Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ. ~ Άτμαν Νιτυανάντα


ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ

Η δυστυχία του ανθρώπου είναι να ταυτίζεται με ότι του λέει ο κατώτερος νους (Μάνας στα σανσκριτικά)  και να τα εκλαμβάνει ως πραγματικότητα.

Ο κατώτερος νους επαναλαμβάνει σαν παπαγάλος ότι έχει συσσωρευτεί στο υποσυνείδητο από προηγούμενες εμπειρίες με βάση τις αρέσκειες και τις απαρέσκειες που έχει για τα πράγματα και χωρίς να τα κατανοεί.

Ο κατώτερος νους μπορεί να γίνει καλός υπηρέτης όταν εκπαιδευτεί και μπει κάτω από την καθοδήγηση της διάνοιας (Μπούντι στα σανσκριτικά), αλλά είναι τύραννος και η αιτία της δυστυχίας μας όταν λειτουργεί ανεξέλεγκτος και υπό την επήρεια του θυμικού και του επιθυμητικού.

Κατώτερος νους, κατώτερο θυμικό και επιθυμητικό είναι το τρίπτυχο της δυστυχίας.

Το χειρότερο είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι λειτουργούμε ταυτισμένοι με τον κατώτερο νου και  το κατώτερο εγώ.