Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΕΥΝΑΣ (ΒΙΤΣΑΡΑ) ~ Atman Nityananda


 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΡΕΥΝΑΣ (ΒΙΤΣΑΡΑ) 

Η μέθοδος της αυτοέρευνας (Βιτσάρα) έγινε ευρέως γνωστή από τον σοφό (φωτισμένο, Γκιάνι) Ράμανα Μαχάρσι (μεγάλος Ινδός δάσκαλος της Αντβάϊτα Βεδάντα που έζησε τον προηγούμενο αιώνα) και είναι η πλέον άμεση μέθοδος για να αποκτήσουμε επίγνωση του αληθινού μας Εαυτού (Άτμαν, Συνειδητότητα, εσωτερική σιωπηλή παρουσία) και να εδραιωθούμε σε αυτόν (Απελευθέρωση, Αυτοπραγμάτωση).

Η πρακτική αυτή δεν έχει σκοπό να γνωρίσουμε την ψυχολογία μας, αλλά να την υπερβούμε και να αποκτήσουμε επίγνωση του αληθινού μας Εαυτού (εσωτερική σιωπηλή παρουσία) και να εδραιωθούμε σε αυτόν μέσα από την συνεχή προσήλωση της προσοχή μας στην εσωτερική σιωπή.

Σε αυτήν την μέθοδο χρησιμοποιήσουμε το συναίσθημα τις σκέψεις, την επιθυμία, την παρόρμηση, το εγώ και οτιδήποτε άλλο εκδηλώνεται μέσα μας σαν ένα μέσο για να γυρίσουμε στο κέντρο μας και να αποκτήσουμε επίγνωση της εσωτερικής σιωπηλής παρουσίας που είναι η αληθινή μας φύση. 

Σε αυτήν την πρακτική δεν μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε και να εμβαθύνουμε στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμαστε κάθε φορά, αφού οι σκέψεις και τα συναισθήματα απορρίπτονται ως απατηλά. Οι ψυχολογικές καταστάσεις (σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες κ.λπ.) χρησιμοποιούνται για να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας και να ψάξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Χρησιμοποιούμε τις ψυχολογικές καταστάσεις για να στραφούμε μέσα μας με όλη μας την προσοχή στην εσωτερική σιωπή και να εμβαθύνουμε σε αυτήν ώστε να αποκτήσουμε πλήρη και καθαρή επίγνωση της πηγής και του υπόβαθρου όλων των ψυχολογικών φαινομένων, του εγώ και του σώματος. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε επίγνωση ότι δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά που νομίζαμε ως τώρα (σώμα, νου, εγώ), αλλά ότι είμαστε η πηγή αυτών, το φως της επίγνωσης, που είναι η ουσία μας, η θεϊκή μας φύση, αυτό που πραγματικά είμαστε πέρα από το σώμα, τον νου, τον χώρο και τον χρόνο. 

Η μέθοδος είναι απλή. Κάθε φορά που εκδηλώνεται κάτι στην ψυχολογία μας, στον νου μας (ότι και να είναι. Σκέψη, συναίσθημα, επιθυμία, παρόρμηση, κ.λπ.), αναρωτιόμαστε: Σε ποιόν εκδηλώνεται αυτό; 

Η απάντηση είναι: Σε εμένα. Αποκτούμε έτσι επίγνωση του εγώ μας το οποίο από άγνοια και έλλειψη διάκρισης θεωρούμε ως εαυτό μας. 

Και ακολουθεί η ερώτηση: Είμαι το εγώ ή αυτό από το οποίο πηγάζει το εγώ; Ποια είναι η πηγή του εγώ; 

Κάνοντας την ερώτηση, στρεφόμαστε μέσα μας, με σκοπό να αποκτήσουμε επίγνωση της πηγής του εγώ. Αποτραβώντας την προσοχή από το νου και στρέφοντας την προς το μέσα, προς το κέντρο μας, ήρεμα, χωρίς έντονη προσπάθεια και σφίξιμο, οδηγούμε την προσοχή μας στην πηγή του εγώ η οποία είναι η εσωτερική σιωπηλή παρουσία, πάντα παρούσα ακίνητη, αμετάβλητη, ειρηνική, πλήρης και ευδαιμονούσα και που είναι ο ίδιος μας ο Εαυτός και ένα με τον Θεό.

‘’Μόνο ένας νους που έχει κερδίσει την εσωτερική δύναμη του να παραμένε εστιασμένος, η αυτο-έρευνα θα είναι επιτυχής. Αλλά ένας αδύναμος νους θα είναι σαν το υγρό ξύλο στη φωτιά της αυτοέρευνας.’’

~ Σρι Ράμανα Μαχάρσι.

Μπορούμε από την αρχή της πνευματικής άσκησης να εξασκούμε την αυτοέρευνα σαν ένα μέρος της άσκησης μας, αλλά για να αφιερωθει κάποιος αποκλειστικά σε αυτήν την πρακτική, απαιτείται να έχει αρκετά αγνό νου, να έχει ξεπεράσει τις χονδροειδείς εκφράσεις του εγώ, να έχει ξεπεράσει πολλές από τις ταυτίσεις και προσκολλήσεις του στον κόσμο, να έχει καλή ικανότητα συγκέντρωσης και διάκρισης.

Αν έχει άλυτα θέματα με αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να αφιερωθεί κανείς σε αυτήν την πρακτική, ούτε μπορεί να φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η αφύπνιση του και η εδραίωση του στην εσωτερική σιωπή. Ο νους του όλο θα νοιάζεται και θα ανησυχεί με τα της ζωής και ουδόλως θα μπορεί να ησυχάσει και να συγκεντρωθεί και να απορροφηθεί στην εσωτερική σιωπή και τελικά να διαλυθεί σε βαθύ σαμάντι.

~~~ ~~~ ~~~

Διάβασε στα αγγλικά μερικά αποσπάσματα του Σρι Ράμανα Μαχάρσι για την πρακτική της αυτοέρευνας (Βιτσάρα-Vichara, στα αγγλικά Self-enquiry)

Quotes of Sri Ramana Maharshi 

Sri Ramana Maharshi: "Everybody, every book says “Be quiet or still.” But it is not easy. That is why all this effort is necessary. Even if you find one who has at once achieved the mouna (silence) or supreme state indicated, you may take it that the effort necessary has already been completed in a previous life. Such effortless and choiceless awareness is reached only after deliberate meditation."

"To attain … natural happiness one must know oneself. For that Self-Enquiry - “Who am I?” - is the chief means."

"The individual soul of the form of “I” is the ego. The Self (Atman) which is of the nature of consciousness(chit) has no sense of “I.” Nor does the insentient body possess a sense of 'I.”

"The aim is to reach the root (the Self) of the “I”-sense."

"The Self is that where there is absolutely no “I”-thought. That is called 'Silence'."

"To enquire `who am I ?’ really means trying to find out the source of the ego or the `I’-thought or 'I-sense; seeking the source of `I’ serves as a means of getting rid of all other thoughts; we should not give scope to other thoughts, but must keep the attention fixed on finding out the source of the `I’ – thought by asking, as each thought arises, to whom the thought arises. if the answer is `I get the thought’ continue the enquiry by asking `who is this “I” and what is its source?"

All you have to do is to find its source and abide in it as your real Self."

"By constantly fixing its attention on the Source, the Heart, the ego gets dissolved into it like a salt doll which has fallen into the ocean."

"To inhere in one's own Being (Self, Atman), where the “I,” or ego, is dead, is the perfect State."

Διάβασε τις οδηγίες που έδωσε ο Ράμανα Μαχάρσι για την πρακτική της αυτοέρευνας (Βιτσάρα-Vichara, στα αγγλικά Self-enquiry):