Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ~Ατμαν Νιτυανάντα


Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο πιο άμεσος τρόπος να βρεθείς στο κέντρο της ύπαρξης σου είναι να παραδοθεις στην στιγμή, να αφεθείς τελείως στην στιγμή.

Είναι να εγκαταλείψεις οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμη και το να Είσαι.

Μην προσπαθείς να παραδοθείς, μην προσπαθείς να αφεθείς. Μην προσπαθείς να μην προσπαθείς.

Εγκατέλειψε, κάθε προσδοκία, επιθυμία, θέλω, δεν θέλω, θα ήθελα, δεν θα ήθελα σε σχέση με το τώρα και το μετά.

Μην αφήνεσαι στην στιγμή για να κερδίσεις ή να πετύχεις κάτι. Μην αφήνεσαι για να βιώσεις κάτι ανώτερο, κάτι σπουδαίο, κάτι υπερβατικό, κάτι φανταστικό

Μην χρησιμοποιείς τη στιγμή.  Μην κάνεις αυτήν την στιγμή ένα μέσο για μα βιώσεις κάτι, να πετύχεις κάτι, τώρα ή μετά.

Αφέσου χωρίς όρους, μην επιθυμείς ούτε καν να δεις, ή να ακούσεις, άσε τους ήχους να συμβαίνουν, άσε τα πράγματα να υπάρχουν.

Αφησε τα πάντα να είναι οπως είναι. Αφέσου στην απλότητα της στιγμής.

Παραδόσου ολοκληρωτικά χωρίς όρους.  Μην επιδιώκεις ούτε μιαν ανάσα παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράδοση βαθαίνει σύμφωνα με την αγνότητα του νου. Όσο πιο σαττβικός είναι ο νους, τόσο πιο εύκολα και πιο συχνά θα εμφανίζεται αυτή η κατάσταση