Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η ουσία της άσκησης είναι η ίδια σε όλες τις πνευματικές παραδόσεις ~ Άτμαν Νιτυανάντα


  

Η ουσία της άσκησης είναι η ίδια σε όλες τις πνευματικές παραδόσεις.

·     Επαγρύπνηση, αυτεπίγνωση, αυτοπαρατήρηση, προσευχή / αγρυπνάτε και προσεύχεστε  (συνεχής νήψη και προσευχή)

·       Αγάπη για τον Θεό και αφοσίωση / Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, και με όλη τη διάνοιά σου  (αγάπη, αφοσίωση και λατρεία προς τον Θεό)

·       Αγάπη προς όλα τα όντα / Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό Σου και να αγαπάτε τους εχθρούς σας

·       Παράδοση στο Θεό / Γεννηθήτω το θέλημά σου, ώς εν ούρανω και επί της γης (παράδοση στο θέλημα του Θεού) 

Βλέπουμε ότι τα βασικά της συστατικά της πνευματικής ζωής και άσκησης είναι η αγάπη προς όλους, η αγάπη, η αφοσίωση και η παράδοση στον Θεό, η προσευχή (η απλή προσευχή και η νοερή προσευχή που γίνεται με την επανάληψη του ονόματος του Θεού και καταλήγει στον διαλογισμό) και η νήψη (εγρήγορση, προσοχή, αυτοπαρατήρηση, η φύλαξη του νου, της καρδιάς και των αισθήσεων, αυτεπίγνωση, -επίγνωση του εαυτού μας).

Υπάρχουν πολλές άλλες τεχνικές και πρακτικές που περιλαμβάνονται στην πνευματική ζωή και άσκηση άλλα η αγάπη, η αφοσίωση, η παράδοση στο θέλημα του Θεού, η συνεχής εγρήγορση, ο έλεγχος του νου και των αισθήσεων και η  προσευχή  είναι οι καταλύτες της πνευματικής άσκησης και κάνουν και όλες τις άλλες ασκήσεις να έχουν νόημα και ουσιαστική συνεισφορά στην μεταμόρφωση μας.

Η ανάπτυξη της αγάπης μέσω της λατρείας, της διάλυσης του εγώ και της προσευχής και η διάλυση του εγώ μέσω της προσευχής, της νήψης, της διάκρισης, της παράδοσης και της αγάπης είναι η ουσία της άσκησης που καταλήγει σε βαθιά απορρόφηση του νου στην πηγή του και ουσία του τον θεϊκή Συνειδητότητα ή Θεός (άχτιστο φως  για τους χριστιανούς) και στην συνειδητή  Ένωση και συγχώνευση μας σε Αυτόν.