Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Μοναχικότητα και μοναξιά ~ Atman Nityananda


Μοναχικότητα και μοναξιά

Μπορείς να νιώθεις μόνος ακόμη και αν είσαι με παρέες, ή ανάμεσα σε πολύ κόσμο, και μπορείς να νιώθεις ένα με όλους ακόμη και αν είσαι μόνος. 
Στην μοναχικότητα βιώνεται η ενότητα, ενώ στην μοναξιά η ξεχωριστότητα και η απομόνωση. \
Η μοναχικότητα είναι επιλογή, η μοναξιά δεν είναι. 
Η μοναχικότητα είναι ευλογία και η μοναξιά δυστυχία. 
Η μοναχικότητα οφείλεται στην επαφή με την ψυχή μας (την εσωτερική μας αλήθεια) και η μοναξιά στην αποξένωση από την ψυχή μας