Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Το τέλος του δρόμου ~ Ατμαν Νιτυανάντα


 Το τέλος του δρόμου 

Το τέλος του δρόμου είναι να βιώνεις ειρήνη, πληρότητα, ενότητα και ευδαιμονία, αδιάλειπτα και αυθόρμητα (χωρίς προσπάθεια) και τίποτα να μη σε κουνάει από εκεί, ούτε η μεγαλύτερη 'δυστυχία'.

Αυτό είναι δυνατό με την πλήρη διάλυση του εγώ μας και την τέλεια συγχώνευση του νου στην πηγή μας, το Είναι μας ( Συνειδητότητα, Ατμαν, Πνεύμα, Ψυχή).

Αυτή η κατάσταση Συνείδησης είναι ο πραγματικός παράδεισος και ο Θεός μέσα μας!

Αυτό είναι γιόγκα, αυτοπραγμάτωση, φώτιση, απελευθέρωση. Αυτός είναι ο σκοπός της φιλοσοφίας, της αυτογνωσίας, της πνευματικότητας!