Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Τι με Εμποδίζει στην Εσωτερική μου Ανάπτυξη; ~ Atman Nityananda


 

Τι με Εμποδίζει στην Εσωτερική μου Ανάπτυξη;

Τι νομίζετε ότι σας λείπει ή σας εμποδίζει και δεν προχωράτε αποφασιστικά στον πνευματικό δρόμο.

Οι επιθυμίες;  κάποια ή κάποιες δυνατές επιθυμίες;
Ο φόβος; Ποιος φόβος συγκεκριμένα;
Η αδράνεια και η τεμπελιά;
Η άνεση και η καλοπέραση;
Δεν θέλετε να χαλάσετε την βόλεψη σας;
Η έλλειψη γνώσης;
Η υγεία;
Οι υποχρεώσεις ( επαγγελματικές, οικογενειακές, κ.λπ.);
Η έλλειψη ειλικρίνειας;
Οι συνθήκες και το περιβάλλον που ζείτε;
Οι παρέες σας;

Το ότι δεν έχετε:
Χρόνο;
Ενέργεια;
Αυτοπεποίθηση;
Θέληση;
Όρεξη;
Γνώση;
Κίνητρο;
Πειθαρχία;
Σταθερότητα;
Διάκριση;

Συμπληρώστε τον κατάλογο με τις δικές σας ελλείψεις και εμπόδια.

Στοχαστείτε για λίγο στα παραπάνω και σημειώστε ποια από αυτά θεωρείτε εμπόδια στο να κάνετε συστηματική άσκηση και να αναπτυχθείτε εσωτερικά. Βαθμολογήστε το καθένα από το 1 ως το 5 (ή έως το 10) σύμφωνα με το πόσο μεγάλο εμπόδιο το θεωρείτε στην παρούσα περίοδο.

Αφού τα αξιολογήσετε ξεκινήστε την προσπάθεια σας να ξεπεράσετε τα εμπόδια που βαθμολογήσατε ως τα μεγαλύτερα για αυτήν την περίοδο. Στοχαστείτε ήρεμα και ερευνήστε να βρείτε τα μέσα και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσετε για να ξεπεράσετε το  εμπόδιο/α ή να αναπτύξετε την αρετή που σας λείπει. Αφού αποφασίσετε ποια μέσα θα χρησιμοποιήσετε, κάντε ένα χρονοδιάγραμμα και ένα πλάνο με συγκεκριμένους στόχους. Ο καθορισμός πλάνου με συγκεκριμένους στόχους έχει πολλά πλεονεκτήματα: μεταξύ άλλων, μας βοηθά να βγούμε από την αδράνεια και να κάνουμε την προσπάθεια μας  στοχευμένα και αποτελεσματικά, αυξάνει το κίνητρο και το ενδιαφέρον να ασκηθούμε, μας κρατάει σε επαφή με το κεντρικό μας στόχο, μπορούμε να μετρήσουμε αυτό που κάνουμε και να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα του, η αξιολόγηση αυτού που κάναμε μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές ή προσαρμογές που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της  προσπάθειας μας. Αν έχετε δυσκολίες να αποφασίσετε τι θα κάνετε και πως θα το κάνετε  μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από δασκάλους αυτογνωσίας.

Ακόμη και αν το πρόγραμμα μας είναι περιορισμένο σε χρόνο, αν είναι καλά οργανωμένο και στοχευμένο θα μας φέρει κάποια αλλαγή, έστω και μικρή. Και η μικρή αλλαγή γίνεται η μαγιά και η βάση για μια μεγαλύτερη αλλαγή. Από την άλλη μεριά η αδράνεια είναι χειρότερη και από τον θάνατο, διότι μας κρατάει εγκλωβισμένους σε μια δύνη η οποία μας ρουφάει όλο και περισσότερο στην μηχανικότητα, την μιζέρια και στα προβλήματα.

Αν ο στόχος σας έχει να κάνει με την ανάπτυξη κάποιας ικανότητας ή αρετής, τότε σκεφτείτε ποιες μεθόδους, πρακτικές και πειθαρχίες θα εφαρμόσετε για να την αναπτύξετε. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των αρετών είναι μακροχρόνια διαδικασία, αλλά για να επιτύχουμε την ανάπτυξη τους είναι σημαντικό να δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη μιας ή δύο αρετών ή ικανοτήτων για κάποιο χρονικό διάστημα. Η ανάπτυξη κάποιας αρετής και ιδιαίτερα κάποιας από τις θεμελιώδεις αρετές όπως η φιλαλήθεια, η ειλικρίνεια, η μη-βία, βοηθούν και την ανάπτυξη των υπολοίπων.

Για να ξεπεράσουμε κάποιο εμπόδιο απαιτείται οργανωμένη προσπάθεια με καθορισμό πλάνου και στόχων, αλλά η βασική προϋπόθεση είναι να το θέλουμε πολύ.


Χρησιμοποιείστε την ευφυΐα σας, διαβάστε, στοχαστείτε, ζητήστε βοήθεια, βρείτε τα κατάλληλα μέσα και μεθόδους, οργανώστε ένα πλάνο με στόχους για να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο και δυσκολία. Αν πραγματικά θέλετε να προχωρήσετε, θα φέρετε τον κόσμο επάνω κάτω και θα βρείτε τον τρόπο να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο και να προχωρήσετε με  αποφασιστικότητα προς τα εμπρός.