Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Εστιαστείτε στο Φως και στην αγάπη ~ Άτμαν Νιτυανάντα


Εστιαστείτε στο Φως και στην αγάπη

Όταν σκεφτόμαστε και νοιώθουμε αρνητικά για τους άλλους, οι πρώτοι που λουζόμαστε την αρνητικότητα είμαστε εμείς, και δευτερευόντως αυτοί που σκεπτόμαστε αλλά και ο κόσμος γενικότερα (μολύνουμε τον κυβερνοχώρο των σκέψεων).

Ακόμη και αν σκεφτόμαστε το δικό μας καλό πάνω από όλα, θα έπρεπε να αποφεύγουμε επιμελώς τις αρνητικές σκέψεις (κριτικές, κουτσομπολιά κ.λπ.) προς τους άλλους και τα αρνητικά συναισθήματα, και αντίθετα να τρέφουμε γι' αυτούς φωτεινές σκέψεις, φωτεινά συναισθήματα και όποτε μας έρχονται στον νου να κάνουμε μια ευχή ολόκαρδα.

Αποφύγετε να συζητάτε για άλλους ιδιαίτερα αν δεν έχετε  κάτι καλό να πείτε γι' αυτούς.

Όταν έρχεται στο μυαλό σας κάποιος, αντισταθείτε στην συνήθεια του νου να σχολιάσει και πείτε  μέσα σας: "Είναι ένας άγγελος φωτός, αγάπης και ειρήνης" και ευχηθείτε του υγεία, ευημερία, ευτυχία και αγάπη.

Το ίδιο κάντε με τον εαυτό σας. Όταν αναδύονται περιοριστικές ή αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα για τον εαυτό σας, πείτε και νιώσετε στην καρδιά σας:
 "Είμαι ένας άγγελος φωτός, αγάπης και ειρήνης και εργάζομαι για να μεταμορφώσω και να εναρμονίσω τα οχήματα εκδήλωσης μου (ενέργεια νου, καρδιά), με το φως, την ειρήνη, την αγάπη που Είμαι. (ως Συνειδητότητα, Ψυχή, Πνεύμα).

Όταν σκεφτόμαστε και προσηλωνόμαστε στο φως και στην αγάπη, αργά και σταθερά μεταμορφωνόμαστε σε φως και αγάπη.