Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ. ~ Ατμαν Νιτυανάντα

Καϊλάς. Η ιερή κορυφή των Ιμαλαΐων, που θεωρείται ως σύμβολο του Σίβα (της Συνειδητότητας).
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ

Η Συνειδητότητα είναι παντού και πουθενά, χωρίς αρχή και τέλος, αναίτια, απροσδιόριστη, αυθύπαρκτη και αυτόφωτη.

Είναι παντού γιατί ενυπάρχει σε όλες τις μορφές. Είναι η ουσιαστική φύση όλων όσων υπάρχουν.

Είναι πουθενά γιατί βρίσκεται έξω από το χώρο και το χρόνο, αλλά παρά ταύτα πάντα προσιτή στην άμεση εμπειρία μας, γιατί είναι ο ίδιος μας ο Εαυτός, πάντα πλήρης, ειρηνικός και μακάριος.