Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ; ~ Ατμαν ΝιτυανανταΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ;

Για όσο το κέντρο βάρους και το μαγνητικό κέντρο μας βρίσκεται στην εξωτερική ζωή καμία σοβαρή εργασία δεν μπορεί να γίνει  με τον εαυτό μας και καμιά ουσιαστική αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί!