Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ~ Ατμαν ΝιτυανάνταΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Αυτογνωσία = Εγωκτομή + γνώση (επίγνωση, συνειδητοποίηση) της αληθινής μας φύσης (Άτμαν, Πνεύμα, Συνειδητότητα) και της ενότητας μας με τον Θεό (συνειδητοποίηση ότι  η αληθινή μας φύση και ο Θεός είναι ταυτόσημα, ένα και το Αυτό).

Η όλη διαδικασία της αυτογνωσίας αποσκοπεί στην εγωκτομή που είναι συνώνυμο της ψυχολογικής αυτοκτονίας, δηλαδή τον ψυχολογικό μας θάνατο, ακριβέστερα τον θάνατο του ψευδαισθησιακού εαυτού μας ή εγώ, αυτού που νομίζαμε ότι ήμασταν εξ αιτίας της άγνοιας και της ταύτισης με το σώμα και τον νου. Ταυτόχρονα με τον θάνατο του εγώ,  μέσω του διαλογισμού και της αυτοέρευνας προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή μας φύση και να ταυτιστούμε με αυτήν.

Όταν διαλυθεί το εγώ, ο αληθινός μας Εαυτός (Άτμαν, Πνεύμα, Συνειδητότητα), ακτινοβολεί πλήρως και ζούμε αυθoρμήτως και αδιαλείπτως σε ενότητα, αιώνια ειρήνη, πληρότητα και ευδαιμονία.