Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Το κατώτερο εγώ είναι μια πολλαπλότητα ~ Atman Nityananda

Ο Περσέας σκοτώνει το εγώ, που συμβολίζεται από το τέρας της Μέδουσας
ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ

Το κατώτερο εγώ είναι μια πολλαπλότητα και όχι απλό όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν. Δεν είναι άλλο το εγώ, άλλο η επιθυμία, άλλο η υπερηφάνεια, άλλο η ζήλια, ο θυμός κ.λπ., δεν είναι δηλαδή όλα αυτά διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αλλά απόψεις του εγώ.  Το εγώ (ανάλογα με τις περιστάσεις) προσλαμβάνει την μορφή της επιθυμίας, της υπερηφάνειας, της ζήλιας, του θυμού, της λαγνείας, της λαιμαργίας, κ.λπ., κατά τον ίδιο τρόπο που το νερό, παίρνει την μορφή του νερού, του ατμού, του πάγου, του χαλαζιού, του σύννεφου, κ.λπ..

Κύριες απόψεις του είναι η αίσθηση εγώ είμαι το σώμα, η επιθυμία (σεξ, φαγητό, χρήματα, δόξα, φήμη, πλούτος, ανέσεις), η υπερηφάνεια, η απληστία, ο θυμός, ο φόβος και τα δίπολα αρέσκεια-απαρέσκεια, έλξη-αποστροφή.

Για αυτό στην μυθολογία συμβόλισαν το εγώ με την Μέδουσα και την Λερναία Ύδρα που ήταν το καθένα ένα τέρας με πολλά κεφάλια, που συμβολίζουν την πολλαπλή φύση του εγώ.

Συνεπώς εξάλειψη του εγώ σημαίνει και εξάλειψη όλων των ελαττωμάτων και εξάλειψη όλων των ελαττωμάτων σημαίνει και εξάλειψη του εγώ, τα δύο είναι ένα.

Όσοι ισχυρίζονται ότι ακόμη και αν εξαλείψουμε το εγώ,  μπορεί να συνεχίζει για παράδειγμα ο θύμος μέσα μας, έχουν άγνοια της φύσης του εγώ και προφανώς είναι περαπλανημένοι από το εγώ.

Όποιος είναι ελεύθερος από το εγώ, είναι ελεύθερος και από την επιθυμία, την υπερηφάνεια, τον θυμό και όλα τα υπόλοιπα ελαττώματα και το αντίστροφο.