Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Δεν χρειάζεσαι χρόνο και εμπειρίες, για να βιώσεις ελευθερία, ειρήνη, πληρότητα. ~ Ατμαν Νιτυανάντα


Δεν χρειάζεσαι χρόνο και εμπειρίες, για να βιώσεις ελευθερία, ειρήνη, πληρότητα

Τα θέλω, οι επιθυμίες, οι επιτυχίες, οι αποτυχίες, οι προσδοκίες και οι ελπίδες σχετίζονται με το χρόνο και τα αντικείμενα των αισθήσεων. Έχουν αρχή, μέση και τέλος. Είναι φθαρτά και έχουν πολλούς περιορισμούς, συνοδεύονται επίσης από πόνο και δυστυχία.

Η αλήθεια, η πληρότητα, η ειρήνη και η αληθινή ευτυχία (ευδαιμονία, μακαριότητα) είναι άχρονα και μπορούν να βιωθούν μόνο στο άχρονο τώρα και ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Είναι άφθαρτα, πάντα προσιτά, δεν έχουν κανένα περιορισμό.

Η αλήθεια, η πληρότητα, η ελευθερία, η ειρήνη και η ευδαιμονία είναι ο ίδιος σου ο Εαυτός στο κέντρο του.

Δεν μπορείς να βιώσεις τον Εαυτό σου στο μέλλον, παρά μόνο στο άχρονο τώρα. Δεν χρειάζεσαι χρόνο για να βιώσεις τον Εαυτό σου, εκτός από το να στραφείς μέσα σου εδώ και τώρα.

Το μόνο εμπόδιο είναι ένας ανήσυχος, αεικίνητος, εξωστρεφής, γεμάτος επιθυμίες και προσκολλήσεις νους.

Ησύχασε το νου σου, και προσηλώσου απαλά μέσα σου, νοιώσε την ειρήνη, την πληρότητα και την ελευθερία της θεϊκής φύσης σου.

Ότι ψάχνεις έξω στις ψευδαισθησιακές εμπειρίες των αισθήσεων (ευτυχία, πληρότητα), ήδη υπάρχει μέσα σου, αυτό Είσαι!