Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

H άσβεστη δίψα μας για την ελευθερία, και η ακλόνητη πίστη ότι μπορούμε ~ Ατμαν Νιτυαναντα


Δεν είναι το μέσο που μας πάει στο σκοπό (Αυτοπραγμάτωση), αλλά η βαθιά άσβεστη δίψα μας για την ελευθερία, την αλήθεια, την πληρότητα, η σταθερή θέληση μας να το πετύχουμε και η ακλόνητη πίστη ότι μπορούμε να το πετύχουμε και ότι τελικά θα το πετύχουμε!

~~
Μέσο: εννοείται η τεχνική, η μέθοδος ή η διδασκαλία.
Αυτοπραγμάτωση: αλλιώς Φώτιση, Απελευθέρωση, Θέωση.