Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥ & ΑΙΤΙΑΣ ~ Atman Nityananda


Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥ  & ΑΙΤΙΑΣ

Θα πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι από στιγμή σε στιγμή για να παρατηρούμε και να διακρίνουμε ποιο είναι το κίνητρο ή η αιτία πίσω από τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, την συμπεριφορά, τα λόγια και τις πράξεις μας. Είναι αναγκαίο να αντιληφθούμε μέσω της παρατήρησης και της διάκρισης ποια είναι τα κρυφά κίνητρα πίσω από όλα αυτά και να τα εξαλείψουμε με κάποια μέθοδο, αν θέλουμε να πάψουμε να ζούμε μηχανικά και να βιώνουμε μιζέρια και δυστυχία.

Δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε από κάτι που δεν γνωρίζουμε, που δεν έχουμε επίγνωση. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα αποτελέσματα αν δεν ελευθερωθούμε (τον νου μας) από την αίτια που δημιουργεί τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι οι σκέψεις τα συναισθήματα, η συμπεριφορά, οι επιλογές, οι δράσεις και η αιτία κάποια εγωϊκή τάση, επιθυμία, ανάγκη, υποσυνείδητος προγραμματισμός, πεποίθηση. Τα συναισθήματα είναι επίσης αιτίες συμπεριφορών, δράσεων και επιλογών, αλλά πίσω από τα συναισθήματα βρίσκεται κάποια εγωϊκή τάση, επιθυμία, προγραμματισμός, ανάγκη, ή πεποίθηση.

Αναρωτηθείτε, ερευνήστε και ανακαλύψτε την αιτία που προκαλεί τις σκέψεις τα συναισθήματα, την συμπεριφορά, τις επιλογές και τις δράσεις σας, κατανοήστε την και εξαλείψτε την με κατάλληλα μέσα και μεθόδους. 

Συνειδητοποιώντας και εξαλείφοντας τους υποσυνείδητους προγραμματισμούς, ελευθερώνουμε χώρο  μέσα μας, για να εκφραστεί η αληθινή μας φύση, η ειρήνη, η  αγάπη και η ευδαιμονία του θεϊκού μας Είναι.