Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΥΣ - ΑΝΤΑΧΚΑΡΑΝΑ, (το τετραπλό εσωτερικό όργανο) ~ Άτμαν Νιτυανάντα


ΝΟΥΣ - ΑΝΤΑΧΚΑΡΑΝΑ, (το τετραπλό εσωτερικό όργανο)

 Ανταχκαράνα, το τετραπλό εσωτερικό όργανο. Στην ανατολική παράδοση ονομάζουν το νου (στο σύνολο του) με το όνομα Ανταχκαράνα. Αν και ο νους είναι ένα ενιαίο όργανο, έχει διάφορες λειτουργίες και επίπεδα. Τον ονομάζουν ως τετραπλό εσωτερικό όργανο, γιατί ο νους ή Ανταχαράνα έχει τέσσερις πολύ διακριτές απόψεις..

Οι τέσσερις απόψεις του Ανταχκαράνα ( ή του Νου με την γενική του έννοια) είναι: 

1. Μάνας-Manas (νους), 
2. Μπούντι-Buddhi ( Ευφυία, Διάνοια), 
3. Αχάμκαρα-Ahamkara (Εγώ, η ψευδαισθησιακή ταυτότητα), 
4. Τσίττα-Chitta (Υποσυνείδητο, Μνήμη, γενικό πεδίο του νου). 

Κάθε μία από τις παραπάνω απόψεις έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και λειτουργίες και η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από την γκούνα που κυριαρχεί σε αυτά. Η φυσική κατάσταση του νου είναι να λειτουργεί με το σάττβα. Το ράτζας και το τάμας είναι σαν τοξίνες για το νου (εδώ χρησιμοποιώ τη λέξη νου για όλα τα επίπεδα το νου)

Όπως βλέπεται η πρώτη του άποψη του Ανταχκαράνα, το μάνας μεταφάζεται στις δυτικές διαλέκτους με την λέξη νους (στα ελληνικά νους,  στα αγγλικά mind, στα ισπανικά mente ...). Οπότε όταν διαβάζουμε διάφορα κείμενα τα οποία αναφέρονται στο νου θα πρέπει να  διακρίνουμε αν αναφέρονται στο νου στο σύνολο του (Ανταχκαράνα) ή στην άποψη μάνας του νου. Προσωπικά χρησιμοποιώ τη λέξη νους για να εκφράσω το νου στο σύνολο του και όταν θέλω να αναφερθώ σε κάποια άποψη του νου συγκεκριμένη χρησιμοποιώ το σανσκριτικό όρο. Για παράδειγμα χρησιμοποιώ την λέξη -μάνας όταν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν την άποψη του νου.

Αυτός που θέλει να προχωρήσει στην αυτογνωσία χρειάζεται να μάθει καλά πως λειτουργεί ο νους του και να αναπτύξει όλες τις ικανότητες του πλήρως. Γνώση σε συνδυασμό με συνεχή φιλόπονη άσκηση είναι οι δυο βασικές προϋποθέσεις για την αυτογνωσία. 

Σε επόμενο θέμα θα αναλύσω εκτενέστερα τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των τεσσάρων απόψεων του νου.