Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ~ Άτμαν Νιτυανάντα

ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΟΥ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: τροφή, εντυπώσεις, τοξίνες, επιλογή, μετατροπή ή χώνεψη εντυπώσεων, πεπρωμένο, αυτεπίγνωση, μη ταύτιση, εγρήγορση, αυτοπαρατήρηση, καλλιέργεια θετικών σκέψεων και συναισθημάτων, αφύπνιση, αυτοπραγμάτωση.

~~~

Όπως το σώμα τρέφεται από τις φυσικές τροφές, έτσι και ο νους τρέφεται από τις εντυπώσεις που δέχεται από τις πέντε αισθήσεις αλλά και τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τρέφουμε σε σχέση με αυτές.

Όπως η ποιότητα της υγείας του σώματος εξαρτάται από την ποιότητα της τροφής αλλά και τον τρόπο που την τρώμε, το ίδιο και η υγεία,  η αρμονία και η ποιότητα λειτουργίας του νου εξαρτάται από την ποιότητα των εντυπώσεων που προσλαμβάνει αλλά και τον τρόπο που τις προσλαμβάνει.

Όπως η σωστή θρέψη δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα της τροφής αλλά και την σωστή πέψη της τροφής, έτσι και η σωστή θρέψη του νου εξαρτάται όχι μόνο από την ποιότητα των εντυπώσεων αλλά και την σωστή πέψη τους.

Τα κύρια όργανα για την σωστή πέψη των τροφών είναι το στομάχι και το λεπτό έντερο ενώ για τις εντυπώσεις το Μπούντι (ανώτερος νους, ευφυΐα, διάνοια) και η συνείδηση μας.

Όταν τα όργανα πέψης είναι υγιή και απορροφούν τις θρεπτικές ουσίες επαρκώς τότε μπορούμε να έχουμε καλή υγεία. (Ο νους τρέφεται επίσης απο το λεπτοφυεστερο μέρος της τροφής, την ποιότητα (γκούνα), που ανήκει η τροφή, -Σαττβα-Ρατζας-τάμας. Γι' αυτό πρέπει να προτιμούμε σαττβικές τροφές).
Παρόμοια όταν είμαστε σε κατάσταση αυτεπίγνωσης (σε επίγνωση της εσωτερικής σιωπηλής παρουσίας), εγρήγορσης και δεν ταυτιζόμαστε με τις εντυπώσεις, τότε οι εντυπώσεις χωνεύονται σωστά και δεν αφήνουν κατάλοιπα ή τοξίνες στην μορφή της ράτζας και τάμας ποιότητας αρνητικών συναισθημάτων (φόβου, θυμού, ζήλιας, ντροπής, κ.λπ.), αρέσκειας-απαρέσκειας, λανθασμένων αντιλήψεων, πεποιθήσεων, προσκόλλησης και ταύτισης. Αντίθετα όταν δεν είμαστε σε εγρήγορση και αυτεπίγνωση, όταν είμαστε ταυτισμένοι με τα εξωτερικά αντικείμενα και καταστάσεις και τον νου, τότε δίνουμε χώρο να λειτουργήσουν οι υποσυνείδητοι προγραμματισμοί, τα αρνητικά συναισθήματα και οι εγωϊστικές τάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση δυναμώνουν οι προγραμματισμοί και τα ελαττώματα και αυξάνει η δύναμη που ασκούν αυτά επάνω μας ή δημιουργούνται καινούργιες διακλαδώσεις αυτών.

Επίσης αν επιτρέπουμε άκριτα να μπαίνουν οποιοδήποτε είδους εντυπώσεις στον νου μας, είναι αδύνατον να αποφύγουμε την ανάπτυξη των κατώτερων νοητικών και συγκινησιακών τάσεων. Για παράδειγμα το να βλέπουμε ταινίες τρόμου, βίας, πορνό, παρά την οποιαδήποτε ικανότητα μας να παραμένουμε σε εγρήγορση  και αυτεπίγνωση είναι αδύνατον να αποφύγουμε την τοξίνωση του νου με ρατζασικές και ταμασικές δονήσεις και το θρέψιμο των αντίστοιχων τάσεων μέσα μας. Σε αυτή την περίπτωση, λαγνεία, φόβος, θυμός, κ.λπ..

Τα δεσμά μας στην ύλη, η μιζέρια και η δυστυχία μας προέρχονται από τις λάθος εντυπώσεις που επιτρέπουμε να μπαίνουν στο νου μας  και την αδυναμία μας να χωνέψουμε τις εντυπώσεις.

Όταν είμαστε σε κατάσταση ταύτισης και ασυνειδησίας ακόμη και οι ουδέτερες και οι θετικές εντυπώσεις μπορεί να γίνουν αίτιες για τη σκλαβιά μας μέσα από την αρέσκεια, την επιθυμία και την προσκόλληση που αναπτύσσουμε γι’ αυτές.

Απαιτείται να είμαστε περισσότερο  προσεκτικοί στο τι επιτρέπουμε να μπαίνει στον νου μας από ότι μπαίνει στο στομάχι μας, διότι από αυτό εξαρτώνται η υγεία, η ισορροπία, η αρμονία, η ειρήνη και η ευτυχία μας. Επιπλέον σας θυμίζω ότι αυτό που μπαίνει στο νου μας και αποθηκεύεται στο υποσυνείδητο είναι το υλικό που θα δημιουργήσει το μέλλον μας. Θα ζήσουμε στο μέλλον στην φυσική διάσταση σε αυτό το σώμα ή σε μια νέα γέννηση γεγονότα και καταστάσεις που αντιστοιχούν στις επιθυμίες, τα πιστεύω μας, τα συναισθήματα και τους προγραμματισμού μας, μαζί βέβαια με το κάρμα (ευχάριστο η επώδυνο) που θα επιφέρουν οι πράξεις  του παρελθόντος.

Είναι απαραίτητο  να μάθετε να μετατρέπετε τις εντυπώσεις με τη σωστή εσωτερική στάση και την σωστή ψυχολογική και συνειδησιακή κατάσταση. Η εγρήγορση, η αυτεπίγνωση, η διάκριση,  η αποσπασμένη αυτοπαρατήρηση, οι σωστές πεποιθήσεις, ο αυτοστοχασμός, η επανάληψη μάντρα μας βοηθούν να μην θρέψουμε τις ήδη υπάρχοντες προγραμματισμούς και ελαττώματα και να μην δημιουργήσουμε νέα  Αντίθετα σε κατάσταση ταύτισης δημιουργούνται νοητικές και συναισθηματικές τοξίνες που αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο και είναι υπεύθυνες για την δυσλειτουργία του νου  τον πόνο και την δυστυχία που βιώνουμε.

Είναι απαραίτητο  να μάθετε να ζείτε συνειδητά και προς τα μέσα και προς τα έξω. Προς τα έξω: επιλέξτε συνειδητά τις εντυπώσεις με τις οποίες θέλετε να έχετε σχέση και να τρέφεστε και μάθετε να χωνεύετε τις εντυπώσεις για να μην θρέφουν τα ελαττώματα, τα αρνητικά συναισθήματα και τους προγραμματισμούς. Προς τα μέσα: μάθετε να είστε συνειδητοί από αυτά που έρχονται στην επιφάνεια του νου από το υποσυνείδητο σε μορφή σκέψεων, εικόνων, αναμνήσεων, συναισθημάτων και γίνετε ικανοί να χωνεύετε (εξαλείψετε)  τις αποθηκευμένες από το παρελθόν  εντυπώσεις, τάσεις, συναισθήματα και προγραμματισμούς.

Επιπλέον επιλέξτε συνειδητά τις σκέψεις και τα συναισθήματα που θα καλλιεργείτε και θα αναπτύσσετε στο νου σας, διότι αυτά θα σας μετατρέψουν σε αυτό που θέλετε να γίνετε.

Ο χαρακτήρας μας,  η ευτυχία μας, και το πεπρωμένο μας εξαρτώνται άμεσα από την ποιότητα των  σκέψεων και των συναισθημάτων που καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε συνειδητά ή ασυνείδητα μέσα μας.

Αν θέλετε να γίνετε κύριοι του πεπρωμένου σας και της ευτυχίας σας τότε μάθετε και γίνετε ικανοί να χρησιμοποιείτε το νου σας συνειδητά.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε επίσης ότι  καλή λειτουργία του νου και η  αφύπνιση του νου δεν εξαρτώνται μόνο από τις εντυπώσεις και τον τρόπο να που τις προσλαμβάνουμε αλλά  από την επαφή του νου με την πηγή του, την Συνειδητότητα. Στην πραγματικότητα χωρίς την συνειδητή επαφή του νου με την Συνειδητότητα (που είναι ο θεϊκός μας Εαυτός, Ψυχή, Πνεύμα) δεν είναι εύκολη η χώνεψη των εντυπώσεων και η διάλυση των τάσεων, των προγραμματισμών και των συναισθημάτων που αυτές τρέφουν ή δημιουργούν εξ αιτίας της ταύτισης και του εγώ.

Επομένως εκτός από την κατάλληλη επιλογή  εντυπώσεων (θα πρέπει να είναι σαττβικές στην πλειοψηφία τους) και την μετατροπή τους, είναι εκ των ων ουκ άνευ να ερχόμαστε σε συνειδητή επαφή με το κέντρο της ύπαρξης μας (με το Είναι την εσωτερική σιωπηλή παρουσία) μέσω του διαλογισμού ή της αυτοέρευνας (Βιτσάρα) και να γίνουμε ικανοί διατηρούμε αυτή την επαφή όσο γίνεται περισσότερο και στην διάρκεια της ημέρας σε όλες  μας τις δραστηριότητες, φυσικές και νοητικές.

Η από στιγμή σε στιγμή αυτεπίγνωση (επίγνωση του Είναι μας) η εγρήγορση, η μη ταύτιση, η αυτοπαρατήρηση, ο έλεγχος του νου και των αισθήσεων, η διάκριση και η απόσπαση, ο καθημερινός πρωί και βράδυ διαλογισμός, η διάλυση των ελαττωμάτων και των αρνητικών συναισθημάτων και η σαττβική ζωή, είναι η βάση της προσπάθειας μας για εσωτερική μεταμόρφωση, πνευματική ανάπτυξη, αφύπνιση και την επίτευξη της Αυτοπραγμάτωσης.