Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Από την σεξουαλική ενέργεια στην πνευματική ενέργεια (Ojas Shakti) ~ Σουάμι Σιβανάντα

Από την σεξουαλική ενέργεια στην πνευματική ενέργεια (Ojas Shakti)


Η σεξουαλική ενέργεια πρέπει να μετατραπεί σε πνευματική ενέργεια (Ότζας Σάκτι, Ojas Shakti) με πρακτικές όπως η τζάπα (νοερή επανάληψη μάντρα), η προσευχή, ο διαλογισμός, η μελέτη  πνευματικών βιβλίων, η πραναγιάμα και οι ασάνας (Χάθα γιόγκα). Θα πρέπει να αναπτύξεις την αφοσίωση και την διακαή επιθυμία για την απελευθέρωση. Θα πρέπει συνεχώς να διαλογίζεσαι στον αγνό, αθάνατο, χωρίς φύλο, χωρίς σώμα και χωρίς επιθυμίες Άτμαν (Πνεύμα, Συνειδητότητα). Τότε μόνο η σεξουαλική επιθυμία θα αφανιστεί (εξαλειφθεί).

Αν η σεξουαλική ενέργεια μετουσιώνεται σε
Ojas (Ότζας ή πνευματική ενέργεια) μέσα σπό τις αγνές σκέψεις, αυτό λέγεται σεξουαλική εξάχνωση (Sublimation) στη δυτική ψυχολογία. Η εξάχνωση (Sublimation) δεν είναι θέμα καταστολής ή καταπίεσης (της σεξουαλικής ενέργειας και ορμής), αλλά μια θετική, δυναμική διαδικασία μετατροπής. Είναι η διαδικασία ελέγχου της σεξουαλικής ενέργειας, διατήρησης της, στη συνέχεια εκτροπής της σε ανώτερα κανάλια, και τέλος, μετατροπής της σε πνευματική ενέργεια ή Ότζας Σάκτι (Ojas Shakti).

Η υλική ενέργεια μετατρέπεται σε πνευματική ενέργεια, όπως ακριβώς και θερμότητα μετατρέπεται σε φως και ηλεκτρική ενέργεια. Ακριβώς όπως μια χημική ουσία εξαχνώνεται ή εξαγνίζεται και μετατρέπεται μέσω της θερμότητας σε αέρια κατάσταση, η οποία και πάλι συμπυκνώνεται σε στερεά (ή υγρή) μορφή, έτσι επίσης, η σεξουαλική ενέργεια εξαγνίζεται και μετατρέπεται σε πνευματική ενέργεια με την πνευματική άσκηση (Σάντανα, Sadhana).
 
Ότζας (Ojas) είναι η πνευματική ενέργεια που αποθηκεύεται στον εγκέφαλο. Με το να τρέφουμε υψηλές σκέψεις για τον πνευματικό μας Εαυτό (Άτμαν, Atman), σκέψεις που εξυψώνουν την ψυχή, μέσω του διαλογισμού, την επανάληψη μάντρα (τζάπα), της λατρείας και της πραναγιάμα (Pranayama), η σεξουαλική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε Ότζας Σάκτι (Ojas Shakti) και να αποθηκευτεί στον εγκέφαλο. Αυτή η αποθηκευμένη στον εγκέφαλο ενέργεια μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί για την ενατένιση του Θείου (contemplation) και πνευματικές επιδιώξεις (αναζητήσεις).