Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ. ~ Άτμαν Νιτυανάντα


ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ

Η εσωτερική αλλαγή και η μεταμόρφωση μας σε πραγματικό άνθρωπο, θέλει προσπάθεια, τριβή και ξεβόλεμα.

Αλλά οι πολλοί προτιμούν την βόλεψη, τις συνήθειες, και την ελάχιστη τριβή, και έτσι πεθαίνουν περίπου όπως ήρθαν, ή μάλλον λίγο παχύτεροι από συναισθηματικό πόνο, επιθυμίες και πάθη.