Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ~ Atman NityanandaΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ

Οι σκέψεις που κάνουμε δεν είναι λέξεις ασύνδετες μεταξύ τους, αλλά λέξεις είναι αλληλένδετες που έχουν ένα νόημα, εννοούν ή υπονοούν κάτι.

Συνεπώς είναι ορθότερο να μιλάμε για σκεπτικό (τρόπο σκέψης, ή τρόπο σκέπτεσθαι) και όχι απλά για σκέψεις. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι οι σκέψεις από μόνες τους, αλλά αυτό που εννοούμε μέσα από τις σκέψεις.

Σημαντικό μέρος της αυτογνωσίας είναι να εξετάσουμε την αιτία, το νόημα και το αποτέλεσμα/τα ή τις συνέπειες όσων σκεπτόμαστε.

Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντκό να εξετάζουμε, αν αυτά που σκεπτόμαστε και ο τρόπος που τα σκεπτόμαστε, μας βοηθάνε να εξελιχθούμε και να ζήσουμε με αρμονία, αγάπη, ειρήνη, πληρότητα, δημιουργικότητα και ελευθερία ή αντίθετα εμποδίζουν την εξέλιξη μας, μας περιορίζουν, μας προκαλούν δυσαρμονία, έλλειψη, ξεχωριστότητα, ανησυχία, ανικανοποίητο, ανταγωνισμό και αντιπαλότητα και μπλοκάρουν την δημιουργικότητα μας.

Συνεπώς αν θέλουμε να βιώσουμε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής, είναι αναγκαίο να αλλάξουμε το περιεχόμενο και την ποιότητα των σκέψεων μας.

Για να αλλάξουμε κάτι, το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσουμε ότι δεν μας ωφελεί ότι μας βλάπτει με κάποιο τρόπο. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο να παρατηρήσουμε, να διερευνήσουμε και να μελετήσουμε τις σκέψεις (το σκεπτικό/ά) που κυριαρχούν στο νου μας και θεωρούμε ως πραγματικότητα μας, με σκοπό να κατανοήσουμε πως μας περιορίζουν και μας βλάπτουν.

Οι παρακάτω ερωτήσεις μας βοηθούν να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τον νοητικό μας κόσμο, να τον αλλάξουμε και να τον βάλουμε σε τάξη.

1. Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε (και σε τι βάθος κατανοούμε) το νόημα αυτών που σκεπτόμαστε;

2.
Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε αν αυτό που εννοούν είναι αλήθεια ή όχι;

3.
Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε από ποιο επίπεδο της ύπαρξης μας προέρχονται; (από το κατώτερο εγώ και τον κατώτερο νου, από τον ανώτερο σαττβικό νου, από την ψυχή μας).

4.
Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε το κίνητρο ή από ποιο νοητικό πρότυπο, επιθυμία, συγκίνηση ή συναίσθημα, πεποίθηση, προγραμματισμό, ποια ποιότητα (γκούνα: σάττβα, ράτζας, τάμας) προέρχονται;

5.
Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τι αποτέλεσμα ή συνέπειες έχουν επάνω μας; (στην υγεία μας, στην αντίληψη μας, στις δράσεις μας, στις σχέσεις μας, στην συνείδηση μας, στην δημιουργικότητα μας, στην απόδοση μας).

6.
Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τι αποτέλεσμα έχουν στους άλλους και στον κόσμο γενικότερα;

7.
Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε πως επηρεάζουν την αντίληψη μας, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο;