Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Μη ταύτιση με τον νου και τις αισθήσεις ~ Ατμαν Νιτυανάντα
Μη ταύτιση με τον νου και τις αισθήσεις

Αφού το εγώ δημιουργήθηκε από την επαφή και την ταύτιση του νου με τα αντικείμενα των αισθήσεων, για να επιτύχουμε την διάλυση του, απαιτείται να στερήσουμε στο εγώ την επαφή του με τα αντικείμενα των αισθήσεων και ακόμη περισσότερο την ταύτιση του με αυτά. Επίσης να μην επιτρέπουμε στο εγώ να σκέπτεται τα αντικείμενα και να ταυτίζεται με αυτά μέσω της μνήμης και της φαντασίας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους.

Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι να σταματήσουμε την ταύτιση με τον νου και τα αντικείμενα είναι η επανάληψη ενός μάντρα (ή το όνομα του Θεού) η έρευνα του Εαυτού (Αυτοέρευνα) και ο διαλογισμός. Το πόσο θα το καταφέρουμε εξαρτάται από την ικανότητα συγκέντρωσης, την αγνότητα του νου, την αφοσίωση και την αφιέρωση μας στην Αλήθεια, την αγάπη μας για το Θεό κ.λπ. Αλλά αν ασκούμαστε συστηματικά και ειλικρινά η ικανότητα μας να παραμένουμε σε εγρήγορση, αυτεπίγνωση και αποσπασμένοι από τον νου και τα αντικείμενα των αισθήσεων θα αυξάνεται βαθμιαία.

Στην διάρκεια της ημέρας που είμαστε σε δράση η μη ταύτιση με τον νου και τα αντικείμενα των αισθήσεων επιτυγχάνεται με το να μην επιτρέπουμε τις αισθήσεις να τρέχουν εδώ και εκεί ανεξέλεγκτα, με το να μην επιτρέπουμε την προσοχή να κινείται παρορμητικά προς τα αντικείμενα των αισθήσεων, να μην επιτρέπουμε το νου να σκέφτεται τα αντικείμενα των αισθήσεων, και με το να διατηρούμε την προσοχή και την διάνοια προσηλωμένα στο κέντρο της ύπαρξης μας στην ζωντανή σιωπηλή παρουσία.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω χρησιμοποιούμε κάποια μέθοδο όπως η συγκέντρωση στην αναπνοή, η συγκέντρωση σε ένα μάντρα ή στο όνομα του Θεού, κάποια προσευχή, κ.λπ. Από την εμπειρία μου έχω βρει ως την πιο αποτελεσματική μέθοδο για να παραμένω σε εγρήγορση, να θυμάμαι την εσωτερική σιωπή, να σταματάω την ταύτιση και να εξαλείφω το εγώ κάθε φορά που εκδηλώνεται την επανάληψη του ονόματος του Θεού (με ένα μάντρα όπως το Ομ ναμά Σιβάϊ).  Ανάλογα με την περίσταση, για να σταματήσω την ταύτιση με τον νου (σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες, παρορμήσεις) και τα εξωτερικά αντικείμενα και να εξαλείψω το εγώ που εκδηλώνεται εκείνη την στιγμή συνδυάζω το μάντρα με άλλες τεχνικές όπως η προσευχή, η αναρώτηση, η διάκριση κ.λπ.

Να θυμάστε ότι αφού το εγώ τρέφεται μέσω της ταύτισης με τις σκέψεις, τις φαντασίες, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις αισθητηριακές εντυπώσεις ο θάνατος του είναι δυνατός με το να σταματήσουμε αυτές τις ταυτίσεις και να στέφουμε τον νου στο κέντρο μας, στην εσωτερική σιωπηλή παρουσία όπου υπάρχει πλήρης απουσία των μορφοποιήσεων του νου. Για να διατηρείτε σταθερή την επαφή με το κέντρο μας αναρωτηθείτε κάθε στιγμή ποια είναι η εσωτερική σας κατάσταση, παρατηρείστε, αποκτείστε επίγνωση τι συμβαίνει μέσα σας και χρησιμοποιήστε κάποιο τρόπο (τεχνική) να σταματήσετε κάθε ταύτιση και να επανέλθετε στο κέντρο σας.

Να θυμάστε ότι κέντρο της πνευματικής άσκησης είναι να μην ταυτιζόμαστε με το εγώ και τις εκφράσεις του (σκέψεις, φαντασίες, αρέσκειες, απαρέσκειες, πεποιθήσεις, απόψεις, συγκινήσεις, παρορμήσεις, επιθυμίες) και να παραμένουμε σε απόσπαση, σε αταραξία και σε συνεχή επίγνωση του Είναι μας.