και τα σώματα φωτός που είναι τα ενδύματα της ψυχής όπως ονομάζονται στο χριστιανισμό.

Εξ αιτίας της σχέσης της σεξουαλικής ενέργειας με το δεύτερο τσάκρα που σχετίζεται με το στοιχείο του νερού ο Ιησούς μίλησε στον Νικόδημο με ένα συμβολικό τρόπο για τη δεύτερη γέννηση από το νερό. Αυτά για τον πολύ κόσμο είναι άγνωστα αλλά ήταν γνωστά στους μυημένους των αρχαίων μυστηρίων παλιά, και σήμερα στους γνώστες της εσωτερικής ψυχολογίας και του πνευματικού δρόμου της Τάντρα Γιόγκα.

 Το φίδι είναι γνωστό πανάρχαιο σύμβολο και το βρίσκουμε σε όλες τις παραδόσεις. Το φίδι ως σύμβολο της κοσμικής Σάκτι (Άγιον Πνεύμα) στην Ελλάδα το βλέπουμε στα αγάλματα του Ιπποκράτη και του Ασκληπιού, στον Ασπίδα της Αθηνάς. Στον Ιουδαϊσμό στη ράβδο του Μωϋσή που γίνεται φίδι. Στο Χριστιανισμό στη ράβδο των πατριαρχών και των επισκόπων που έχει δύο φίδια τυλιγμένα. Η ράβδος συμβολίζει την σπονδυλική στήλη και τα φίδια τα δύο ενεργειακά κανάλια το Ιδά και Πιγκαλά τα οποία ανεβαίνουν τυλιγμένα σε σχήμα οκτώ στην σπονδυλική στήλη. Η σεξουαλική ενέργεια μέσα από πνευματικές πρακτικές εξαγνίζεται και προκαλεί διάφορες μεταμορφώσεις στον ψυχισμό και το νου και τελικά την αφύπνιση της Κουνταλίνι.

Μέσα από τις πνευματικές ασκήσεις η σεξουαλική ενέργεια μετατρέπεται σε Ότζας και Τέτζας (Ojas και tejas*) δύο λεπτές ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκδηλωθούν οι ανώτερες ικανότητες του νου και να επιτευχθεί το ανώτερο Σαμάντι, που είναι η πλήρης απορρόφηση του νου στην πηγή του την Συνειδητότητα (Θεός, άμορφη, άχρονη Συνειδητότητα, το Άχτιστο Φως στον Χριστιανισμό) χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε τελείως από το εγώ και να επιτύχουμε την τέλεια ένωση με το Θεό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: tejas*: Το tejas * είναι η ενέργεια που κάνει το νου φωτεινό και κάνει το πρόσωπο του σοφού να λάμπει. Στην χριστιανική τέχνη, στις αγιογραφίες και στα αγάλματα οι άγιοι φέρουν γύρω από το κεφάλι ένα φωτοστέφανο, με μια λάμψη σαν του χρυσού. Αυτό το φως είναι το tejas το οποίο όπως είπα σχηματίζεται από την μετατροπή της σεξουαλικής ενέργειας.
 
Οι εξαγνισμοί και η μετατροπή της σεξουαλικής ενέργειας αφυπνίζουν την κοσμική ενέργεια μέσα μας, την Σάκτι-Κουνταλίνι.

Η σεξουαλική ενέργεια και η Σάκτι-Κουνταλίνι αφυπνίζουν τις ανώτερες ικανότητες των επτά τσάκρας τα οποία είναι τοποθετημένα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης.

Η Σάκτι-Κουνταλίνι δεν αφυπνίζεται αν δεν έχει εξαγνιστεί η σεξουαλική ενέργεια, και αν δεν έχουν εξαγνιστεί τα κανάλια της σπονδυλικής στήλης (Ιδά, Πιγκαλά και Σουσούμνα) και ο νους.  Η ενέργεια, τα κανάλια και ο νους  εξαγνίζονται με διάφορες πρακτικές. Ο εξαγνισμός του νου συνεπάγεται και τη διάλυση των εγωιστικών τάσεων (θυμό, λαγνεία, λαιμαργία, την υπερηφάνεια, την απληστία, ο φόβος, η ανυπομονησία, η ζήλια, η αλαζονεία, ματαιοδοξία, κλπ).

Πώς ξυπνά η Κουνταλίνι / του Σουάμι Σιβανάντα

Πριν αφυπνιστεί η Κουνταλίνι είναι απαραίτητο ο ασκούμενος να έχει Deha Suddhi (αγνότητα του σώματος), Nandi Suddhi (εξαγνισμός των ενεργειακών καναλιών του αστρικού σώματος), Manas Suddhi (αγνότητα του νου), Buddhi Suddhi (αγνότητα της διάνοιας), Bhuta Suddhi (εξαγνισμός των στοιχείων) και Adhara Suddhi (εξαγνισμός της βάσης της σπονδυλικής στήλης).

Αν έχετε εξαγνιστεί επαρκώς (Suddhi), η τελειότητα (Siddhi), θα έρθει από μόνη της. Η τελειότητα (Siddhi) δεν είναι δυνατή χωρίς τον εξαγνισμό (Suddhi).

Σουάμι Σιβανάντα
Πρέπει να εγκαταλείψει ο μαθητής κάθε επιθυμία και να έχει αναπτύξει την απάθεια (Vairaya, αδιαφορία για τις αισθητηριακές απολαύσεις και τα επίγεια), πριν επιχειρήσει να αφυπνίσει την Κουνταλίνι. Εάν είναι ο νους γεμάτος ακαθαρσίες (βαριές εγωϊκές ενέργειες) και προσπαθήσει να ξυπνήσει βίαια την Σάκτι-Κουνταλίνι μέσα από ασάνας ( asanas), μούντρας (mudras) και αναπνευστικές ασκήσεις ( pranayamas), θα ‘σπάσει τα πόδια του’ και θα πέσει. Δεν θα είναι σε θέση να ανεβεί τη σκάλα της γιόγκα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αφήνουν το δρόμο ή αναπτύσσουν ορισμένα φυσικά προβλήματα. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στh Γιόγκα. Αλλά πρέπει να έχετε αγνότητα πρώτα, και στη συνέχεια πλήρη γνώση της άσκησης (Sadhana, όλων των ασκήσεων), καθοδήγηση, και σταθερή και σταδιακή πρακτική.

Η Κουνταλίνι αφυπνίζεται μέσα από ασάνας ( asanas), μούντρας (mudras) και αναπνευστικές ασκήσεις ( pranayamas) για αυτούς που ασκούνται στην Χάθα Γιόγκα, μέσω της συγκέντρωσης) για αυτούς που ασκούνται στην Ράτζα Γιόγκα, μέσα από την αφοσίωση και την τέλεια παράδοση στον Θεό, για αυτούς που ασκούνται στην λατρεία του Θεού (τους αφοσιωμένους στον Θεό, -bhakti), με την θέληση και την διάκριση για αυτούς που ασκούνται στην Γκιάνα Γιόγκα, με την επανάληψη του μάντρα και την χάρη ενός αληθινού δάσκαλου (φωτισμένου).

Η αφύπνιση της Κουνταλίνι δεν είναι κάτι απλό, όπως μπορεί να νομίζετε ή να φαντάζεστε. Η αφύπνιση είναι υπερβολικά δύσκολη.

Όταν όλες οι επιθυμίες εξαλειφθούν και ο νους γίνει αγνός, όταν όλες οι αισθήσεις έχουν υποταχθεί, αποκτάς σταθερότητα του νου σε πολύ σημαντικό βαθμό, και τελικά εξαλείφεται και το ‘εγώ’ και ‘το δικό μου’. Τότε η Κουνταλίνι αφυπνίζεται από μόνη της, και μόνο τότε είναι ευεργετική η αφύπνιση της.

Όπως αναφέρει παραπάνω ο Σουάμι Σιβανάντα σε αυτούς που ασκούνται στην Γκιάνα Γιόγκα (Jnana Yoga, η Γιόγκα της Γνώσης) και την Μπάκτι Γιόγκα (Bhakti Yoga, η Γιόγκα της λατρείας) η αφύπνιση της Σάκτι-Κουνταλίνι δεν συμβαίνει με συγκεκριμένες πρακτικές που σχετίζονται άμεσα με την αφύπνιση της Κουνταλίνι όπως συμβαίνει με τους ασκούμενους στην Τάντρα Γιόγκα ή Κουνταλίνι Γιόγκα. Για τους ασκούμενους  στην Μπάκτι Γιόγκα και την Γκιάνα Γιόγκα ο εξαγνισμός του νου και των καναλιών πραγματοποιείται με διαφορετικές πρακτικές από αυτές που εφαρμόζουν οι Χάθα Γιόγκι και οι Τάντρα Γιόγκι. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρετές όπως vairagya (η απάθεια, η αδιαφορία για τις αισθητηριακές εμπειρίες, η απόσπαση) που είναι κοινές για τους ασκούμενους όλων των Γιόγκα, και οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η απόσπαση και η απάθεια (vairagya) για τα της ζωής αναπτύσσεται στους λάτρεις του Θεού με την λατρεία, την αφοσίωση και την παράδοση, στον Θεό, στους ασκούμενους της Γκιάνα Γιόγκα με την διάκριση, και την αναλυτική σκέψη (οι ασκούμενοι κατανούν και συνειδητοποιούν ότι οι απολαύσεις είναι γεμάτες πόνο), καθώς και τον έλεγχο των αισθήσεων και του νου και στους Χάθα Γιόγκι με τις από ασάνας ( asanas), τις μούντρας (mudras), τις αναπνευστικές ασκήσεις (pranayamas) και τον έλεγχο και μετατροπή της σεξουαλικής ενέργειας.

Δεδομένου ότι η διαδικασία του εξαγνισμού και του ελέγχου του νου και είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική ο Σουάμι Σιβανάντα (αλλά και ο γράφων το άρθρο από την εμπειρία του) προτείνει την Γιόγκα της Σύνθεσης, που συμπεριλαμβάνει πρακτικές και μεθόδους από όλες τις κύριες Γιόγκα. Ο καθένας σύμφωνα με την κλίση, την εμπειρία, τις νοητικές και συναισθηματικές ικανότητες του μπορεί να έχει μια από τις Γιόγκα ως κύρια, δηλαδή θα αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε πρακτικές και μεθόδους που σχετίζονται με την Γιόγκα που έχει επιλέξει ως κύρια.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Εδώ ως Πνεύμα εννοείται ο Θεός, (ο Πατέρας στην Χριστιανική Τριάδα) και όχι το Άγιο Πνεύμα που όπως ανέφερα προηγουμένως αντιστοιχεί στη δημιουργική ενέργεια του Θεού (Σάκτι) μέσα από την οποία Θεός δημιουργεί και στηρίζει όλο το Σύμπαν.

Η επαναγέννηση  απο το Πνεύμα είναι ο μετασχηματισμός του νου μέσα από την συνεχή απορρόφηση του (συνεχή βαθύ διαλογισμό) στο Θεό ή Πνεύμα (Παγκόσμια Συνειδητότητα, Μπράμαν ή όπως αλλιώς το ονομάζει κάθε πνευματική παράδοση). Όταν ο αγνός από πάθη και εγωισμό νους διαλογίζεται συνεχώς στην πηγή του την Συνειδητότητα, στο τέλος συγχωνεύεται σε αυτή και γίνεται όμοιος με την Συνειδητότητα. Αυτή είναι η γέννηση από Πνεύμα.

Αλλά η συνεχής βαθιά προσήλωση και απορρόφηση του νου στην Συνειδητότητα είναι δυνατή μόνο όταν ο νους έχει γίνει πολύ αγνός και σαττβικός μέσω ειλικρινούς, συνεχούς και πολύχρονης πνευματικής άσκησης (και πολλές ζωές προετοιμασίας στο παρελθόν) και εμποτίζεται από τις ενέργειες της μετασχηματισμένης σεξουαλικής ενέργειας. Τα ανώτερα Σαμάντι (Η βαθιά απορρόφηση του νου στην Συνειδητότητα - Άχτιστο φως) είναι δυνατά μόνο από ένα αγνό-σαττβικό νου εμποτισμένο με Ojas και tejas

Με απλά λόγια χωρίς το βαθύ Σαμάντι η συγχώνευση του νου στην Συνειδητότητα που προκαλεί την πλήρη διάλυση του εγώ και την τέλεια μεταμόρφωση του εσωτερικού νου είναι αδύνατη. Και το βαθύ Σαμάντι είναι αδύνατο χωρίς αγνό-σαττβικό νου εμποτισμένο με Ojas και tejas . Και το Ojas και tejas δεν μπορούν να παραχθούν και να οδηγηθούν στον εγκέφαλο και τον νου χωρίς σεξουαλική εγκράτεια.

Επίλογος

Η δεύτερη γέννηση από νερό και Πνεύμα που μιλάει ο Χριστός επιτυγχάνεται με τον εξαγνισμό του νου που συνδέεται άμεσα με την εξάλειψη της ράτζας και τάμας γκούνας από το νου και με την εξάλειψη των εγωϊκών τάσεων. Χωρίς τον θάνατο των εγωιστικών τάσεων, η σεξουαλική ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αγνή και έτσι δεν μπορεί να ξυπνήσει η Κουνταλίνι, ούτε να αναπτυχθούν πλήρως οι ανώτερες ικανότητες του νου, ούτε και η ικανότητα να μπαίνουμε σε βαθύ διαλογισμό και σαμάντι μέχρι να συγχωνευτεί ο νους πλήρως στον Θεό (Πνεύμα). Γνωρίζοντας αυτά γίνεται ξεκάθαρο ότι χωρίς τον θάνατο του εγώ, τον εξαγνισμό του νου, της ζωτικής ενέργειας και της σεξουαλικής ενέργειας δεν υπάρχει επαναγέννηση  από νερό και Πνεύμα.

Αυτές οι δύο επαναγεννήσεις από νερό (Σεξουαλική ενέργεια) και το Πνεύμα (συγχώνευση του Νου στον Θεό (Παγκόσμια Συνειδητότητα, Άχτιστο Φως) δεν είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες, ούτε καταλήγουν στο τέλος σε δύο διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά αποτελούν συμπληρωματικές διαδικασίες που συμβαίνουν ταυτόχρονα από πάνω (μέσω διαλογισμού να ενωθούμε με το Πνεύμα) και από κάτω με εξαγνισμούς και την μετατροπή των ενεργειών και την αφύπνιση της Κουνταλίνι. 

Με διάφορες πρακτικές και μεθόδους εξαγνίσουμε τον νου, την ζωτική ενέργεια (πράνα), την σεξουαλική ενέργεια για να αφυπνίσουμε τις λανθάνουσες ικανότητες του νου και να συνδέσουμε τον νου συνειδητά μέσω του διαλογισμού ή της νοεράς προσευχής με την πηγή του (ο Θεός, Συνειδητότητα,  Μπράμαν). Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τέλεια διάλυση του εγώ και την πλήρη συνειδητοποίηση ότι είμαστε η Συνειδητότητα (το Πνεύμα, ο Θεός). 

Αυτό είναι η αυτοπραγμάτωση, (απελευθέρωση ή φώτιση ή η θεοποίηση του ανθρώπου). Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ο άνθρωπος θεοποιείται.

Μερικά αποσπάσματα από τον Σουάμι Σιβανάντα

"Απελευθέρωση είναι η εκμηδένιση του αλαζονικού εγώ και η συνειδητοποίηση της ταυτότητας της ατομικής Ψυχής (Άτμαν, ατομική Συνειδητότητα) με την Υπέρτατη Ψυχή (Μπράμαν, Συμπαντική Συνειδητότητα, Θεός). Με την εξολόθρευση του μικρού αυτού εγώ πετυχαίνεις την καθολικότητα, την αληθινή παγκοσμιότητα,  την αιώνια ζωή."

"Η Αυτο-πραγμάτωση (Φώτιση) μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς διαλογισμού με ένα νου και μια καρδιά που έχουν εξαγνιστεί μέσω της ειλικρινούς, σταθερής και φιλόπονης, ανιδιοτελούς υπηρεσίας και της
  τζάπα νάμα (Japa Nama - επανάληψη του ονόματος του Θεού)."

«Η Απελευθέρωση είναι η επίτευξη της ύψιστης ευδαιμονίας (μακαριότητας) ή της αθανασίας και η εξάλειψη κάθε είδους δυστυχίας και πόνου. Η Απελευθέρωση είναι να είσαι ελεύθερος από τη γέννηση και το θάνατο."
 
 "Ο γνώστης του Μπράχμαν γίνεται ο ίδιος Μπράχμαν. Όντας Μπράχμαν, ενώ ακόμα είναι ζωντανός, απελευθερώνεται από τον τροχό της γέννησης και του θανάτου."

~ Σουάμι Σιβανάντα

Ειρήνη, αγάπη, αρμονία!