Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΛΟΓΟΣ. ~ Ατμαν Νιτυανάντα

ΆΜΜΑ, Μια μεγάλη Ψυχή που ενσαρκώνει την συμπαντική Αγάπη
ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΛΟΓΟΣ

Μην νομίζετε ότι μπορείτε να αγαπήσετε τον κόσμο.

Η αγάπη είναι κάτι που μας υπερβαίνει, και όταν εμείς είμαστε απόντες βρίσκει χώρο να εκδηλωθεί μέσα από εμάς και τότε αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως αγάπη και ότι τα πάντα εκδηλώνονται μέσα στην πανπεριεκτική αγάπη.

Οπότε ο μόνος τρόπος να βιώσουμε την αγάπη, να είμαστε αγάπη, είναι να αφανιστουμε ως εγώ, ως ο αγαπημένος μου γεμάτος πόθους και πάθη εαυτός.

~~~

Η Ειρήνη και η Αγάπη βασιλεύουν παντού όταν βασιλεύουν στην καρδιά μας!