Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Το Εγώ και η εξάλειψη του ~ Σουάμι Σιβανάντα


 Το Εγώ και η εξάλειψη του  
Του Σουάμι Σιβανάντα
Τώρα πηγαίνουμε στην ίδια τη ρίζα της πνευματικής γνώσης και των Γραφών. Τι είναι η Γκιάνα Γιόγκα (Jnana Yoga); Τι είναι η Μπάκτι Γιόγκα (Bhakti Yoga); Τι είναι η Κάρμα Γιόγκα (Karma Yoga); Τι είναι η Ράτζα Γιόγκα (Raja Yoga);

Η άγνοια
Η  ρίζα ολόκληρου του ζητήματος της πνευματικής αυτοπραγμάτωσης και της απελευθέρωσης βρίσκεται  στην θεωρία της άγνοιας. Λένε ότι η άγνοια είναι η ρίζα. Με τι τρόπο εκδηλώνεται  η άγνοια  στην ατομική ψυχή; Ως Εγωισμός ή 'Εγώ (Αχάμκαρα -Ahamkara,). Η ρίζα όλου του προβλήματος στην ατομική ψυχή είναι το 'Εγώ, και τη στιγμή που αφαιρείται το 'Εγώ, ό,τι  Είναι (ότι υπάρχει αληθινά) φωτίζει σε όλη του τη λαμπρότητα. Αυτό είναι η ουσιαστική σου φύση.  Αυτό είναι το Σατ-Τσίτ-Ανάντα (Ύπαρξη-Συνειδητότητα-Ευδαιμονία - Satchidananda). Η εξάλειψη του 'Εγώ είναι ο πρωταρχικός σκοπός όλων των Γιόγκα*. 

ΣΧΟΛΙΟ όλων των Γιόγκα*: Των τεσσάρων κύριων γιόγκα (Γκιάνα Γιόγκα -Jnana Yoga, Μπάκτι Γιόγκα - Bhakti Yoga, Κάρμα Γιόγκα - Karma Yoga, Ράτζα Γιόγκα -Raja Yoga), αλλά και όλων των άλλων. 

Η Απελευθέρωση (Κεβάλια Μόκσα, - Kaivalya Moksha) 
 "Πότε θα είμαι ελεύθερος; Όταν το 'Εγώ παύσει να υπάρχει». Όταν η αίσθηση ‘Εγώ παύει να υπάρχει, τότε υπάρχει πλήρης διάλυση του ‘Εγώ και το ‘Δικό μου ( Ι-ness και Min-’ness) και ο Τζίβα (η ατομική ψυχή, ο ενσαρκωμένος σε ένα σώμα άνθρωπος)  επιτυγχάνει την σωτηρία. Απολαμβάνει την Ατμική Συνειδητότητα. Η τελική Απελευθέρωση (Κεβάλια Μόκσα) επιτυγχάνεται εδώ και τώρα  σε εκείνον στον  οποίο/α  η αίσθηση του ‘Εγώ έχει εξαλειφθεί πλήρως. Δεν είναι απαραίτητο για αυτόν να πάει σε μια ανώτερη διάσταση.  Η σωτηρία (απελευθέρωση) έχει επιτευχθεί εδώ και τώρα για αυτόν.

Γκιάνα Γιόγκα, Βεδάντα  (Jnana Yoga, Vedanta)
 Το εμπόδιο της Γνώσης του Άτμαν* (Atma-jnana), είναι η αίσθηση του 'Εγώ η οποία εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Εκδηλώνεται ως άγνοια, ως προσκόλληση στο σώμα, 'Είμαι το σώμα', 'Είμαι ο νους', 'Είμαι οι αισθήσεις'. Η Αντυάσα (Adhyasa) είναι η εσφαλμένη ταυτοποίηση του τέλειου Εαυτού (Άτμαν, Συνειδητότητα) με το σώμα, τον νου, το πράνα (Ζωτική ενέργεια) και τις αισθήσεις. Οπότε, εξαλείψτε την Αντυάσα, με το να ταυτίσετε τον εαυτό σας με την υπέρτατη Αλήθεια που τα διαπερνά όλα (Ατμαν, Μπράμαν, Συνειδητότητα). Ξανά και ξανά σφυροκοπήστε τον νου με την ιδέα: «Είμαι ο Άτμαν». Αυτή είναι η διαδικασία της Βεδάντα. Ως εκ τούτου, σπάστε αυτή την πτυχή του εγώ που υπάρχει ως ψευδαισθησιακή  ταύτιση (Αντυάσα).

ΣΧΟΛΙΟ: Άτμαν*: Άτμαν είναι η αληθινή μας φύση 

Ο δρόμος της αγάπης,  (Μπάκτι Γιόγκα - Bhakti Yoga )
Το ίδιο το εγώ εκδηλώνεται ως συγκίνηση, ως η προσκόλληση «αυτό είναι δικό μου» (Mamata vritti). Προκειμένου να εξαλειφθεί  αυτή η εκδήλωση του εγώ ως προσκόλληση (στα αντικείμενα των αισθήσεων), είπαν: "Να προσκολληθείτε στον Κύριο." Αυτό είναι ο δρόμος της αγάπης (Prema Marga ή - Bhakti Yoga - Μπάκτι Γιόγκα).
Tvameva Mata Cha Pita Tvameva - Είσαι η μητέρα μου, ο πατέρας μου,
 
Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva - Είσαι ο αδερφός μου και ο φίλος μου,
Tvameva Vidya, Dravinam Tvameva - Είσαι η γνώση και ο μόνος πλούτος μου,
Tvameva Sarvam, Mama Deva-deva - Είσαι τα  πάντα για μένα και ο Θεός όλων των Θεών.
Δεν υπάρχει καμία προσκόλληση για τίποτα σε αυτή τη γη. Όλος ο νους μου είναι απόλυτα δεμένος με αυτό που είναι δικό μου, το πιο κοντινό μου μου, το πιο αγαπητό μου (το Θεό μέσα μου). Αυτή είναι ο εξάχνωση του εγώ  από  προσκόλληση σε αγάπη. 

Κάρμα Γιόγκα, (Ο δρόμος της δράσης - Karma Yoga)
Το ’Εγώ σε μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας, το βρίσκουμε ως υπεροψία, υπερηφάνεια, ως αυτό που παίρνει την ευθύνη για όλα, Αμπιμάνα ( η εγωιστική αίσθηση). Αμπιμάνα είναι η εγωιστική αίσθηση ‘εγώ το έχω κάνει αυτό’, ‘είμαι γνώστης των Βεδών’, έχω αποκτήσει πτυχίο στην τάδε  επιστήμη’ κ.λπ..  Ο άνθρωπος αρχίζει να έχει την εγωιστική αίσθηση, ‘Είμαι ο πράττων’, ‘Είμαι ο κάτοχος όλων ». Συντρίψτε αυτήν την εγωιστική αίσθηση (Αμπιμάνα) ότι είστε ο πράττων και ο κατέχων, με το ‘Δεν είμαι τίποτα, ‘δεν κάνω τίποτα’. Όλα γίνονται από τον Κύριο (Θεό). Ο Χάρι (Θεός) είναι ο πράττων. Όλα γίνονται με τη δύναμη του Κυρίου. Είμαι μόνο ένα όργανο. "Nimittamatram Bhava Savyasachin O Arjuna’ - γίνε ένα όργανο Ω Αρτζούνα-, λέει ο Κρίσνα στον Αρτζούνα στην Μπαγκαβάντ Γκίτα, που δείχνει στον άνθρωπο πώς να δρα  χωρίς την εγωιστική αίσθηση ‘εγώ πράττω’ και χωρίς προσκόλληση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εργαστείτε στον κόσμο αφιερώνοντας τον εαυτό σας στον Κύριο, λέγοντας: ‘Δεν είμαι ο πράττων (δρων), είμαι μόνο ένα όργανο, όλα γίνονται από Αυτόν. Αυτή είναι η Κάρμα Γιόγκα.
~~~ Έτσι, η Γκιάνα Γιόγκα εξαλείφει  την εκδήλωση του εγώ ως ψευδή ταύτιση, υπέρθεση (Adhyasa - superimpotision), η Μπάκτι Γιόγκα εξαχνίζει το εγώ ως συναίσθημα και προσκόλληση και η Κάρμα Γιόγκα καταστρέφει το εγώ ως το εγωιστικό αίσθημα, εγώ πράττω κ.λπ. ( Αμπιμάνα).

Ράτζα Γιόγκα ( Raja Yoga)
Τι κάνει η Ράτζα Γιόγκα; Για όλες αυτές τις εκδηλώσεις του εγώ, ο νους είναι η αιτία. Επομένως, καταστρέψτε το νου. Ποια είναι η πρώτη εκδήλωση του νου στην επιφάνεια; Ο υποσυνείδητος νους είναι γεμάτος από λανθάνουσες εντυπώσεις (Σαμσκάρας, Samskaras). Εκεί (στο υποσυνείδητο) δεν μπορείτε να πάτε. Ποια είναι η πρώτη άποψη του νου που εκδηλώνεται στην επιφάνεια; Ο συνειδητός νους, η Βρίττι (νοητική τροποποίηση),  η ιδέα, η νοητική μορφή. Η λεπτή Βάσανα (Vasana,  λεπτή εγωιστική τάση ή επιθυμία) που είναι ως μια  λανθάνουσα εντύπωση στο υποσυνείδητο,  εκδηλώνεται ως σκέψη ή ιδέα. Μόλις έρθει η σκέψη ή η ιδέα  στην επιφάνεια (στο συνειδητό νου), κόψτε την.  Αμέσως  συνθλίψτε την και πατήστε την κάτω (Yogaschitta-vrittinirodhah).
Ράτζα Γιόγκα είναι η καταστροφή των τροποποιήσεων του νου. Εξουδετερώστε πλήρως όλες τις ιδέες που αναδύονται  στον νου, και αυτό γίνεται με βαθύ διαλογισμό, με πλήρη συγκέντρωση. Πολλές ιδέες συνεχίζουν να αναδύονται στον νου. Κάντε τις να είναι λιγότερες, κάντε το πεδίο των Βάσανας μικρότερο, και στη συνέχεια κάντε τις μια ιδέα, και τελικά αυτή η ιδέα πρέπει επίσης να εγκαταλειφθεί. Η Ράτζα Γιόγκα είναι η τεχνική του ξεριζώματος του νου, ο οποίος είναι το πεδίο για την εκδήλωση του εγώ σε όλες τις πτυχές του όπως η Αντυάσα (Υπέρθεση-ταύτιση), η Μαμάτα (το δικό μου), η προσκόλληση, η Αμπιμάνα (Είμαι ο πράττων’, ‘Είμαι ο κατέχων’) κ.λπ. Και όταν καταστραφεί ο νους, θα εξαλειφθεί και το εγώ. Αυτή είναι η Ράτζα Γιόγκα. Η Ασάνα (Asana) η πραναγιάμα ( Pranayama) κ.λπ., είναι μόνο προετοιμασίες για συγκέντρωση και διαλογισμό. 

Επίλογος
Λοιπόν, ποια σημαντική αλήθεια αποκαλύπτουν όλα αυτά τα πράγματα; Ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι το Έγώ. Ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι η αίσθηση του 'Εγώ με όλες του τις αμέτρητες διακλαδώσεις του. Όλα όσα κρατούν τον άνθρωπο στην άγνοια και στην Σαμσάρα (ο κύκλος των επαναγεννήσεων)  δεν είναι παρά οι διάφορες τροποποιήσεις του νου (Βικάρας, Vikaras) που έχει ως  ρίζα αιτία του το Εγώ (Αχάμκαρα ) και όλες οι Γιόγκα αποσκοπούν τελικά μόνο στην εξάλειψη του Εγώ.

Γιόγκα σημαίνει  πλήρης κονιορτοποίηση και εξάλειψη του εγώ σε όλες τις πτυχές του.
~~~~