Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΠΛΑΤΩΝ / ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ~ Ατμαν Νιτυανάντα


"Η γνώση της Ψυχής είναι η μόνη συμπαντική αλήθεια και η μόνη σοφία, - όλη η άλλη γνώση είναι παροδική" ~ Πλάτων

ΣΧΟΛΙΟ

Ο Πλάτων όπως και ο Ιησούς Χριστός αργότερα αλλά και όλοι οι σοφοί και φωτισμένοι ανά τον κόσμο σε όλες τις εποχές, όπως ο Κρίσνα, ο Βούδας, ο Σάνκαρα, ο Μαχαβατάρ Μπάμπατζι, και πιο σύγχρονοι όπως ο Σιβανάντα, ο Ράμανα Μαχάρσι, ο Νισαργκαντάττα και η Αμμα μεταξύ άλλων, μας καλούν να γνωρίσουμε την αληθινή μας φύση (Ψυχή, Πνεύμα, Συνειδητότητα, Άτμαν κ.λπ.).

Το να γνωρίσουμε εδώ δεν σημαίνει μια θεωρητική ή νοητική γνώση, αλλά άμεση εμπειρία, άμεση επίγνωση της Ψυχής μας η οποία είναι η άχρονη, αμετάβλητη, άφθαρτη, άμορφη, αναίτια ουσία και πηγή της φαινομενικής ύπαρξης μας αλλά και όλου του σύμπαντος αφού είναι ταυτόσημη με την συμπαντική Ψυχή (που την αποκαλούμε ως Θεό, Πνεύμα, Μπράμαν, παγκόσμια Συνειδητότητα κ.λπ.).

Αληθινή σοφία είναι λοιπόν η βαθιά και συνεχής επίγνωση του Είναι μας (Ψυχής) και σοφός είναι αυτός που έχει συνειδητοποιήσει και έχει ταυτιστεί πλήρως με την Ψυχή του. Είναι αυτός που είναι ελεύθερος από εγώ, επιθυμίες, φόβο, θυμό και πάθη και έχει ταυτιστεί πλήρως με την θέληση της Ψυχής του.

Οποιαδήποτε άλλη γνώση είναι σχετική και παροδική, οπότε σύμφωνα με τους σοφούς αυτό που πάνω από όλα αξίζει είναι η γνώση της αλήθειας (δηλ. η επίγνωση της Ψυχής μας), διότι είναι η μόνη γνώση που μας ελευθερώνει από την ψευδαίσθηση του ‘εγώ’ και το δικό μου’, από την ψευδαίσθηση της ξεχωριστότητας από το Θεό, τους συνανθρώπους μας και όλο τον κόσμο, που μας ελευθερώνει από το φόβο, τις επιθυμίες, τις προσκολλήσεις, τα βάσανα και τις δυστυχίες της υλικής ύπαρξης μας.