Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ. ~ Ατμαν Νιτυανάντα

Καϊλάς. Η ιερή κορυφή των Ιμαλαΐων, που θεωρείται ως σύμβολο του Σίβα (της Συνειδητότητας).
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ

Η Συνειδητότητα είναι παντού και πουθενά, χωρίς αρχή και τέλος, αναίτια, απροσδιόριστη, αυθύπαρκτη και αυτόφωτη.

Είναι παντού γιατί ενυπάρχει σε όλες τις μορφές. Είναι η ουσιαστική φύση όλων όσων υπάρχουν.

Στον χριστιανισμό το λένε "Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών"

Είναι πουθενά γιατί βρίσκεται έξω από το χώρο και το χρόνο, αλλά παρά ταύτα πάντα προσιτή στην άμεση εμπειρία μας.

Γιατί είναι ο ίδιος μας ο Εαυτός, πάντα πλήρης, ειρηνικός και μακάριος.