Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΥ. ~ Άτμαν Νιτυανάντα ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΥ

Κάνω κάτι, θέλω να πετύχω ή να αποκτήσω κάτι για να ευτυχήσω ή ότι κάνω είναι απόρροια της ευτυχίας μου;

Κάνω κάτι, θέλω κάτι για να βιώσω αγάπη ή ότι κάνω είναι απόρροια της αγάπης μου;

Τι με εμποδιζει να βιώνω την αγάπη και την ευτυχία που Είμαι;