Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ~ Μπαγκαβάντ Γκίτα 

 ‘’Ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους ένας αγωνίζεται για την τελειότητα. Και από αυτούς που αγωνίζονται πετυχημένα, μόλις ένας με γνωρίζει πραγματικά.’’  

~ Μπαγκαβάντ Γκίτα Κεφ. 7. Στρ. 3

ΣΧΟΛΙΟ: Δύσκολη είναι η επίτευξη της γνώσης του Εαυτού (Άτμαν, Μπράμαν). Εκείνοι που προσπαθούν να πετύχουν την αυτοπραγμάτωση (συνειδητοποίηση του Θεού) είναι λίγοι, και αυτοί που τελικά την  πετυχαίνουν πολύ λιγότεροι. Οι απελευθερωμένοι (Τζιβανμούκτας) και αυτοί που ασκούνται πραγματικά είναι σπάνιοι. Η γνώση (από άμεση εμπειρία) του Εαυτού (Άτμαν, Μπράμαν), δίνει αθανασία, αιώνια ευδαιμονία και ειρήνη. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η γνώση του Εαυτού. Αλλά ένας ειλικρινής σάντακα (πνευματικός ασκούμενος), που είναι προικισμένος με δυνατή αποφασιστικότητα και σιδερένια θέληση, που είναι προικισμένος με τα τέσσερα μέσα της απελευθέρωσης (Σάντανα Τσατουστάγια) μπορεί εύκολα να πετύχει τη γνώση του Εαυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Σημαντικά θέματα στην Αντβάϊτα Βεδάντα και την Γκιάνα Γιόγκα είναι:
 Η Μάγια (η δημιουργική δύναμη του Μπράμαν), το Μπράμαν, το Άτμαν, το σύμπαν, η άγνοια, ο νους, οι τρεις ποιότητες (γκούνας, σάττβα-ράτζας-τάμας), οι καταστάσεις Συνείδησης (Ξύπνιου, ύπνου με όνειρα, βαθύ ύπνου, υπερσυνειδησιακή ή τουρίγια) το εγώ (Αχάμκαρα), τα τρία σώματα ή πέντε επικαλύμματα, η ταύτιση και η προβολή ανάμεσα στον Εαυτό και τον μη εαυτό (η ταύτιση και προβολή ονομάζονται στην Αντβάϊτα Βεδάντα Αντιαρόπα και Αντυάσα), τι είναι απελευθέρωση και ποιος είναι απελευθερωμένος, καθώς και τα μέσα  με τα οποία θα επιτευχθεί η συνειδητοποίηση του αληθινού μας Εαυτού και η εδραίωση σε Αυτόν.

Τα τέσσερα μέσα της απελευθέρωσης (Σάντανα Τσατουστάγια) είναι: 
Η προετοιμασία και οι προαπαιτούμενες ιδιότητες και ικανότητες που πρέπει να έχει ο μαθητής για να μπορέσει να ασκήσει αποτελεσματικά την Γκιάνα γιόγκα και να κάνει αποτελεσματικά την αυτοέρευνα και τον διαλογισμό περιγράφεται πλήρως στην Σάντανα Τσατουστάγια (Τα τέσσερα μέσα της απελευθέρωσης). 

Ένας μαθητής που ακολουθεί το μονοπάτι της Αλήθειας πρέπει να εξοπλιστεί με τα "τέσσερα μέσα της απελευθέρωσης".
Αυτά είναι:

1. Viveka- Βιβέκα, η διάκριση μεταξύ Sat (αληθινού) και Asat (μη αληθινού).

2. Vairagya- Βεϊράγκια, η απάθεια, η αδιαφορία για αισθησιακές απολαύσεις τώρα και πάντα.

3. Shad Sampat- Σάντ Σάμπατ  οι 6 αρετές: 
α) Sama- Σάμα, η ειρήνη του νου μέσω της εξάλειψης των Βάσανας (Εγωϊκές τάσεις. επιθυμίες). 
β) Dama-Ντάμα, ο έλεγχος των αισθήσεων 
γ) Uparati-Ουπαράτι, απάρνηση όλων των έργων (Σανυάσα-Sannyasa).
δ) Titiksha - Τιτίκσα, αντοχή στις δυσκολίες, στα εμπόδια και στις αντιξοότητες. 
ε) Sraddha-Σράντα, πίστη στις γραφές, στις διδασκαλίες και τα λόγια του Γκουρού. 
στ) Σαμαντάνα-Σαμαντάνα,  συγκέντρωση του νου, ισορροπία του νου.

4. Mumukshutva- Μουμουκσούτβα, Έντονη λαχτάρα για απελευθέρωση.
 
Όταν ο μαθητής έχει τα παραπάνω προσόντα τότε είναι έτοιμος να ασχοληθεί με την ουσία της Αντβάϊτα Βεδάντα και της Γκιάνα Γιόγκα. Συνήθως όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, εμφανίζεται και ο δάσκαλος για να τον βοηθήσει να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Ο μαθητής που έχει προετοιμαστεί κατάλληλα καταπιάνεται με τις παρακάτω πρακτικές:

1. Άκουσμα από κάποιο δάσκαλο και μελέτη των διδασκαλιών που σχετίζονται με την φύση του Εαυτού (Άτμαν, Συνειδητότητα), του μη εαυτού (τα τρία σώματα ή πέντε επικαλύμματα) και άλλα σημαντικά θέματα (δες αμέσως παρακάτω) της αυτογνωσίας σύμφωνα με την Αντβάϊτα Βεδάντα και την Γκιάνα Γιόγκα 
2. Στοχασμός και έρευνα σε όσα ακούσαμε και μελετήσαμε 
3. Διαλογισμός  στον Εαυτό (Άτμαν, Συνειδητότητα)

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Ή ΚΟΣΑΣ ΕΙΝΑΙ
  1. Αναμάγια κόσα - Annamaya Kosha  (το κόσα της τροφής)
  2. Πραναμάγια κόσα - Pranamaya kosha ( το κόσα της ενέργειας)
  3. Μανόμαγια κόσα - Manomaya kosha  ( το κόσα του μάνας, ο εξωτερικός νους)
  4. Βιγναμάγια κόσα - Vijnanamaya kosha  ( το κόσα της Διάνοιας)
  5. Ανανταμάγια κόσα - Anandamaya kosha  ( το κόσα της Ευδαιμονίας)
ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ
  1. ΦΥΣΙΚΟ  -   Το Annamaya Kosha αποτελεί το ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑ
  2. ΑΣΤΡΙΚΟ  -Τα τρια κόσας Pranamaya kosha - Manomaya kosha - Vijnanamaya kosha αποτελούν το ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
  3. ΑΙΤΙΑΤΟ - Το Anandamaya kosha   αποτελεί το ΑΙΤΙΑΤΟ
Περισσότερα για την Σάντανα τσατουστάγια (SADHANA CHATUSHTAYA - the four means of salvation) στα παρακάτω άρθρα στα αγγλικά: