Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ~ Atman Nityananda

Haidakhan Babaji meditating in a dhuni
ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 

Σκοπός μας είναι μέσω του διαλογισμού και του σαμάντι να προσηλώσουμε το νου σταθερά στο κέντρο μας, στην πηγή μας. Όταν βαθαίνει η απορρόφηση στο κέντρο μας στην εσωτερική σιωπηλή παρουσία, οι εξωτερικές αντιλήψεις και το σώμα χάνονται από το πεδίο επίγνωσης μας. Βέβαια ο βαθύς διαλογισμός και το σαμάντι επιτυγχάνονται σταθερά και θεληματικά όταν ο νους έχει πια εξαγνιστεί και έχει γίνει κυρίως σαττβικός, όχι πριν. Χρειάζονται πολλά χρόνια προετοιμασίας και άσκησης για να φτάσει κάποιος να μετατρέψει το νου του σε ένα υπάκουο και ικανότατο εργαλείο που θα μπορεί εύκολα και αβίαστα να μπαίνει σε βαθύ διαλογισμό και σαμάντι. 

Η τέλεια απορρόφηση του νου στην πηγή του (το Είναι μας) και η πλήρης ταύτιση του με αυτή, μέσα από συνεχή διαλογισμό και το σαμάντι, καταλήγει στην πλήρη εξάλειψη του εγώ και του εγωϊκού νου. Ο άνθρωπος πεθαίνει ως ένα εγώ ταυτισμένο με το σώμα και τον νου και γίνεται ένα με το Είναι. Η θέληση του γίνεται ένα με την θέληση του Είναι του, του Πατέρα, όπως το εξέφρασε ο Ιησούς από την Ναζαρέτ. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ο άνθρωπος θεοποιείται. Αυτός είναι και ο τελικός σκοπός της αυτογνωσίας και της πνευματικότητας.