Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Η εξάλειψη των σαμσκάρας (εντυπώσεων) και των βασάνας (επιθυμιών, εγωϊκών τάσεων) οδηγεί στην απελευθέρωση ~ Ατμαν Νιτυανάντα


Ο τροχός της Σαμσάρα είναι φτιαγμένος από την άγνοια (Avidya), την επιθυμία (Κάμα, kama) και την δράση με προσκόλληση (Κάρμα, karma). Αυτά είναι τα τρία δεσμά (Hridaya Granthis) που έδεσαν το εξαπατημένο Jiva (Τζίβα, ενσαρκωμένη ατομική Ψυχή) σε αυτό  τον τροχό της γέννησης και θανάτου (Σαμσάρα).  Σουάμι Σιβανάντα


Η εξάλειψη των σαμσκάρας (εντυπώσεων) και των βασάνας (επιθυμιών, εγωϊκών τάσεων) οδηγεί στην απελευθέρωση

Η σκλαβιά μας και η δυστυχία μας οφείλονται στις σαμσκάρας (Samskaras, αισθητηριακές εντυπώσεις) και των βασάνας  (vasanas, επιθυμίες, εγωϊκές τάσεις) που είναι αποθηκευμένες στο υποσυνείδητο μας (τσίτα- chitta, διάβασε τα επίπεδα της Ύπαρξης), και αποκτάμε την ελευθερία μας με την εξάλειψη όλων των σαμσκάρας και των βασάνας.
Όταν το υποσυνείδητο (chitta) είναι απαλλαγμένο από τις σαμσκάρας και τις βασάνας, το οποίο συνεπάγεται ότι και ο νους συνολικά (Ανταχκαράνα, διάβασε τα επίπεδα της Ύπαρξης) είναι αγνός-σαττβικός και ελεύθερος από τις τάμας και ράτζας γκούνας τότε το φως της Συνειδητότητας (Πνεύμα, Ψυχή, Άτμαν) αντανακλάται ανεμπόδιστα στην διάνοια μας (buddhi) και βιώνουμε την αιώνια και άπειρη ευδαιμονία και ειρήνη του Πνεύματος. Είμαστε ελεύθεροι από κάθε δυστυχία, την γέννηση και τον θάνατο.

Η όλη διαδικασία της πνευματικής άσκησης έχει ως σκοπό να εξαλείψουμε από το υποσυνείδητο μας όλες τις εγωϊκές τάσεις (vasanas και samaskaras) και να κρατήσει το νου προσηλωμένο στην πηγή του, την εσωτερική σιωπηλή παρουσία (Συνειδητότητα, Άτμαν, Ψυχή, Πνεύμα). Διαλογισμός είναι η αβίαστη απορρόφηση  του νου στην πηγή του,  την εσωτερική σιωπηλή παρουσία.

Αλλά για να ελευθερώσουμε το υποσυνείδητο από τις ήδη συσσωρευμένες σε αυτό από τις σαμσκάρας και τις βασάνας είναι απαραίτητο να σταματήσουμε να τις τρέφουμε  και να σταματήσουμε να δημιουργούμε νέες. Αν συνεχίσουμε να δημιουργούμε νέες βασάνας δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ από την σκλαβιά και την πλάνη.

Έτσι, ένας από τους κεντρικούς στόχους στην πνευματική άσκηση είναι να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να σταματήσουμε να τρέφουμε τις ήδη υπάρχουσες σαμσκάρας και βασάνας, και να εμποδίσουμε την δημιουργία νέων.
Οι σαμσκάρας και οι βασάνας δημιουργούνται από την ταύτιση, την προβολή και την φαντασία. Αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την αέναη διαδικασία της δημιουργίας νέων σαμσκάρας και βασάνας τότε θα πρέπει να μάθουμε να μην ταυτιζόμαστε με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα εξωτερικά αντικείμενα και το ίδιο το εγώ. Πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα να παραμένουμε σε εγρήγορση νήψη), και σε επίγνωση της εσωτερικής σιωπηλής παρουσίας. Πρέπει να αναπτύξουμε στο μέγιστο βαθμό την ικανότητά της διάκρισης (viveka) και της απάθεια (vairagya- Βεϊράγκια, δηλ. αδιαφορία για τα αντικείμενα και τις απολαύσεις των αισθήσεων.

Για όσο θα επιθυμούμε τ α αντικείμενα των αισθήσεων και αισθητηριακές απολαύσεις είναι αδύνατο να μην ταυτιστούμε με τα αντικείμενα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το εγώ μας. Και εφόσον ταυτιζόμαστε θα δημιουργούνται νέες σαμσκάρας και βασάνας, θα ενδυναμώνονται οι παλιές και θα συνεχίζεται η πλάνη και η δυστυχία που αυτή συνεπάγεται και επίσης θα είναι αδύνατος ο βαθύς διαλογισμός και η απελευθέρωση (φώτιση). 

Η έντονη απόσπαση και απάθεια (Βεϊράγκια-vairagya) μπορούν να αναπτυχθούν μόνο όταν έχουμε αναπτύξει σε υψηλό βαθμό την διάκριση μέσω της επαφής με σοφούς (σάτσανγκ, satsang), την μελέτη των ιερών κειμένων, τον στοχασμό, την αυτο-έρευνα,  την παρατήρηση, την επανάληψη του ονόματος του Θεού (τζάπα νάμα), τον εξαγνισμό του νου και της ζωτικής ενέργειας (πρανα), την αφοσίωση και την λατρεία του Θεού, την ανιδιοτελή υπηρεσία, την εργασία και τις δράσεις χωρίς η προσδοκία των καρπών και χωρίς εγωισμό.

Γίνεται φανερό ότι έχουμε αναπτύξει την διάκριση σε υψηλό βαθμό όταν βλέπουμε στις απολαύσεις μόνο πόνο και τη δυστυχία. Ο ύψιστος βαθμός διάκρισης είναι να βλέπουμε μόνο τον Θεό (Πνεύμα, Μπράμαν, Συνειδητότητα) ​​ως Αληθινό και όλα τα άλλα ως απατηλά. Αν εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε την ευτυχία στα εξωτερικά αντικείμενα και ότι μπορούμε να έχουμε απολαύσεις χωρίς να βιώσουμε πόνο και δυστυχία, αυτό σημαίνει ότι η διάνοια μας (buddhi) εξακολουθεί να είναι σκοτεινιασμένη και πλανεμένη από την επιθυμία και τον πόθο.

Με τη βοήθεια της διάκρισης και της απάθειας, της αυτεπίγνωσης και του ελέγχου των αισθήσεων και του νου πρέπει να σταματήσουμε την ταύτιση, την προβολή και την δημιουργία νέων σαμσκάρας και βασάνας. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τη εσωτερική στάση του αποσπασμένου παρατηρητή, παραμένοντας σε επίγνωση της εσωτερικής σιωπηλής παρουσίας. Θα πρέπει με συστηματική άσκηση και με κάθε δυνατό μέσο και  τρόπο να σταματήσουμε την ταύτιση με το νου, το σώμα και τα αντικείμενα των αισθήσεων.

Τότε και μόνο τότε μπορούμε σταδιακά να απελευθερωθούμε από την αρπάγη του κατώτερου ρατζασοταμσικού εγώ, να διαλύουμε τις εγωϊκές τάσεις και να βιώνουμε όλο και περισσότερο την ειρήνη και την ευδαιμονία του αληθινού Εαυτού (Συνειδητότητα, Άτμαν), που η φύση είναι Satchitananda (Σατ-Τσιτ-Ανάντα, Ύπαρξη-Συνειδητότητα-Ευδαιμονία) και τέλος να φτάσουμε στην απελευθέρωση.

Παράρτημα

Ο τροχός των Βασάνας και των Σαμσκάρας  (του Σουάμι Σιβανάντα)
Η βασάνα είναι μια λεπτή μορφή επιθυμίας. Είναι κρυμμένη (στο υποσυνείδητο) επιθυμία. Οι βασάνας προσλαμβάνουν τη μορφή της επιθυμίας. Το Τρίσνα (Trishna) είναι έντονη λαχτάρα ή δίψα για τα αισθητηριακά αντικείμενα. Η βάσανα αναμειγνύεται με τις σαμσκάρας (εντυπώσεις). Οι βασάνας παράγουν σαμσκάρας (εντυπώσεις) και οι σαμσκάρας με τη σειρά του παράγουν βασάνας. Η περιστροφή αυτού του ατελείωτου τροχού των βασάνας και των σαμσκάρας αποτελεί το τροχό (τσάκρα) της Σαμσάρα που προκαλεί γεννήσεις και θανάτους.

Διάβασε περισότερα σχετικά με τις σαμσκάρας στα αγγλικά Samskaras -impressions by Swami Sivananda