Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Το Εγώ και η εξάλειψη του ~ Σουάμι Σιβανάντα


Το Εγώ και η εξάλειψη του

Τώρα πηγαίνουμε στην ίδια τη ρίζα της πνευματικής γνώσης και των Γραφών. Τι είναι η Γκιάνα Γιόγκα - Jnana Yoga; Τι είναι η Μπάκτι Γιόγκα - Bhakti Yoga; Τι είναι η Κάρμα Γιόγκα - Karma Yoga; Τι είναι η Ράτζα Γιόγκα -Raja Yoga;

Η άγνοια

Η  ρίζα ολόκληρου του ζητήματος της πνευματικής αυτοπραγμάτωσης (
spiritual realization) και της απελευθέρωσης βρίσκεται  στην θεωρία της άγνοιας. Λένε ότι η άγνοια είναι η ρίζα. 

Με τι τρόπο εκδηλώνεται  η άγνοια  στην ατομική ψυχή; Ως Εγωισμός ή 'Εγώ (Αχάνκαρα -Ahankara,). Η ρίζα όλου του προβλήματος στην ατομική ψυχή είναι το 'Εγώ, και τη στιγμή που αφαιρείται το 'Εγώ, ό,τι  Είναι (ότι υπάρχει αληθινά) φωτίζει σε όλη του τη λαμπρότητα. Αυτό είναι η ουσιαστική σου φύση.  Αυτό είναι το Σατ-Τσίτ-Ανάντα (Ύπαρξη-Συνειδητότητα-Ευδαιμονία (Satchidananda (Existence-Consciousness-Bliss). Η εξάλειψη του 'Εγώ είναι ο πρωταρχικός σκοπός όλων των Γιόγκα*.
Η άγνοια

Η  ρίζα ολόκληρου του ζητήματος της πνευματικής αυτοπραγμάτωσης (
spiritual realization) και της απελευθέρωσης βρίσκεται  στην θεωρία της άγνοιας. Λένε ότι η άγνοια είναι η ρίζα. 

Με τι τρόπο εκδηλώνεται  η άγνοια  στην ατομική ψυχή; Ως Εγωισμός ή 'Εγώ (Αχάνκαρα -Ahankara,). Η ρίζα όλου του προβλήματος στην ατομική ψυχή είναι το 'Εγώ, και τη στιγμή που αφαιρείται το 'Εγώ, ό,τι  Είναι (ότι υπάρχει αληθινά) φωτίζει σε όλη του τη λαμπρότητα. Αυτό είναι η ουσιαστική σου φύση.  Αυτό είναι το Σατ-Τσίτ-Ανάντα (Ύπαρξη-Συνειδητότητα-Ευδαιμονία (Satchidananda (Existence-Consciousness-Bliss). Η εξάλειψη του 'Εγώ είναι ο πρωταρχικός σκοπός όλων των Γιόγκα* 

ΣΧΟΛΙΟ: Οι τέσσερις κύριες γιόγκα είναι η Μπάκτι Γιόγκα - Bhakti Yoga, η Κάρμα Γιόγκα - Karma Yoga, η Ράτζα Γιόγκα -Raja Yoga και η Γκιάνα Γιόγκα (Jnana Yoga.  

Η Απελευθέρωση (Κεβάλια Μόκσα, -Kaivalya Moksha) 

"Πότε θα είμαι ελεύθερος; Όταν το 'Εγώ παύσει να υπάρχει». Όταν η αίσθηση ‘Εγώ παύει να υπάρχει, τότε υπάρχει πλήρης διάλυση του ‘Εγώ και το ‘Δικό μου ( Ι-ness και Min-’ness) και ο Τζίβα (η ατομική ψυχή, ο ενσαρκωμένος σε ένα σώμα άνθρωπος)  επιτυγχάνει την σωτηρία. Απολαμβάνει την Ατμική Συνειδητότητα (Atmic consciousness). Η τελική Απελευθέρωση (Κεβάλια Μόκσα, Kaivalya Moksha) επιτυγχάνεται εδώ και τώρα  σε εκείνον στον  οποίο/α  η αίσθηση του ‘Εγώ έχει εξαλειφθεί πλήρως. Δεν είναι απαραίτητο για αυτόν να πάει σε ένα υψηλότερο επίπεδο (διάσταση).  Η σωτηρία (απελευθέρωση) έχει επιτευχθεί εδώ και τώρα για αυτόν.
Η Απελευθέρωση (Κεβάλια Μόκσα, -Kaivalya Moksha)

"Πότε θα είμαι ελεύθερος; Όταν το 'Εγώ παύσει να υπάρχει». Όταν η αίσθηση ‘Εγώ παύει να υπάρχει, τότε υπάρχει πλήρης διάλυση του ‘Εγώ και το ‘Δικό μου ( Ι-
ness και Min-’ness) και ο Τζίβα (η ατομική ψυχή, ο ενσαρκωμένος σε ένα σώμα άνθρωπος)  επιτυγχάνει την σωτηρία. Απολαμβάνει την Ατμική Συνειδητότητα (Atmic consciousness). Η τελική Απελευθέρωση (Κεβάλια Μόκσα, Kaivalya Moksha) επιτυγχάνεται εδώ και τώρα  σε εκείνον στον  οποίο/α  η αίσθηση του ‘Εγώ έχει εξαλειφθεί πλήρως. Δεν είναι απαραίτητο για αυτόν να πάει σε ένα υψηλότερο επίπεδο (διάσταση).  Η σωτηρία (απελευθέρωση) έχει επιτευχθεί εδώ και τώρα για αυτόν.
Γκιάνα Γιόγκα, Βεδάντα  (Jnana Yoga, Vedanta)

Το εμπόδιο της Γνώσης του Άτμαν (Atma-jnana, Ατμαν είναι η αληθινή μας φύση), είναι η αίσθηση του 'Εγώ (ego-sense), και η αίσθηση του 'Εγώ εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Εκδηλώνεται ως άγνοια, ως προσκόλληση στο σώμα, 'Είμαι το σώμα', 'Είμαι ο νους', 'Είμαι οι αισθήσεις'. Η Αντυάσα (Adhyasa) είναι η εσφαλμένη ταυτοποίηση του τέλειου Εαυτού (Ατμαν, Συνειδητότητα) με το σώμα, τον νου, το Πράνα (Ζωτική ενέργεια) και τις αισθήσεις. Οπότε, εξαλείψτε την Αντυάσα (Adhyasa), με το να ταυτίσετε τον εαυτό σας με την υπέρτατη Αλήθεια που τα διαπερνά όλα (Ατμαν, Μπράμαν, Συνειδητότητα). Ξανά και ξανά σφυροκόπησε τον νου με την ιδέα: «Είμαι ο Άτμαν». Αυτή είναι η διαδικασία της Βεδάντα. Ως εκ τούτου, σπάσε αυτή την πτυχή του εγώ που υπάρχει ως ψευδής ταυτοποίηση (Αντυάσα, Adhyasa).
Πρέμα Μάργκα, Ο δρόμος της αγάπης,  (Μπάκτι Γιόγκα - Bhakti Yoga ).

Το ίδιο το εγώ εκδηλώνεται ως συγκίνηση, ως η προσκόλληση «αυτό είναι δικό μου» (
Mamata vritti). Προκειμένου να εξαλειφθεί  αυτή η εκδήλωση του εγώ ως προσκόλληση (στα αντικείμενα των αισθήσεων), είπαν: "Να προσκολληθείτε στον Κύριο." Αυτό είναι ο δρόμος της αγάπης (Prema Marga),  Μπάκτι Γιόγκα - Bhakti Yoga).
Tvameva Mata Cha Pita Tvameva,
Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva;
Tvameva Vidya, Dravinam Tvameva,
Tvameva Sarvam, Mama Deva-deva.

Είσαι η μητέρα μου, ο πατέρας μου,
Είσαι ο αδερφός μου και ο φίλος μου.
Είσαι η γνώση και ο μόνος πλούτος μου.
Είσαι τα  πάντα για μένα και ο Θεός όλων των Θεών.
Δεν υπάρχει καμία προσκόλληση για τίποτα σε αυτή τη γη. Όλος ο νους μου είναι απόλυτα δεμένος με αυτό που είναι δικό μου, το πιο κοντινό μου μου, το πιο αγαπητό μου (το Θεό μέσα μου). Αυτή είναι ο εξάχνωση (sublimation) του εγώ  ως  προσκόλληση, σε αγάπη, σε στοργή (affection).
Κάρμα Γιόγκα, Karma Yoga

Το ’Εγώ σε μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας, το βρίσκουμε ως υπέρθεση (
superimposition), υπεροψία, υπερηφάνεια, ως αυτό που παίρνει την ευθύνη για όλα, Αμπιμάνα (Abhimana, egoistic feeling). Αμπιμάνα είναι η εγωιστική αίσθηση ‘εγώ το έχω κάνει αυτό’, ‘είμαι γνώστης των Βεδών’, έχω αποκτήσει πτυχίο proficiency σε αυτή την  επιστήμη’ κ.λπ..  Ο άνθρωπος αρχίζει να έχει την εγωιστική αίσθηση Αμπιμάνα, ‘Είμαι ο πράττων’, ‘Είμαι ο κάτοχος όλων ». Συντρίψτε αυτήν την εγωιστική αίσθηση (Αμπιμάνα) ότι είστε ο πράττων και ο κατέχων, με το ‘Δεν είμαι τίποτα, ‘δεν κάνω τίποτα’. Όλα γίνονται από τον Κύριο (Θεό). Ο Χάρι (Θεός) είναι ο πράττων. Όλα γίνονται με τη δύναμη του Κυρίου. Είμαι μόνο ένα όργανο. "Nimittamatram Bhava Savyasachin, λέει η ιερή γραφή, η Μπαγκαβάντ Γκίτα, που δείχνει στον άνθρωπο πώς να δρα  χωρίς την εγωιστική αίσθηση ‘εγώ πράττω’ και χωρίς προσκόλληση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εργαστείτε στον κόσμο αφιερώνοντας τον εαυτό σας στον Κύριο, λέγοντας: ‘Δεν είμαι ο πράττων (δρων), είμαι μόνο ένα όργανο, όλα γίνονται από Αυτόν’. Αυτή είναι η Κάρμα Γιόγκα.
Έτσι, η Γκιάνα Γιόγκα -Jnana Yoga εξαλείφει  την εκδήλωση του εγώ ως Adhyasa (ψευδής ταύτιση, υπέρθεση-superimpotision), η Μπάκτι Γιόγκα -Bhakti Yoga εξαχνίζει (sublimates)  το εγώ ως συναίσθημα και προσκόλληση και η Κάρμα Γιόγκα - Karma Yoga καταστρέφει το εγώ ως Abhimana (εγωιστικό αίσθημα, εγώ πράττω κ.λπ.).

Ράτζα Γιόγκα,
Raja Yoga
Τι κάνει η Ράτζα Γιόγκα; Για όλες αυτές τις εκδηλώσεις του εγώ, ο νους είναι η αιτία. Επομένως, καταστρέψτε το νου. Ποια είναι η πρώτη εκδήλωση του νου στην επιφάνεια; Ο υποσυνείδητος νους είναι γεμάτος από λανθάνουσες εντυπώσεις (Σαμσκάρας, Samskaras). Εκεί (στο υποσυνείδητο) δεν μπορείτε να πάτε. Ποια είναι η πρώτη άποψη του νου που εκδηλώνεται στην επιφάνεια; Ο συνειδητός νους, η Βρίττι (νοητική τροποποίηση),  η ιδέα, η νοητική μορφή. Η λεπτή Βάσανα (Vasana, τάση ή λεπτή επιθυμία) που είναι λανθάνουσα (στο υποσυνείδητο) ως μια  εντύπωση εκδηλώνεται ως σκέψη ή ιδέα. Μόλις έρθει η ιδέα (ή σκέψη) στην επιφάνεια (στο συνειδητό νου), κόψτε την.  Αμέσως  συνθλίψτε την και βάλτε την κάτω. Yogaschitta-vrittinirodhah.
Ράτζα Γιόγκα είναι η καταστροφή των τροποποιήσεων του νου. Εξουδετερώστε πλήρως όλες τις ιδέες που αναδύονται  στον νου, και αυτό γίνεται με βαθύ διαλογισμό, με πλήρη συγκέντρωση. Πολλές ιδέες συνεχίζουν να αναφύονται στον νου. Κάνε τες να είναι λιγότερες, κάντε  το πεδίο των Βάσανας μικρότερο, και στη συνέχεια κάντε τις μια ιδέα, και τελικά αυτή η ιδέα πρέπει επίσης να εγκαταλειφθεί. Η Ράτζα Γιόγκα είναι η τεχνική του ξεριζώματος του νου, ο οποίος είναι το πεδίο για την εκδήλωση του εγώ σε όλες τις πτυχές του όπως η Αντυάσα (Adhyasa),  Μαμάτα (Mamata, προσκόλληση), η Αμπιμάνα (Είμαι ο πράττων’, ‘Είμαι ο κατέχων’) κ.λπ. Και όταν καταστραφεί ο νους, θα εξαλειφθεί και το εγώ. Αυτή είναι η Ράτζα Γιόγκα. Η Ασάνα (Asana) η πραναγιάμα ( Pranayama) κ.λπ., είναι μόνο προετοιμασίες για συγκέντρωση και διαλογισμό.
Επίλογος
Λοιπόν, ποια σημαντική αλήθεια αποκαλύπτουν όλα αυτά τα πράγματα; Ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι το Έγώ. Ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι η αίσθηση του 'Εγώ (the sense ofI,’ ) με όλες του τις αμέτρητες διακλαδώσεις του. Όλα όσα κρατούν τον άνθρωπο στην άγνοια και στην Σαμσάρα (Samsara, ο κύκλος των επαναγεννήσεων)  δεν είναι παρά οι διάφορες τροποποιήσεις του νου (Βικάρας, Vikaras) της ρίζας αιτίας του Αχάνκαρα (Εγώ) και όλες οι Γιόγκα αποσκοπούν τελικά μόνο στην εξάλειψη του Αχανκάρα.

Γιόγκα σημαίνει  πλήρης κονιορτοποίηση και εξάλειψη του εγώ σε όλες τις πτυχές του.
~~~~