Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Όποιος καταφεύγει σε Εμένα πετυχαίνει τον ύψιστο σκοπό ~ Μπαγκαβάντ Γκίτα Κεφ. 9

 
Όποιος καταφεύγει σε Εμένα πετυχαίνει τον ύψιστο σκοπό (Απελευθέρωση, Φώτιση, Ένωση με τον Θεό)

26. Οποιοσδήποτε μου προσφέρει με αφοσίωση ένα φύλλο, ένα λουλούδι ή λίγο νερό, αυτή την προσφορά εκείνου με τον αγνό νου (καρδιά) και την αφοσίωση την δέχομαι.

27. Οτιδήποτε κάνεις, οτιδήποτε τρως, οτιδήποτε προσφέρεις στη θυσία, οτιδήποτε δίνεις, οτιδήποτε άσκηση αυτοπειθαρχίας κάνεις, ω γιε της Κούντι, κάνε το σαν προσφορά σε Εμένα.


28. Έτσι θα απελευθερωθείς από τα δεσμά της δράσης που αποφέρουν καλούς και κακούς καρπούς. Με το νου σταθερό στη Γιόγκα της απάρνησης (Σανυάσα Γιόγκα), και απελευθερωμένος, θα έλθεις σε Εμένα.

30. Ακόμα κι ο πιο αμαρτωλός, αν με ακλόνητη αφοσίωση με λατρέψει, κι αυτός, αληθινά, ενάρετος θα πρέπει να θεωρείται, γιατί σωστά αποφάσισε.

31. Σύντομα γίνεται ενάρετος και φτάνει στην αιώνια ειρήνη. O Αρτζούνα, να ξέρεις με βεβαιότητα ότι ο πιστός Μου δεν χάνεται ποτέ!.

34. Τον νου σου σε Εμένα προσήλωσε, Εμένα λάτρευε, σ’ Εμένα θυσίαζε, Εμένα προσκύνα. Έτσι έχοντας ενωθεί μαζί Μου με όλο σου τον εαυτό, έχοντας Εμένα ως Ανώτατο σκοπό, σε Μένα αληθινά θα έρθεις.

ΣΧΟΛΙΟ: Όλη η ύπαρξη ενός ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο χωρίς επιφύλαξη. Τότε θα συμβεί ένας θαυμάσιος μετασχηματισμός. Θα βλέπει τον Θεό παντού. Όλες οι θλίψεις και οι πόνοι θα εξαφανιστούν. Ο νους του θα είναι ένα με Αυτόν. Θα έχει πάντα τη ζωή του και την ύπαρξη του μόνο στον Κύριο.

Μπαγκαβάντ Γκίτα Κεφ. 9