Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ ~ Atman Nityananda

ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΣΕΙΣ

Έχουμε δύο φύσεις, την κατώτερη (σώμα, ζωτική ενέργεια, νους) και την ανώτερη (Συνειδητότητα, Πνεύμα).

Σκοπός της ζωής είναι να εξευγενίσουμε και να εναρμονίσουμε την κατώτερη φύση και να ζούμε σε συνειδητή ένωση και αρμονία με την ανώτερη μας φύση.