Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Πολλοί οι καλεσμένοι λίγοι οι εκλεκτοί ~ Atman Nityananda

Ο Περσέας σκοτώνει το εγώ στην μορφή της Μέδουσας

Πολλοί οι καλεσμένοι λίγοι οι εκλεκτοί

Η διάλυση του εγώ και η απελευθέρωση από τον νου και τα δεσμά της ύλης είναι ένας τεράστιος άθλος τον οποίο λίγοι πετυχαίνουν, επειδή λίγοι έχουν την ταπεινότητα να παραδεχτούν ότι δεν ξέρουν και να δεχτούν  τις συμβουλές των σοφών, καθώς επίσης λίγοι είναι αυτοί που αφιερώνονται ειλικρινά και ολόκαρδα σε αυτόν τον σκοπό.

Ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπων, μόλις ένας αγωνίζεται για την τελειότητα. Και ανάμεσα σε εκείνους τους πετυχημένους αγωνιστές ένας με γνωρίζει πραγματικά.

Μπαγκαβάτ Γκίτα  Κεφ. 7.3