Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ II ~ Atman Nityananda

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ελευθερία είναι η ανεξαρτησία του νου από τις εξωτερικές επιρροές.

Όταν οτιδήποτε βλέπουμε και ακούμε, οτιδήποτε μας συμβαίνει δεν αλλάζει διόλου την κατάσταση του νου, τότε είμαστε ελεύθεροι.

Σε όλες τις συνθήκες ο νους παραμένει απαρασάλευτος βιώνοντας την πληρότητα και την ειρήνη του Πνεύματος.