Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ (σύνοψη). ~ Άτμαν Νιτυανάντα


Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ (σύνοψη)

Το κατώτερο (ρατζασοταμασικό) εγώ είναι ο παράγοντας που επιθυμεί,
ταυτίζεται,
προβάλεται,
φαντάζεται,
προσκολλάται και
διαδικάζεται στα αντίθετα (αρέσκεια-απαρέσκεια, χαρά -λύπη, αγάπη-μίσος, γοητεία-απογοήτευση, ελπίδα-απελπισία, κ.λπ.)

Για να ελευθερωθούμε από το κατώτερο εγώ και να το εξαλείψουμε, θα πρέπει να σταματήσουμε κάθε ταύτιση, προσκόλληση, φαντασία, προβολή και επιθυμία για αισθητηριακες εμπειρίες και απολαύσεις.

Ανεξάρτητα από την μέθοδο αυτογνωσίας και άσκησης, η ελευθερία μας και η ευτυχία μας περνάει από την διάλυση του κατώτερου εγώ και την πλήρη συγχώνευση του νου μας στην πηγή του, την Συνειδητότητα, που είναι η αληθινή (θεϊκή) μας φύση.

Διαβάστε περισσότερα για την φύση του εγώ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 3 ΠΟΙΌΤΗΤΕΣ ( ΓΚΟΥΝΑΣ: Σάττβα-Ράτζας-Τάμας)