Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Περί αγάπης λόγος ~Ατμαν Νιτυανάντα
Περί αγάπης λόγος

Αγαπάμε πραγματικά όταν είμαστε ελεύθεροι από ανάγκες, επιθυμίες και προγραμματισμούς, από το εγώ και το δικό μου.

Ελευθερία είναι να βιώνουμε ενότητα και αγάπη ανεξάρτητα από το πως μας φέρονται οι άλλοι εξ αιτίας των προγραμματισμών τους και των ελαττωμάτων τους (υπερηφάνεια, θυμός, ζήλια, απληστία, φόβος, μίσος, ...).