Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΕΥΝΑΣ (Τι είναι η αυτοέρευνα) ~ Atman Nityananda


Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΕΥΝΑΣ (Τι είναι η αυτοέρευνα)

Αυτοέρευνα είναι η έρευνα του εαυτού μας, αλλά δεδομένου ότι έχουμε δύο φύσεις την ανώτερη (Πνεύμα, Ψυχή, Συνειδητότητα), και την κατώτερη (Εγώ, νους, συναίσθημα, διάνοια και σώμα) η αυτοέρευνα ως όρος χρησιμοποιείται και για την έρευνα του αληθινού μας Εαυτού, και για την έρευνα του κατώτερου εαυτού μας, και κυρίως της ψυχολογίας μας, του νου και του εγώ μας.

Στην αυτοέρευνα σε σχέση με την αληθινή μας φύση (Πνεύμα, Συνειδητότητα, Άτμαν, εσωτερική σιωπηλή παρουσία), προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε και να αποκτήσουμε καθαρή αντίληψη και επίγνωση αυτού που πραγματικά είμασταν, είμαστε και θα είμαστε, αιώνια, άμορφη, άχρονη και αναίτια Ύπαρξη, αγνή Συνειδητότητα, αιώνια ειρήνη, άπειρη ευδαιμονία. 

Στην αυτοέρευνα σε σχέση με τον κατώτερο εαυτό μας, με τον νου και την ψυχολογία, παρατηρούμε και ερευνούμε τον νου, το εγώ και τις διάφορες ψυχολογικές τάσεις και προγραμματισμούς με σκοπό να τις κατανοήσουμε και να τις εξαλείψουμε.

Η αυτοέρευνα σε σχέση με την αληθινή μας φύση (Πνεύμα, Συνειδητότητα, Άτμαν, εσωτερική σιωπηλή παρουσία)

Στην αυτοέρευνα που αφορά τον αληθινό μας Εαυτό (Πνεύμα, Ψυχή, Συνειδητότητα δεν ερευνούμε τι συμβαίνει στην ψυχολογία μας, αλλά ερευνούμε την αληθινή μας φύση (την Συνειδητότητα), που είναι πέρα από τον νου και η πηγή του νου, με σκοπό να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε η Συνειδητότητα και όχι το εγώ και το σώμα, το οποίο λανθασμένα θεωρούμε ως εαυτό μας εξ αιτίας της άγνοιας και του ότι είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ, τον νου και το σώμα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ή μέθοδοι αυτοέρευνας σε σχέση με τον αληθινό μας Εαυτό, μέσα από τους οποίους προσπαθούμε να διακρίνουμε τον αληθινό μας Εαυτό (Συνειδητότητα, εσωτερική σιωπηλή παρουσία) από το εγώ και τον νου, και να υπερβούμε τον νου και το εγώ και να αποκτήσουμε καθαρή αντίληψη και επίγνωση του αληθινού μας Εαυτού ( της θεϊκής μας ουσίας, Ψυχή, Συνειδητότητα). Σκοπός αυτής της αυτοέρευνας είναι η αναγνώριση του αληθινού μας Εαυτού (εσωτερική σιωπηλή παρουσία), η συνειδητοποίηση ότι είμαστε η εσωτερική σιωπηλή παρουσία και τέλος η εδραίωση μας σε Αυτή. Στα σανσκριτικά η αυτοέρευνα του αληθινού μας Εαυτού, λέγεται Βιτσάρα (Vichara).

Επισημαίνω ξανά πως η Βιτσάρα δεν έχει σκοπό την διερεύνηση του νου μας και των διάφορων ψυχολογικών προγραμματισμών, ελαττωμάτων κ.λπ.. αλλά την διερεύνηση της αληθινής μας φύσης. Έχει σκοπό να αποκτήσουμε καθαρή αντίληψη του αληθινού Εαυτού μας (Συνειδητότητα) και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε η Συνειδητότητα και όχι το εγώ και το σώμα που νομίζουμε ότι είμαστε εξ αιτίας της ταύτισης μας με αυτά.

Μέσα από την αυτοέρευνα η αληθινή μας φύση γίνεται αντιληπτή, ως η σιωπηλή παρουσία μέσα μας, ως το ακίνητο, αμετάβλητο, ειρηνικό υπόβαθρο του εγώ, των σκέψεων, των συναισθημάτων, αλλά και κάθε εμπειρίας. Διαπιστώνουμε από άμεση εμπειρία ότι στο κέντρο μας είμαστε πάντα ελεύθεροι, πλήρεις, ειρηνικοί και Ευδαίμονες (μακάριοι). Διαπιστώνουμε από άμεση εμπειρία, ότι τίποτα από ότι συμβαίνει στο σώμα, στον νου και στο συναίσθημα δεν επηρεάζει αυτό που πραγματικά είμαστε πέρα από το σώμα, και τον νου, την πάντα ειρηνική και μακάρια σιωπηλή παρουσία (την Συνειδητότητα, Πνεύμα, Ψυχή).

Μέσα από την αυτοέρευνα εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στην αβυθομέτρητη σιωπή του Είναι μας, μέχρι να διαλυθεί τελείως το εγώ και να εδραιωθούμε στην εσωτερική σιωπηλή παρουσία, που η φύση της είναι ειρήνη, πληρότητα και ευδαιμονία.

Η αυτοέρευνα σε σχέση με την ψυχολογία μας

Η αυτοέρευνα σε σχέση με την ψυχολογία μας έχει σκοπό την διερεύνηση του εγώ, και όλων των ψυχολογικών τάσεων, υποσυνείδητων προγραμματισμών, συναισθημάτων, πεποιθήσεων και την λειτουργία του νου γενικότερα, με σκοπό να ανακαλύψουμε όλους τους περιορισμούς του νου μας και να ελευθερωθούμε από αυτούς. Γι’ αυτό στην έρευνα αυτή στρέφουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας προς τον νου για να τον παρατηρήσουμε να τον εξερευνήσουμε, να τον μελετήσουμε, να τον κατανοήσουμε και να εξαλείψουμε όλες τις εγωικές τάσεις.

Επίλογος

Με δυο λόγια, η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτοέρευνες είναι:
1. στρέφουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον μας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Στην Βιτσάρα ή έρευνα του Εαυτού (με κεφαλαίο), στρέφουμε την προσοχή μας στην θεϊκή μας φύση, ενώ στην άλλη στον νου και στην ψυχολογία μας.
2. Η κάθε αυτοέρευνα έχει επίσης διαφορετικό σκοπό: Η Βιτσάρα την αναγνώριση, επίγνωση του αληθινού μας Εαυτού (Συνειδητότητα, εσωτερική σιωπηλή παρουσία) και την αφύπνιση μας, ενώ η ψυχολογική αυτοέρευνα έχει σκοπό την ανακάλυψη κατανόηση και διάλυση των εγωϊκών τάσεων και προγραμματισμών.
3. Ακολουθείται διαφορετική διαδικασία και μεθοδολογία για την κάθε μια από αυτές.

Επισημαίνω όμως με έμφαση, ότι η επίγνωση της εσωτερικής σιωπηλής παρουσίας παίζει καθοριστικό ρόλο στην έρευνα της ψυχολογίας μας και στην εξάλειψη του εγώ (όλων των απόψεων του εγώ, υπερηφάνεια, θυμός, ζήλια, λαγνεία,. λαιμαργία, απληστία, κ.λπ.). Συνεπώς είναι απαραίτητο και πρωταρχικής σημασίας για να προχωρήσουμε στην εργασία με την εξάλειψη των εγωϊκών τάσεων, να ασκούμαστε συστηματικά και καθημερινά και να εμβαθύνουμε στην επίγνωση της εσωτερικής σιωπηλής παρουσίας. Αυτές οι δύο αυτοέρευνες πάνε μαζί (τις ασκούμε και τις δύο) από την αρχή της πνευματικής μας άσκησης, μέχρι την πλήρη διάλυση του εγώ και την εδραίωση μας στην αληθινή μας φύση.