Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ~ Ashtavakra Gita

ΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 αποσπάσματα από το βιβλίο Ashtavakra Gita
 
Ο νους επιθυμεί αυτό και λυπάται για εκείνο.
Αγκαλιάζει ένα πράγμα και περιφρονεί κάποιο άλλο.
Την μια αισθάνεται θυμό την άλλη χαρά.
Με αυτό τον τρόπο είσαι σκλαβωμένος.

Αλλά όταν ο νους δεν επιθυμεί τίποτα
και δεν λυπάται για τίποτα,
Όταν είναι χωρίς χαρά ή θυμό
Και, δεν πιάνεται σε τίποτα και δεν απομακρίνει τίποτα,
Τότε είσαι ελεύθερος

Όταν ο νους προσελκύεται από οτιδήποτε αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις,
Είσαι σκλαβωμένος.

Όταν υπάρχει Εγώ,
Είσαι σκλαβωμένος.

Όταν δεν υπάρχει έλξη, όταν δεν υπάρχει εγώ
Είσαι ελεύθερος.

~~~~~~~~~~~~~~~
The Mind
excerpts of Ashtavakra Gita

The mind desires this and grieves for that.
It embraces one thing and spurns another.
Now it feels anger, now happiness.
In this way you are bound.

But when the mind desires nothing  
And grieves for nothing,
When it is without joy or anger
And, grasping nothing, turns nothing away. . .
Then you are free.

When the mind is attracted to anything it senses,
You are bound.
Where there is I,  
You are bound.
When there is no attraction, Where there is no I
You are free.