Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ~ Atman Nityananda,


ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Η συνθήκη για να βιώνουμε την ειρήνη και την ευδαιμονία του Θεού είναι να είναι ο νους ήρεμος, διαυγής και προσηλωμένος στο κέντρο του (και πηγή του, την Συνειδητότητα, την εσωτερική σιωπηλή παρουσία).

Όταν δεν αποδεχόμαστε αυτό που συμβαίνει, (που σημαίνει αντιδρούμε με εκνευρισμό, αγανάκτηση, θυμό, κ.λπ. αρνητικά συναισθήματα), ο νους μας είναι ταραγμένος, θολωμένος και ταυτισμένος με την εξωτερική κατάσταση, τα αρνητικά συναισθήματα και τις σκέψεις.
Σε αυτήν την νοητική και συναισθηματική κατάσταση, είναι αδύνατον να βιώσουμε την ειρήνη και την ευδαιμονία που είμαστε ως Πνεύμα.

Συνεπώς, αν θέλουμε να βιώνουμε ειρήνη, πληρότητα και ελευθερία, θα πρέπει κάθε στιγμή να επιλέγουμε  την αποδοχή, αντί της απόρριψης, της αντίστασης και της αντίδρασης.

Επειδή όμως αυτά (η αντίσταση, αντίδραση, κ.λπ.) συμβαίνουν μηχανικά και αυτόματα μέσα μας, από το κατώτερο εγώ και τον προγραμματισμένο νου, για να φτάσουμε στην αποδοχή χρειάζεται εργασία με το κατώτερο εγώ μας, τους υποσυνείδητους προγραμματισμούς και τις λανθασμένες πεποιθήσεις.

Η ελευθερία δεν χαρίζεται, ούτε πουλιέται. Αποκτάται, με ειλικρινή, καθημερινή συστηματική άσκηση, που προϋποθέτει δίψα για την αλήθεια και την ελευθερία.